Matamshi ya Kristo wa Siku za Mwisho (Chaguzi)

Matamshi ya Kristo wa Siku za Mwisho (Chaguzi)
Matamshi ya Kristo wa Siku za Mwisho (Chaguzi)

Vikundi

Maneno ya Mungu ya Kila Siku
Maneno ya Mungu ya Kila Siku
Matamshi ya Mwenyezi Mungu (Njia ya Kumjua Mungu)
Matamshi ya Mwenyezi Mungu (Njia ya Kumjua Mungu)
Neno Laonekana katika Mwili (Chaguzi)
Neno Laonekana katika Mwili (Chaguzi)

Kwa sababu kwamba wewe ni mmoja wa watu nyumbani Mwangu, na kwa sababu wewe ni mwaminifu katika Ufalme wangu, kila unachofanya lazima kifikie viwango Ninavyohitaji Mimi. Sisemi kwamba uwe tu kama wingu linalofuata upepo, bali uwe kama theluji inayong'aa, na uwe na hali kama yake na hata zaidi uwe na thamani yake. Kwa sababu Nilitoka katika nchi takatifu, si kama yungiyungi, ambalo lina jina tu na halina dutu kwa sababu lilikuja kutoka katika matope na si kutoka nchi takatifu. Wakati ambapo mbingu mpya inashuka duniani na nchi mpya kuenea juu ya anga ndio pia wakati hasa ambao Ninafanya kazi kirasmi miongoni mwa binadamu. Ni nani kati ya wanadamu anayenijua Mimi? Ni nani aliyeona wakati wa kuwasili Kwangu? Ni nani ameona kwamba Mimi sina jina tu, bali zaidi ya jina Nina dutu? Mimi huyasongeza mawingu meupe kwa mkono wangu na kwa karibu Naichunguza anga; katika anga, hakuna kitu kisichopangwa kwa mkono wangu, na chini ya anga, hakuna mwanadamu asiyechangia juhudi yake ndogo kwa ukamilishaji wa shughuli Yangu kuu. Mimi Simwekei mwanadamu madai mazito duniani, kwa maana Mimi daima Nimekuwa Mungu wa vitendo, na kwa sababu Mimi ni Mwenyezi Aliyeumba mwanadamu na Anayejua mwanadamu vizuri. Watu wote wako machoni pa Mwenyezi. Hata wale walio katika pembe zote mwisho wa dunia watawezaje kuepuka uchunguzi wa Roho Yangu? Ingawa mwanadamu anajua Roho Wangu, yeye pia huichukiza Roho Wangu. Maneno Yangu yanaweka wazi uso mbaya wa wanadamu wote, na kuweka wazi mawazo ya ndani kabisa ya watu wote, na kusababisha wote duniani kufanywa wazi na mwanga Wangu na kuanguka chini ndani ya uchunguzi Wangu. Ijapokuwa mwanadamu anaanguka chini, moyo wake hauthubutu kwenda mbali Nami. Miongoni mwa viumbe, ni nani asiyekuja kunipenda kwa sababu ya matendo Yangu? Ni nani asiyekuwa na hamu kwa ajili ya kuyasikia maneno Yangu? Ni nani asiyezaliwa ndani mwake na hisia za ibada kwa sababu ya upendo Wangu? Ni kwa sababu tu ya ufisadi wa Shetani ndio maana mwanadamu anashindwa kuufikia ulimwengu kama Ninavyomhitaji kufika. Hata viwango vya chini kabisa ambavyo Mimi Namhitaji kufika huzalisha mashaka ndani yake, bila kutaja chochote cha leo, enzi ambayo Shetani anaendesha ghasia na ni mdhalimu mkuu, au wakati ambapo mwanadamu amekanyagwa sana na Shetani mpaka mwili wake mzima umejaa uchafu. Ni lini ambapo kutojali kwa mwanadamu kuhusu moyo Wangu kwa sababu ya upotovu wake hakujanisababishia Mimi huzuni? Je, inawezekana kwamba Mimi namwonea Shetani huruma? Je, inawezekana kwamba Mimi Nimekosea katika upendo wangu? Wakati mwandamu ananikaidi, Moyo wangu unaomboleza kwa siri; wakati mwanadamu ananipinga, Ninamwadibu; wakati Ninamwokoa mwandamu na kumfufua kutoka wafu, Mimi Humlisha kwa uangalifu ulio bora zaidi; wakati mwanadamu ananitii, Moyo Wangu unatulia tuli na mara moja Ninahisi mabadiliko makubwa katika mambo yote mbinguni na duniani; wakati mwanadamu ananisifu, itawezekanaje Nisiwe na furaha? Wakati mwanadamu ananishuhudia na kupatwa na Mimi, itawezekanaje Nisitukuzwe? Inawezekana kwamba kila anachofanya mwanadamu hakiongozwi na kutolewa na Mimi? Wakati ambapo Sitoi mwelekeo, wanadamu wanazembea na kuwa wanyamavu, na, nyuma Yangu, wao wanashiriki katika zile shughuli chafu "zenye kusifika." Je, unafikiri kwamba mwili Ninaouvaa, haufahamu chochote kuhusu matendo yako, tabia zako, na maneno yako? Nimestahimili mvua na upepo kwa miaka mingi, na vile vile Nimepitia machungu ya ulimwengu wa binadamu, lakini ukitafakari kwa karibu, hakuna kiasi cha mateso kinachoweza kumfanya mwanadamu aliye katika nyama za mwili kupoteza matumaini ndani Yangu, kama vile hakuna utamu wowote unaoweza kumfanya mwanadamu wa mwili awe bila hisia, mwenye kuvunjika moyo au mwenye kunipuuza Mimi. Je, upendo wa mwanadamu Kwangu una mipaka kwa hali ya kutokuwa na maumivu au kutokuwa na utamu?

Leo hii, Mimi niko katika nyama na nimeanza kirasmi kutekeleza kazi ambayo lazima Niifanye, na hata ingawa mwanadamu anaogopa sauti ya Roho Wangu, yeye huasi kiini cha Roho Yangu. Sihitaji kufafanua jinsi ni vigumu kwa mwanadamu kunijua Mimi Niliye katika mwili kupitia kwa maneno Yangu. Kama Nilivyosema awali, Mimi Simlazimishi mwanadamu katika matarajio Yangu, na si lazima muwe na ufahamu wote kunihusu Mimi (kwa maana mwanadamu amepungukiwa; hii ni hali asili, na ujuzi wa kujipatia hauwezi kubadili hali hii). Mnahitaji kujua tu mambo yote yanayofanyika na kusemwa na Mimi katika hali ya mwili. Na kwa maana mahitaji Yangu si ya kulazimisha, ni matumaini Yangu kwamba mnaweza kuja kujua, na kwamba mnaweza kufaulu. Lazima mjitoe katika uovu wenu kwenye ulimwengu huu mchafu, lazima mjitahidi kufanya maendeleo katika jamii hii ya wafalme wakuu iliyo nyuma kimaendeleo, na msijiruhusu wenyewe kuzembea. Hupaswi kujihurumia hata kidogo: Unastahili kutenga muda mwingi na kuweka juhudi ili ujue lile Nitamkalo kwa siku moja, na maarifa ya hata sentensi moja Ninayonena ina thamani ya mafunzo ya maisha marefu. Maneno Ninayonena ni yakini na dhahania, sio maneno matupu. Watu wengi wanayo matumaini ya kufaidi kutokana na maneno Yangu, lakini Siwapi sikio; watu wengi wanatamani unene Wangu, lakini Mimi Siwapi hata kidogo; watu wengi wanatamani kuuona uso Wangu, lakini kamwe Mimi nimeuficha; watu wengi husikiliza kwa makini sauti Yangu, lakini Mimi hufunga macho Yangu na kupindua Kichwa changu, kwa kuwa kutotikisika na tamaa yao; watu wengi wanahofia sauti Yangu, lakini maneno Yangu daima ni ya kuanzisha vita; watu wengi wana uoga wa kuuona uso Wangu, lakini Mimi huwatokezea kwa maksudi ili niwacharaze waanguke. Mwanadamu kwa hakika hajawahi kuuona uso Wangu na hajawahi kuisikia sauti Yangu, kwa maana yeye hanijui kwa kweli. Hata ingawa yeye anapata pigo kutoka Kwangu, hata ingawa ananiacha, hata ingawa anaadibiwa kwa mkono wangu, yeye bado hajui kama yote anayofanya ni ya kupendeza Moyo Wangu kwa kweli, na bado hana ufahamu kuhusu ni nani ambaye hufichuliwa Moyo Wangu. Tangu uumbaji wa ulimwengu mpaka sasa, hakuna mtu aliyewahi kunijua kwa kweli, au kuniona kwa kweli, na ingawa Nimekuwa mwili leo, nyinyi bado hamnijui. Je, huu sio ukweli? Je, umewahi kuona vitendo Vyangu na tabia Yangu hata kidogo katika mwili?

Mbinguni ndiko mahali Ninakojinyoosha kwenye kiti, na chini ya mbingu ndipo ambapo Mimi Hupata mapumziko. Mimi Nina mahali pa kukaa, na Ninao wakati wa kuonyesha nguvu Zangu. Kama Singekuwa duniani, kama Singejificha ndani ya mwili, na kama Singekuwa mnyenyekevu na msiri, je, si mbingu na dunia zingekuwa zimeshabadilishwa muda mrefu uliopita? Je, si nyinyi watu Wangu, mngekuwa tayari mmetumiwa na Mimi? Hata hivyo kuna hekima kwa matendo Yangu, na ingawa Ninafahamu kikamilifu kuhusu udanganyifu wa mwanadamu, Mimi Sifuati mfano wake, na badala yake Ninafanya mabadilishano nao. Hekima Yangu katika ulimwengu wa kiroho haiishi, na pia hekima Yangu katika mwili ni ya kudumu milele. Je, huu sio wakati hasa ambao matendo Yangu yanawekwa wazi? Nimemsamehe na kufuta dhambi za mwanadamu mara nyingi, mpaka leo, katika Enzi ya Ufalme. Nitaweza kuchelewesha wakati Wangu zaidi tena? Ingawa Nimekuwa na huruma kiasi fulani kwa mwanadamu mdhaifu, pindi kazi Yangu inapokamilika, Ninaweza kujiletea taabu kwa kufanya kazi ya zamani? Ningeweza kwa makusudi kumruhusu Shetani alete mashtaka? Sihitaji mwanadamu afanye kitu chochote ila kukubali ukweli wa maneno Yangu na maana halisi ya maneno Yangu. Hata ingawa maneno Yangu ni rahisi, katika kiini maneno hayo ni machangamani, kwa maana nyinyi ni wadogo mno, na pia mmekuwa wasiosikia. Ninapozionyesha siri Zangu wazi na kufanya wazi mapenzi Yangu katika mwili, hamwoni haya yote; mnaisikikiliza sauti, lakini hamwelewi maana yake. Mimi hukumbwa na huzuni kuu. Ingawa Mimi Niko katika mwili, Ninakosa uwezo wa kufanya kazi ya huduma ya mwili.

Ni nani ambaye amekuja kujua matendo Yangu katika mwili kati ya maneno na matendo Yangu? Ninapofichua siri zangu kwa maandishi, au kuzizungumza kwa sauti, watu wote hupigwa na butwaa, na wanafumba macho yao wakiwa kimya. Kwa nini Ninayosema hayaeleweki na mwanadamu? Kwa nini maneno Yangu hayaeleweki na yeye? Kwa nini yeye ni kipofu kwa matendo Yangu? Ni nani anayeweza kuniona na kamwe asiweze kusahau? Ni nani anayeweza kusikia sauti Yangu na asiiruhusu impite tu? Ni nani anayeweza kuhisi mapenzi Yangu na aufurahishe Moyo Wangu? Ninaishi na kutembea miongoni mwa wanadamu, Nimekuja kutambua wanachopitia, na ingawa Nilihisi kwamba kila kitu kilikuwa kizuri baada ya Mimi kuviumba kwa ajili ya mwanadamu, Sipati furaha kutokana na maisha miongoni mwa wanadamu, na Mimi sifurahishwi na kuwepo kwa furaha miongoni mwa wanadamu. Simchukii wala kumkataa mwanadamu, na wala Mimi Sina mvuto wa upendo kwake-kwa maana yeye hanijui, yeye huona ugumu kuuona uso Wangu gizani, na ana ugumu wa kuisikia sauti Yangu, na hawezi kutambua maneno Yangu, katika kelele hizo. Hivyo, kwa kijuu juu, yote mnayoyafanya ni kwa kunitii, lakini moyoni mwenu, nyinyi bado mnaniasi. Hali asili yote ya zamani ya mwanadamu, inaweza kusemwa, iko namna hii. Ni nani aliye tofauti? Ni nani asiye mmoja wa wale wanaolengwa na kuadibu Kwangu? Lakini ni nani asiyeishi chini ya uvumilivu Wangu? Kama mwanadamu angeangamizwa na ghadhabu Yangu, umuhimu wa kuumba Kwangu kwa mbingu na dunia ungekuwa nini? Wakati mmoja Niliwaonya watu wengi na kuwasihi watu wengi, na kwa uwazi Nikawahukumu watu wengi-je, hili si bora zaidi kuliko kumuangamiza mwanadamu moja kwa moja? Lengo Langu sio kumweka mwanadamu kwenye mauti, bali kumfanya kujua matendo Yangu yote katika hukumu Yangu. Wakati mnapanda kutoka kuzimu, ambayo ni kusema, mnapojiweka huru kutoka kwenye hukumu Yangu, fikira zenu binafsi na mipango yote yatatoweka, na watu wote watanuia kukidhi matakwa Yangu. Na katika hili, je, Mimi Sitakuwa Nimefanikiwa katika Lengo Langu?

Machi 1, 1992

Matamshi ya Kristo wa Siku za Mwisho (Chaguzi)

Yule tu Anayepitia Kazi ya Mungu Ndiye Anayemwamini Mungu Kweli Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Nne Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko La Tano Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Sita Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Saba Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko La Nane Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko La Tisa Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi na Moja Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko La Kumi Na Mbili Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi na Tatu Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi na Nne Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi na Tano Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi Na Sita Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi na Saba Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi na Nane Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Kumi na Tisa Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Moja Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Mbili Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Tatu Wanaompenda Mungu Wataishi Milele Katika Mwangaza Wake Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Tano Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Sita Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Saba Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Nane Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Tisa Kuonekana kwa Mungu Kumeleta Enzi Mpya Mungu Anaongoza Majaliwa ya Wanadamu Wote Kutazama Kuonekana kwa Mungu katika Hukumu na Kuadibu Kwake Maoni Wanayopaswa Kushikilia Waumini Mwanadamu Mpotovu Hawezi Kumwakilisha Mungu Njia ya Huduma ya Kidini lazima Ipigwe Marufuku Katika Imani Yako kwa Mungu Unapaswa Kumtii Mungu Ahadi kwa Wale Ambao Wamekamilishwa Waovu Lazima Waadhibiwe Jinsi ya Kuhudumu kwa Upatanifu na Mapenzi ya Mungu Jinsi ya Kuujua Uhalisi Amri za Enzi Mpya Ufalme wa Milenia Umewasili Unapaswa Kujua kuwa Mungu wa Vitendo Ni Mungu Mwenyewe Kuijua Kazi ya Mungu Leo Je, Kazi ya Mungu ni Rahisi Jinsi Mwanadamu Anavyodhania? Unapaswa Kuishi kwa Ajili ya Ukweli kwa Maana Unamwamini Mungu Ngurumo Saba Zatoa Sauti—Zikitabiri Kuwa Injili ya Ufalme Itaenea Kote Ulimwenguni Tofauti Muhimu Kati ya Mungu Aliyepata Mwili na Wanadamu Wanaotumiwa na Mungu Kumwamini Mungu Lazima Kulenge Uhalisi, Si Tamaduni za Kidini Ni Wale tu Wanaoijua Kazi ya Mungu Leo Wanaoweza Kumhudumia Mungu Wale Wanaomtii Mungu kwa Moyo wa Kweli Hakika Watakubaliwa na Mungu Enzi ya Ufalme Ndiyo Enzi ya Neno Yote Yanafanikishwa Kupitia kwa Neno la Mungu Kumpenda Mungu tu Ndiko Kumwamini Mungu Kweli Mazungumzo Mafupi Kuhusu "Ufalme wa Milenia Umefika" Wale Wanaomjua Mungu Pekee Ndio Wanaoweza Kuwa na Ushuhuda Kwa Mungu Namna Petro Alivyopata Kumjua Yesu Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima - Tamko la Ishirini na Nne Je, Umekuwa Hai Tena? Kuwa na Tabia Isiyobadilika Ni Kuwa katika Uadui na Mungu Wote Wasiomjua Mungu Ndio Wanaompinga Mungu Uchaguzi Kutoka katika Mafungu Kumi ya Neno la Mungu juu ya “Kazi na Kuingia” (Sehemu ya Kwanza) Uchaguzi Kutoka katika Mafungu Kumi ya Neno la Mungu juu ya “Kazi na Kuingia” (Sehemu ya Pili) Uchaguzi Kutoka katika Mafungu Kumi ya Neno la Mungu juu ya “Kazi na Kuingia” (Sehemu ya Tatu) Uchaguzi Kutoka katika Mafungu Kumi ya Neno la Mungu juu ya “Kazi na Kuingia” (Sehemu ya Nne) Uchaguzi Kutoka kwa Vifungu Vitatu vya Neno la Mungu juu ya "Maono ya Kazi ya Mungu" (Sehemu ya Pili) Uchaguzi Kutoka kwa Vifungu Vitatu vya Neno la Mungu juu ya "Maono ya Kazi ya Mungu" (Sehemu ya Kwanza) Uchaguzi Kutoka katika Mafungu Kumi ya Neno la Mungu juu ya "Kuhusu Biblia" (Sehemu ya Kwanza) Uchaguzi Kutoka katika Mafungu Kumi ya Neno la Mungu juu ya "Kuhusu Biblia" (Sehemu ya Pili) Dondoo kutoka kwa Vifungu Vinne vya Neno la Mungu Kuhusu "Fumbo la Kupata Mwili" (Sehemu ya Kwanza) Dondoo kutoka kwa Vifungu Vinne vya Neno la Mungu Kuhusu “Fumbo la Kupata Mwili” (Sehemu ya Pili) Dondoo kutoka kwa Vifungu Vinne vya Neno la Mungu Kuhusu "Fumbo la Kupata Mwili" (Sehemu ya Tatu) Uchaguzi Kutoka katika Mafungu Manne ya Neno la Mungu Juu ya “Ukweli wa Ndani wa Kazi ya Ushindi” (Sehemu ya Kwanza) Uchaguzi Kutoka katika Mafungu Manne ya Neno la Mungu Juu ya "Ukweli wa Ndani wa Kazi ya Ushindi" (Sehemu ya Pili) Kupata Mwili Mara Mbili Kunakamilisha Umuhimu wa Kupata Mwili Je, Utatu Mtakatifu Upo? Matukio Aliyopitia Petro: Ufahamu Wake wa Adabu na Hukumu (Sehemu ya Kwanza) Matukio Aliyopitia Petro: Ufahamu Wake wa Adabu na Hukumu (Sehemu ya Pili) Unapaswa Kushughulikiaje Wito Wako wa Mustakabali? Inapofikia Mungu, Ufahamu Wako ni Upi? Maana ya Kuwa Mwanaadamu Halisi Unajua Nini Kuhusu Imani? Hakuna Aliye wa Mwili Anayeweza Kuepuka Siku ya Ghadhabu Mwokozi Amerudi Tayari Juu ya “Wingu Jeupe” Kazi ya Kueneza Injili Ni Kazi ya Kuokoa Binadamu Pia Kazi katika Enzi ya Sheria Maelezo ya Kweli ya Kazi Katika Enzi ya Ukombozi Wafaa Kujua Namna Ambavyo Binadamu Wote Wameendelea Hadi Siku ya Leo (Sehemu ya Kwanza) Wafaa Kujua Namna Ambavyo Binadamu Wote Wameendelea Hadi Siku ya Leo (Sehemu ya Pili) Kuhusu Majina na Utambulisho (Sehemu ya Kwanza) Kuhusu Majina na Utambulisho (Sehemu ya Pili) Wale Waliofanywa Kuwa Watimilifu Ndio tu Wanaoweza Kuishi Maisha Yenye Maana Ni Jinsi Gani Mwanadamu Aliyemfafanua Mungu katika Dhana Zake Anaweza Kupokea Ufunuo wa Mungu? Ni Wale tu Wanaomjua Mungu na Kazi Yake Ndio Wanaoweza Kumridhisha Mungu Tofauti Kati ya Huduma ya Mungu katika Mwili na Wajibu wa Mwanadamu Mungu Ndiye Bwana wa Viumbe Vyote Mafanikio au Kushindwa Kunategemea Njia Ambayo Mwanadamu Hutembea (Sehemu ya Kwanza) Mafanikio au Kushindwa Kunategemea Njia Ambayo Mwanadamu Hutembea (Sehemu ya Pili) Kazi ya Mungu na Kazi ya Mwanadamu (Sehemu ya Kwanza) Kazi ya Mungu na Kazi ya Mwanadamu (Sehemu ya Pili) Kujua Hatua Tatu za Kazi ya Mungu Ndiyo Njia ya Kumjua Mungu (Sehemu ya Kwanza) Kujua Hatua Tatu za Kazi ya Mungu Ndiyo Njia ya Kumjua Mungu (Sehemu ya Pili) Mwanadamu Aliyeanguka Anahitaji Zaidi Wokovu wa Mungu Mwenye Mwili (Sehemu ya Kwanza) Mwanadamu Aliyeanguka Anahitaji Zaidi Wokovu wa Mungu Mwenye Mwili (Sehemu ya Pili) Kiini cha Mwili Ulio na Mungu Kazi ya Mungu na Utendaji wa Mwanadamu (Sehemu ya Kwanza) Kazi ya Mungu na Utendaji wa Mwanadamu (Sehemu ya Pili) Kiini Cha Kristo Ni Utiifu kwa Mapenzi ya Baba wa Mbinguni Kurejesha Maisha ya Kawaida ya Mwanadamu na Kumpeleka Kwenye Hatima ya Ajabu (Sehemu ya Kwanza) Kurejesha Maisha ya Kawaida ya Mwanadamu na Kumpeleka Kwenye Hatima ya Ajabu (Sehemu ya Pili) Mungu na Mwanadamu Wataingia Rahani Pamoja (Sehemu ya Kwanza) Mungu na Mwanadamu Wataingia Rahani Pamoja (Sehemu ya Pili) Utakapouona Mwili wa Kiroho wa Yesu Ndio Utakuwa Wakati Ambao Mungu Ametengeneza Upya Mbingu na Dunia Wale Ambao Hawalingani na Kristo Hakika Ni Wapinzani wa Mungu Wengi Wameitwa, Lakini Wachache Wamechaguliwa Unapaswa Kutafuta Njia ya Uwiano na Kristo Je, Wewe Ni Muumini wa Kweli wa Mungu? Kristo Hufanya Kazi ya Hukumu kwa Ukweli Je, Wajua? Mungu Amefanya Jambo Kubwa Miongoni Mwa Wanadamu Ni Kristo wa Siku za Mwisho Pekee Ndiye Anayeweza Kumpa Mwanadamu Njia ya Uzima wa Milele Unapaswa Kutayarisha Matendo Mema ya Kutosha kwa ajili ya Hatima Yako Wewe U Mwaminifu kwa Nani? Maonyo Matatu Ni Muhimu Sana Kuelewa Tabia ya Mungu Jinsi ya Kumjua Mungu Duniani Amri Kumi Za Utawala Ambazo Lazima Zitiiwe Na Watu Waliochaguliwa Na Mungu Katika Enzi Ya Ufalme Mnapaswa Kuzingatia Matendo Yenu Mungu Ndiye Chanzo cha Uhai wa Mwanadamu Kutanafusi kwa Mwenye Uweza Mwanadamu Anaweza Kuokolewa tu Katikati ya Usimamizi wa Mungu

0(Ma)tokeo ya Kutafuta

Usomaji