Baraka za Mungu: Huenda Nisiwe Tajiri, lakini Nina Bahati Sana

Katika jamii ya kisasa, kila mtu huweka pesa mbele ya yote na hutaka kuchuma pesa nyingi, na Bong hakuwa tofauti. Ili Kuchuma pesa, Bong hakusita kujitolea afya yake mwenyewe, na akawa ameshikwa katika kizingia kisichoep…

2019-03-31 16:11:28

Kutupa mbali Minyororo ya Shetani

Kabla ya kumwamini Mungu, bila kujali chochote nilichokuwa nikifanya, sikuwahi kutaka kubaki nyuma. Nilikuwa tayari kukubali shida yoyote ili mradi ingemaanisha ningeinuka juu ya kila mtu mwingine zaidi. Baada ya kumkuba…

2018-01-15 18:18:37

Kwaheri kwa Zile Siku za Kushindana na Majaliwa

Maneno ya Mungu yalinifanya nitambue kwamba ni Mungu peke yake anayeelewa kila kitu ambacho kila mtu huhitaji. Yeye huangalia kwa makini taabu zetu zote, na ni Yeye peke yake aliye na ukuu juu yetu na hupanga kila kitu k…

2018-08-13 03:07:29

Kanuni Zangu za Maisha Ziliniacha Nikiwa Nimeharibika

Maneno ya kawaida “Wote huwekelea mizigo kwa farasi anayekubali” ni ambayo mimi binafsi ninayafahamu sana. Mimi na mume wangu sote tulikuwa hasa watu wasio na hatia: Wakati wa masuala yaliyohusisha faida au hasara yetu b…

Mahusiano ya binadamu 2018-01-15 15:18:37

Uso halisi wa Mtu Anayedaiwa Kuwa Mtu Mzuri

Hivi sasa, moyo wangu umejaa hatia, na wakati huo huo umejaa shukrani kwa Mungu. Siwezi kujizuia kujimwaga mbele ya Mungu, “Mungu, asante kwa nuru Yako, kuniruhusu nijue kuwa mimi si mtu mwenye ubinadamu mzuri, kunisaidi…

2018-01-15 03:18:37

Ushuhuda wa Mkristo: Jinsi Alivyoshinda Majaribu ya Kuwa na Mpenzi wa Siri (Sehemu ya 2)

Jingru akashusha pumzi kwa hisia, na kuwaza: “Isingekuwa kwa ajili ya Mungu kuniokoa na kunilinda kupitia maneno Yake, ningekuwa nimeharibika zamani sana na kuwa mtu bila mfano wa binadamu, na ningekuwa nimefanya mambo b…

2019-01-12 10:24:15

Ushuhuda wa Mkristo: Jinsi Alivyoshinda Majaribu ya Kuwa na Mpenzi wa Siri (Sehemu ya 1)

Kwa kweli Jingru alianza kutambua vyema jinsi maneno ya Mungu yalivyokuwa ya muhimu kwake, kwa sababu hayakumwezesha tu kupata ulinzi wa Mungu alipokabiliwa na majaribu, lakini pia yalimwezesha kubaki mtulivu na mwenye b…

2019-01-12 04:46:25

Baada ya Usaliti wa Mumewe Mungu Alimuokoa Kutoka kwenye Fadhaa ya Uchungu

Baada ya miongo miwili ya mema na mabaya ambayo yeye na mumewe walipitia pamoja, hakuwahi kamwe kufikiria kwamba mumewe angekuwa na uhusiano wa nje ya ndoa. Alishindwa kabisa kuvumilia wakati alipogundua hilo. Licha ya k…

2018-12-30 08:30:22

Mama wa “Vijijini” Akutana na Binti Mkwe wa “Mjini”

Kupitia uzoefu wangu, kwa kweli nilihisi furaha ambayo huja kutokana na kuliweka neno la Mungu katika vitendo. Maneno ya Mungu kwa kweli yanaweza kutubadilisha na kutuokoa, yakituwezesha kuishi maisha yenye furaha na yen…

Mahusiano ya binadamu 2018-08-12 17:24:35

Toba ya Afisa

Nilianza kuishi maisha ya kanisa, na nikagundua kuwa Kanisa la Mwenyezi Mungu lilikuwa tofauti kabisa na ulimwengu. Ndugu husoma maneno ya Mungu na hufanya ushirika juu ya ukweli. Wao hutafuta kutenda kulingana na maneno…

2018-01-16 03:18:37

Maneno ya Mungu Huniongoza Kujifunza Jinsi ya Kufundisha Watoto Wangu (II)

Shukrani ziwe kwa Mwenyezi Mungu kwa kuyabadilisha maisha yangu na ya wanangu kwa maneno Yake! Katika siku za nyuma nilikuwa asiyejua na mjinga na niliwafundisha wanangu nidhamu kwa kutegemeza asili yangu ya kiburi. Siku…

2018-08-13 01:33:00

Maneno ya Mungu Huniongoza Kujifunza Jinsi ya Kuwafundisha Wanangu (I)

Nina wana wawili wa kiume na wameachana na mwaka mmoja. Ili kuwalea kuwa watu waliostaarabika, wenye tabia nzuri, watu wema ambao wataweza watajijengea jina katika jamii na kufanikiwa, walipokuwa na umri wa miaka miwili,…

2018-08-13 00:45:51

Si Rahisi Kuwa Mtu Mwaminifu

Baada ya kuikubali kazi ya Mwenyezi Mungu ya siku za mwisho, kwa kusoma maneno ya Mungu na kusikiliza mahubiri, nilikuja kuelewa umuhimu wa kufuatilia kuwa mtu mwaminifu katika imani ya mtu, na kwamba ni kwa kuwa mtu mwa…

Mtu mwaminifu 2018-01-15 06:18:37

Chochote Mungu Asemacho Ndiyo Hukumu Hasa ya Mwanadamu

Nilikuwa nikidhani kwamba Mungu alimhukumu na kumuadibu mwanadamu wakati tu Alipoufichua upotovu wa asili wa mwanadamu au alipoeleza maneno mkali ambayo yaliuhukumu mwisho wa mwanadamu. Ilikuwa ni baadaye kabisa tu ambap…

Hukumu na Kuadibu Kwake 2018-01-15 00:18:37

Kanisa la Kweli ni Nini? Tunaweza Kulipataje Kanisa Litakalonyakuliwa Kabla ya Maafa?

Je, ushirika huu umekuonyesha njia ya kutambua kanisa la kweli kutoka kwa makanisa ya uwongo, na kupata kanisa la Filadelfia ambalo litanyakuliwa kabla ya majanga, kama ilivyotabiriwa katika Biblia?

2020-07-19 13:25:06

Je, Kauli “Yule Amwaminiye Mwana Ana Uzima wa Milele” Inamaanisha Nini Hasa?

Imani ya Kweli Katika Mwana ni Nini? Je, Tunaweza Kupata Uzima wa Milele kwa Kumwamini Bwana Yesu?

2020-06-15 08:02:45

Je, Wazo la “Ukiokoka Mara Moja Umeokoka Milele” ni la Kibiblia?

Acha tuzingatie hili: Je, Bwana aliwahi kusema kwamba mara mtu akishaokolewa anaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni? Je, imesemwa hivyo katika Biblia?

2020-06-11 14:12:03

Ishara Zimeonekana za Kurudi kwa Bwana: Tunapaswa Kumkaribishaje?

Miaka elfu mbili iliyopita, Bwana Yesu alituahidi: “Tazama, Naja upesi” (Ufunuo 22:12). Sasa, kila aina ya ishara za kurudi Kwake zimeonekana, na ndugu wengi wamekuwa na maono kwamba siku ya Bwana iko karibu. Je, Bwana t…

2020-06-11 10:56:15

Ishara za Nyakati za Mwisho Zimeonekana na Bwana Yesu Atarudije?

Hapa kuna onyo la Mungu. Ishara za siku za Nuhu zimeonekana katika siku za mwisho. Kwa hivyo, tunapaswa kutafutaje kuonekana kwa Mungu ili kuingia katika safina ya siku za mwisho? Soma makala haya ili upate njia.

2020-05-17 09:18:46

Kufichua Siri ya “Lakini juu ya hiyo siku na saa hiyo hakuna mtu anayejua” katika Mathayo 24:36

Je, maana ya kweli ya “Lakini juu ya hiyo siku na saa hiyo hakuna mtu anayejua” katika Mathayo 24:36 ni nini? Je, Bwana amerudi kweli? Je, tunawezaje kukaribisha kuja kwa Bwana?

2020-05-17 08:30:46

Je, Maafa Yatakapofika, Utakuwa Umetimiza Toba ya Kweli?

Siku, maangamizi ya ulimwengu yanapokua makali zaidi, unabii wa kuja kwa Bwana umetimia. Bwana Yesu alisema, “Tubuni: kwa kuwa ufalme wa mbinguni u karibu” (Mathayo 4:17). Toba ya kweli ni nini hasa? Na tunawezaje kutimi…

2020-04-30 08:54:14

Wakristo Wanawezaje Kuacha Kutenda Dhambi? Jibu Liko Hapa!

Wakristo wengi mara nyingi hukiri na kusali mbele za Bwana, lakini wanaendelea kutenda dhambi baadaye, na kama matokeo, wanahisi kuchanganyikiwa. Kwa hivyo Wakristo wanapaswa kuepuka dhambi vipi hasa? Maandiko haya yanak…

2020-04-11 12:03:43

Kwa Kuelewea Hizi Hoja Nne, Uhusiano Wetu na Mungu Utakuwa Wa Karibu Daima

“Jinsi ya kumkaribia Mungu” ni mada ambayo Wakristo wengi hufuata kwa makini. Katika enzi hii ambapo maisha hukimbia kwa mwendo wa kasi sana, mioyo yetu inaweza kusumbuliwa kwa urahisi na kumilikiwa na watu, matukio na m…

2019-03-12 20:52:48

Pigo Limekuja: Mkristo Anapaswa Kutubu Vipi ili Apate Ulinzi wa Mungu?

Misiba inatokea mmoja baada ya mwingine, na mapenzi ya Mungu ni sisi tuje mbele Zake kutubu. Anamtaka kila mtu atubu na hamtaki mtu yeyote aangamie.

2020-07-29 11:19:47

Kondoo wa Mungu Wasikia Sauti Yake: Tunapaswa Kusikia Neno la Mungu Tunapochunguza Njia ya Kweli

Sasa, kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho itakamilika karibuni. Je, tunataka tuwe kama Petro, tuwe watu wanaosikia sauti ya Mungu na kumkaribisha Bwana? Ama tunataka tuwe kama waumini wa Kiyahudi, tukifuata bila…

2020-07-19 12:19:45

Ulimwengu Umezongwa na Maafa: Tutanyakuliwa Vipi Kabla ya Dhiki Kuu?

Virusi vya Corona huko Wuhan, nzige huko Afrika Mashariki, mioto ya misitu kule Australia..., maafa kama haya yamekuwa matukio ya kawaida kote ulimwenguni. Unabii wa Biblia kuhusu kuja kwa Bwana umetimia, kwa hivyo ni kw…

2020-03-10 15:12:08

Utabiri wa Nyakati za Mwisho Umetimia: Jinsi ya Kukaribisha Ujio wa Pili wa Bwana

Sasa ni nyakati za mwisho. Maafa ni matukio ya mara kwa mara ulimwenguni kote, na unabii wa kuwasili kwa Bwana umetimia; ishara na dalili tofauti zinaonyesha kuwa Bwana amerudi, hivyo, kwa nini Hajaonekana akirudi ndani …

2020-03-07 15:38:55

Je, Yesu Kristo Ni Mungu au Mwana wa Mungu?

Waumini wengi wanafikiria kwamba Bwana Yesu ni Mwana wa Mungu, lakini ufahamu huo unapatana na neno la Mungu? Je, Bwana Yesu kwa kweli ni Mwana wa Mungu au ni Mungu Mwenyewe? Endelea kusoma ili kujua.

2019-08-16 16:17:08

Ni Nini Maana ya Krismasi, na Je, Unamwabudu Bwana Yesu Kweli?

Tunapokutana pamoja katika mikusanyiko yenye furaha ili kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana Yesu, je, tunaelewa maana ya Krismasi? Na tunapaswaje kukabili Krismasi kwa njia ambayo inaupendeza moyo wa Bwana?

2018-12-30 11:20:09

Bahati na Bahati Mbaya

Kama haingekuwa kwa ajili ya ugonjwa wangu ambao umenizuia kutafuta umaarufu na kupata, bado ningekuwa mashine ya kutengeneza fedha duniani. Ningekuwa kipofu kwa hili mpaka uharibifu wa Shetani uniue. Shetani alinidhuru …

2018-01-29 01:17:48

Niliupata Mwanga wa Kweli

Bila kufahamu, chini ya uongozo wa maneno ya Mungu, nikaanza pia kutafuta mabadiliko katika tabia yangu na kuona vitu kulingana na maneno ya Mungu; pia nilikuwa na ufahamu wa na nilijua jinsi ya kutofautisha asili mbaya …

Utelekezwaji wa Makanisa 2018-01-28 23:58:14

Kupenya Ukungu ili Kuona Mwanga

Wakati tu nilipokuwa nikipoteza njia yangu, ilikuwa ni neno la Mungu lililoniongoza kubaini mpango wa Shetani, na kupenya ukungu na kuingia kwenye njia angavu na sahihi kwa uzima.

2018-01-28 23:17:47

Kutembea Katika Njia Ng’avu ya Maisha

Kila siku ningekula, kunywa na kufuatilia anasa hadi nilipokuwa nimetosheka na moyo wangu ulikuwa umeridhika. Nilidhani kwamba ilikuwa tu kwa kuishi kwa njia hii ndiyo maisha yalikuwa na maana yoyote, na hiyo ni mpaka ni…

Wokovu wa Mungu 2018-01-15 14:52:50

Baraka za Mungu: Huenda Nisiwe Tajiri, lakini Nina Bahati Sana

Katika jamii ya kisasa, kila mtu huweka pesa mbele ya yote na hutaka kuchuma pesa nyingi, na Bong hakuwa tofauti. Ili Kuchuma pesa, Bong hakusita kujitolea afya yake mwenyewe, na akawa ameshikwa katika kizingia kisichoep…

2019-03-31 16:11:28

Kutupa mbali Minyororo ya Shetani

Kabla ya kumwamini Mungu, bila kujali chochote nilichokuwa nikifanya, sikuwahi kutaka kubaki nyuma. Nilikuwa tayari kukubali shida yoyote ili mradi ingemaanisha ningeinuka juu ya kila mtu mwingine zaidi. Baada ya kumkuba…

2018-01-15 18:18:37

Kwaheri kwa Zile Siku za Kushindana na Majaliwa

Maneno ya Mungu yalinifanya nitambue kwamba ni Mungu peke yake anayeelewa kila kitu ambacho kila mtu huhitaji. Yeye huangalia kwa makini taabu zetu zote, na ni Yeye peke yake aliye na ukuu juu yetu na hupanga kila kitu k…

2018-08-13 03:07:29

Kanuni Zangu za Maisha Ziliniacha Nikiwa Nimeharibika

Maneno ya kawaida “Wote huwekelea mizigo kwa farasi anayekubali” ni ambayo mimi binafsi ninayafahamu sana. Mimi na mume wangu sote tulikuwa hasa watu wasio na hatia: Wakati wa masuala yaliyohusisha faida au hasara yetu b…

Mahusiano ya binadamu 2018-01-15 15:18:37

Uso halisi wa Mtu Anayedaiwa Kuwa Mtu Mzuri

Hivi sasa, moyo wangu umejaa hatia, na wakati huo huo umejaa shukrani kwa Mungu. Siwezi kujizuia kujimwaga mbele ya Mungu, “Mungu, asante kwa nuru Yako, kuniruhusu nijue kuwa mimi si mtu mwenye ubinadamu mzuri, kunisaidi…

2018-01-15 03:18:37

Ushuhuda wa Mkristo: Jinsi Alivyoshinda Majaribu ya Kuwa na Mpenzi wa Siri (Sehemu ya 2)

Jingru akashusha pumzi kwa hisia, na kuwaza: “Isingekuwa kwa ajili ya Mungu kuniokoa na kunilinda kupitia maneno Yake, ningekuwa nimeharibika zamani sana na kuwa mtu bila mfano wa binadamu, na ningekuwa nimefanya mambo b…

2019-01-12 10:24:15

Ushuhuda wa Mkristo: Jinsi Alivyoshinda Majaribu ya Kuwa na Mpenzi wa Siri (Sehemu ya 1)

Kwa kweli Jingru alianza kutambua vyema jinsi maneno ya Mungu yalivyokuwa ya muhimu kwake, kwa sababu hayakumwezesha tu kupata ulinzi wa Mungu alipokabiliwa na majaribu, lakini pia yalimwezesha kubaki mtulivu na mwenye b…

2019-01-12 04:46:25

Baada ya Usaliti wa Mumewe Mungu Alimuokoa Kutoka kwenye Fadhaa ya Uchungu

Baada ya miongo miwili ya mema na mabaya ambayo yeye na mumewe walipitia pamoja, hakuwahi kamwe kufikiria kwamba mumewe angekuwa na uhusiano wa nje ya ndoa. Alishindwa kabisa kuvumilia wakati alipogundua hilo. Licha ya k…

2018-12-30 08:30:22

Mama wa “Vijijini” Akutana na Binti Mkwe wa “Mjini”

Kupitia uzoefu wangu, kwa kweli nilihisi furaha ambayo huja kutokana na kuliweka neno la Mungu katika vitendo. Maneno ya Mungu kwa kweli yanaweza kutubadilisha na kutuokoa, yakituwezesha kuishi maisha yenye furaha na yen…

Mahusiano ya binadamu 2018-08-12 17:24:35

Toba ya Afisa

Nilianza kuishi maisha ya kanisa, na nikagundua kuwa Kanisa la Mwenyezi Mungu lilikuwa tofauti kabisa na ulimwengu. Ndugu husoma maneno ya Mungu na hufanya ushirika juu ya ukweli. Wao hutafuta kutenda kulingana na maneno…

2018-01-16 03:18:37

Maneno ya Mungu Huniongoza Kujifunza Jinsi ya Kufundisha Watoto Wangu (II)

Shukrani ziwe kwa Mwenyezi Mungu kwa kuyabadilisha maisha yangu na ya wanangu kwa maneno Yake! Katika siku za nyuma nilikuwa asiyejua na mjinga na niliwafundisha wanangu nidhamu kwa kutegemeza asili yangu ya kiburi. Siku…

2018-08-13 01:33:00

Maneno ya Mungu Huniongoza Kujifunza Jinsi ya Kuwafundisha Wanangu (I)

Nina wana wawili wa kiume na wameachana na mwaka mmoja. Ili kuwalea kuwa watu waliostaarabika, wenye tabia nzuri, watu wema ambao wataweza watajijengea jina katika jamii na kufanikiwa, walipokuwa na umri wa miaka miwili,…

2018-08-13 00:45:51

Si Rahisi Kuwa Mtu Mwaminifu

Baada ya kuikubali kazi ya Mwenyezi Mungu ya siku za mwisho, kwa kusoma maneno ya Mungu na kusikiliza mahubiri, nilikuja kuelewa umuhimu wa kufuatilia kuwa mtu mwaminifu katika imani ya mtu, na kwamba ni kwa kuwa mtu mwa…

Mtu mwaminifu 2018-01-15 06:18:37

Chochote Mungu Asemacho Ndiyo Hukumu Hasa ya Mwanadamu

Nilikuwa nikidhani kwamba Mungu alimhukumu na kumuadibu mwanadamu wakati tu Alipoufichua upotovu wa asili wa mwanadamu au alipoeleza maneno mkali ambayo yaliuhukumu mwisho wa mwanadamu. Ilikuwa ni baadaye kabisa tu ambap…

Hukumu na Kuadibu Kwake 2018-01-15 00:18:37

Kanisa la Kweli ni Nini? Tunaweza Kulipataje Kanisa Litakalonyakuliwa Kabla ya Maafa?

Je, ushirika huu umekuonyesha njia ya kutambua kanisa la kweli kutoka kwa makanisa ya uwongo, na kupata kanisa la Filadelfia ambalo litanyakuliwa kabla ya majanga, kama ilivyotabiriwa katika Biblia?

2020-07-19 13:25:06

Je, Kauli “Yule Amwaminiye Mwana Ana Uzima wa Milele” Inamaanisha Nini Hasa?

Imani ya Kweli Katika Mwana ni Nini? Je, Tunaweza Kupata Uzima wa Milele kwa Kumwamini Bwana Yesu?

2020-06-15 08:02:45

Je, Wazo la “Ukiokoka Mara Moja Umeokoka Milele” ni la Kibiblia?

Acha tuzingatie hili: Je, Bwana aliwahi kusema kwamba mara mtu akishaokolewa anaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni? Je, imesemwa hivyo katika Biblia?

2020-06-11 14:12:03

Ishara Zimeonekana za Kurudi kwa Bwana: Tunapaswa Kumkaribishaje?

Miaka elfu mbili iliyopita, Bwana Yesu alituahidi: “Tazama, Naja upesi” (Ufunuo 22:12). Sasa, kila aina ya ishara za kurudi Kwake zimeonekana, na ndugu wengi wamekuwa na maono kwamba siku ya Bwana iko karibu. Je, Bwana t…

2020-06-11 10:56:15

Ishara za Nyakati za Mwisho Zimeonekana na Bwana Yesu Atarudije?

Hapa kuna onyo la Mungu. Ishara za siku za Nuhu zimeonekana katika siku za mwisho. Kwa hivyo, tunapaswa kutafutaje kuonekana kwa Mungu ili kuingia katika safina ya siku za mwisho? Soma makala haya ili upate njia.

2020-05-17 09:18:46

Kufichua Siri ya “Lakini juu ya hiyo siku na saa hiyo hakuna mtu anayejua” katika Mathayo 24:36

Je, maana ya kweli ya “Lakini juu ya hiyo siku na saa hiyo hakuna mtu anayejua” katika Mathayo 24:36 ni nini? Je, Bwana amerudi kweli? Je, tunawezaje kukaribisha kuja kwa Bwana?

2020-05-17 08:30:46

Je, Maafa Yatakapofika, Utakuwa Umetimiza Toba ya Kweli?

Siku, maangamizi ya ulimwengu yanapokua makali zaidi, unabii wa kuja kwa Bwana umetimia. Bwana Yesu alisema, “Tubuni: kwa kuwa ufalme wa mbinguni u karibu” (Mathayo 4:17). Toba ya kweli ni nini hasa? Na tunawezaje kutimi…

2020-04-30 08:54:14

Wakristo Wanawezaje Kuacha Kutenda Dhambi? Jibu Liko Hapa!

Wakristo wengi mara nyingi hukiri na kusali mbele za Bwana, lakini wanaendelea kutenda dhambi baadaye, na kama matokeo, wanahisi kuchanganyikiwa. Kwa hivyo Wakristo wanapaswa kuepuka dhambi vipi hasa? Maandiko haya yanak…

2020-04-11 12:03:43

Kwa Kuelewea Hizi Hoja Nne, Uhusiano Wetu na Mungu Utakuwa Wa Karibu Daima

“Jinsi ya kumkaribia Mungu” ni mada ambayo Wakristo wengi hufuata kwa makini. Katika enzi hii ambapo maisha hukimbia kwa mwendo wa kasi sana, mioyo yetu inaweza kusumbuliwa kwa urahisi na kumilikiwa na watu, matukio na m…

2019-03-12 20:52:48

Pigo Limekuja: Mkristo Anapaswa Kutubu Vipi ili Apate Ulinzi wa Mungu?

Misiba inatokea mmoja baada ya mwingine, na mapenzi ya Mungu ni sisi tuje mbele Zake kutubu. Anamtaka kila mtu atubu na hamtaki mtu yeyote aangamie.

2020-07-29 11:19:47

Kondoo wa Mungu Wasikia Sauti Yake: Tunapaswa Kusikia Neno la Mungu Tunapochunguza Njia ya Kweli

Sasa, kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho itakamilika karibuni. Je, tunataka tuwe kama Petro, tuwe watu wanaosikia sauti ya Mungu na kumkaribisha Bwana? Ama tunataka tuwe kama waumini wa Kiyahudi, tukifuata bila…

2020-07-19 12:19:45

Ulimwengu Umezongwa na Maafa: Tutanyakuliwa Vipi Kabla ya Dhiki Kuu?

Virusi vya Corona huko Wuhan, nzige huko Afrika Mashariki, mioto ya misitu kule Australia..., maafa kama haya yamekuwa matukio ya kawaida kote ulimwenguni. Unabii wa Biblia kuhusu kuja kwa Bwana umetimia, kwa hivyo ni kw…

2020-03-10 15:12:08

Utabiri wa Nyakati za Mwisho Umetimia: Jinsi ya Kukaribisha Ujio wa Pili wa Bwana

Sasa ni nyakati za mwisho. Maafa ni matukio ya mara kwa mara ulimwenguni kote, na unabii wa kuwasili kwa Bwana umetimia; ishara na dalili tofauti zinaonyesha kuwa Bwana amerudi, hivyo, kwa nini Hajaonekana akirudi ndani …

2020-03-07 15:38:55

Je, Yesu Kristo Ni Mungu au Mwana wa Mungu?

Waumini wengi wanafikiria kwamba Bwana Yesu ni Mwana wa Mungu, lakini ufahamu huo unapatana na neno la Mungu? Je, Bwana Yesu kwa kweli ni Mwana wa Mungu au ni Mungu Mwenyewe? Endelea kusoma ili kujua.

2019-08-16 16:17:08

Ni Nini Maana ya Krismasi, na Je, Unamwabudu Bwana Yesu Kweli?

Tunapokutana pamoja katika mikusanyiko yenye furaha ili kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana Yesu, je, tunaelewa maana ya Krismasi? Na tunapaswaje kukabili Krismasi kwa njia ambayo inaupendeza moyo wa Bwana?

2018-12-30 11:20:09

Bahati na Bahati Mbaya

Kama haingekuwa kwa ajili ya ugonjwa wangu ambao umenizuia kutafuta umaarufu na kupata, bado ningekuwa mashine ya kutengeneza fedha duniani. Ningekuwa kipofu kwa hili mpaka uharibifu wa Shetani uniue. Shetani alinidhuru …

2018-01-29 01:17:48

Niliupata Mwanga wa Kweli

Bila kufahamu, chini ya uongozo wa maneno ya Mungu, nikaanza pia kutafuta mabadiliko katika tabia yangu na kuona vitu kulingana na maneno ya Mungu; pia nilikuwa na ufahamu wa na nilijua jinsi ya kutofautisha asili mbaya …

Utelekezwaji wa Makanisa 2018-01-28 23:58:14

Kupenya Ukungu ili Kuona Mwanga

Wakati tu nilipokuwa nikipoteza njia yangu, ilikuwa ni neno la Mungu lililoniongoza kubaini mpango wa Shetani, na kupenya ukungu na kuingia kwenye njia angavu na sahihi kwa uzima.

2018-01-28 23:17:47

Kutembea Katika Njia Ng’avu ya Maisha

Kila siku ningekula, kunywa na kufuatilia anasa hadi nilipokuwa nimetosheka na moyo wangu ulikuwa umeridhika. Nilidhani kwamba ilikuwa tu kwa kuishi kwa njia hii ndiyo maisha yalikuwa na maana yoyote, na hiyo ni mpaka ni…

Wokovu wa Mungu 2018-01-15 14:52:50