Kwa Nini Ulimwengu wa Kidini Daima Unaipinga na Kuishutumu Kazi Mpya ya Mungu kwa Hasira

Kuna sababu mbili za msingi mbona viongozi wa kidini wanaweza kuchukua wajibu wa kumpinga Mungu na kuwa maadui wa Mungu, na hizi ni: Sababu ya kwanza inategemea watu hawa kukosa maarifa ya kazi ya Roho mtakatifu, wala ha…

2018-03-02 10:59:19

Umeme wa Mashariki Unatoka Wapi?

Kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu tunaona kuwa kazi ya Mungu na neno la siku za mwisho ni umeme ambao huangaza kutoka Mashariki. “Umeme” ni mwanga mkubwa, kumaanisha neno la Mungu, njia ya Mungu ya hukumu na kuadibu k…

2018-03-02 10:42:52

Kusadiki Uvumi Kunamaanisha Kupoteza Wokovu wa Mungu wa Siku za Mwisho

Mafarisayo walieneza uongo na kumkashifu na kumkufuru Mungu, na sote tunaweza kukisia mwisho waliokumbana nao, lakini, je, wale watu wa Kiyahudi waliochukulia uongo na kashfa hizo kuwa ukweli—je, mwisho wao haukuwa wa hu…

2018-03-02 00:29:43

Chanzo cha Mafanikio ya Umeme wa Mashariki

Kile ambacho madhehebu mbalimbali kinaita Umeme wa Mashariki ni Mwokozi Yesu aliyerudi wa siku za mwisho, akishuka kutoka mbinguni juu ya “wingu jeupe”; ni Mungu mwenye vitendo Mwenyewe, ambaye alirejea kwa mwili! Kwa sa…

2018-03-02 00:15:27

Kwa Nini Umeme wa Mashariki Unaenda Mbele Kwa Mwendo Usioweza Kukomeshwa

Mbona, ingawa umekabiliwa na upinzani na mateso yenye hasira kutoka sehemu mbili za nguvu za Shetani—serikali ya CCP na dunia ya dini—Umeme wa Mashariki haujakosa kuvunjwa au kuchoshwa tu, lakini kinyume chake umeendelea…

2017-12-24 02:59:06

Kwa Nini Ulimwengu wa Kidini Daima Unaipinga na Kuishutumu Kazi Mpya ya Mungu kwa Hasira

Kuna sababu mbili za msingi mbona viongozi wa kidini wanaweza kuchukua wajibu wa kumpinga Mungu na kuwa maadui wa Mungu, na hizi ni: Sababu ya kwanza inategemea watu hawa kukosa maarifa ya kazi ya Roho mtakatifu, wala ha…

2018-03-02 10:59:19

Umeme wa Mashariki Unatoka Wapi?

Kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu tunaona kuwa kazi ya Mungu na neno la siku za mwisho ni umeme ambao huangaza kutoka Mashariki. “Umeme” ni mwanga mkubwa, kumaanisha neno la Mungu, njia ya Mungu ya hukumu na kuadibu k…

2018-03-02 10:42:52

Kusadiki Uvumi Kunamaanisha Kupoteza Wokovu wa Mungu wa Siku za Mwisho

Mafarisayo walieneza uongo na kumkashifu na kumkufuru Mungu, na sote tunaweza kukisia mwisho waliokumbana nao, lakini, je, wale watu wa Kiyahudi waliochukulia uongo na kashfa hizo kuwa ukweli—je, mwisho wao haukuwa wa hu…

2018-03-02 00:29:43

Chanzo cha Mafanikio ya Umeme wa Mashariki

Kile ambacho madhehebu mbalimbali kinaita Umeme wa Mashariki ni Mwokozi Yesu aliyerudi wa siku za mwisho, akishuka kutoka mbinguni juu ya “wingu jeupe”; ni Mungu mwenye vitendo Mwenyewe, ambaye alirejea kwa mwili! Kwa sa…

2018-03-02 00:15:27

Kwa Nini Umeme wa Mashariki Unaenda Mbele Kwa Mwendo Usioweza Kukomeshwa

Mbona, ingawa umekabiliwa na upinzani na mateso yenye hasira kutoka sehemu mbili za nguvu za Shetani—serikali ya CCP na dunia ya dini—Umeme wa Mashariki haujakosa kuvunjwa au kuchoshwa tu, lakini kinyume chake umeendelea…

2017-12-24 02:59:06