[04]Ahadi na baraka za Mungu kwa wale wanaotakaswa na wanaopata wokovu kamili

Nyuma Mada Zaidi Maalum Tovuti Rasmi

Je, unajua tofauti kati ya kuokolewa na kupata wokovu mkamilifu?