Mwenyezi Mungu Amenipa Fursa ya Pili Katika Maisha

Na hivyo ilikuwa kwamba tulikuwa kwa mvua kwa masaa matano mfululizo. Kwa kweli, kufikia wakati huo waokozi wachache walikuwa tayari wametuona, lakini kwa kuona jinsi mkondo wa maji ulivyokuwa na nguvu, walihofia kusombw…

2018-01-13 14:04:54

Bila Ya Wokovu wa Mungu, Singeweza Kuwa Hapa Leo

Mimi ni dada mzee mwenye miguu miwili yenye kasoro. Hata wakati hali ya hewa ni nzuri nje, nina shida kutembea, lakini wakati maji ya mafuriko yalipokuwa karibu kunimeza, Mungu aliniruhusu kutoroka hatari kimiujiza.

2018-01-13 15:04:54

Tabia ya Mungu ni Haki na, Hata Zaidi, Upendo

Tabia ya Mungu ni haki na, hata zaidi, upendo. Bila kujali Yeye hufanya nini, ni wokovu kwangu; ni kuniruhusu kumjua Yeye, kumtii Yeye, na kumpenda. Sasa, baada ya kupata uzoefu wa kazi ya Mungu na kufurahia ukarimu Wake…

2018-01-13 16:04:54

Moto Ulioshtua Taifa katika Wilaya ya Ji, Mji wa Tianjin

Nguvu za Mungu ziko kila mahali; hekima ya Mungu haiwezi kueleweka na kiumbe yeyote. Ingawa mara nyingi sisi humsahau Mungu katika maisha yetu ya kila siku, Mungu hututunza daima, akitulinda, akiwa kwa upande wetu, bila …

2018-01-13 17:04:54

Katikati ya Maafa Niliiona Tabia ya Haki ya Mungu

Tungependa kuusema ukweli huu ulioshuhudiwa na macho yetu kwa kila mtu: Mungu ndiye msingi wa pekee wa kuwepo kwetu. Utukufu wote, utajiri, umaarufu na bahati katika dunia ni wa kupita kama mawingu ya muda mfupi. Wakati …

2018-01-13 18:04:54

Mungu Aliilinda Familia Yetu Wakati wa Maafa

Kwa kweli tuliona upendo na wokovu wa Mungu. Kama haingekuwa Mungu kutuchunga na kutulinda hakuna hata mmoja wetu angeweza kuishi. Familia nzima ilimshukuru Mungu kwa dhati. Ni Mungu aliyetupa fursa hii ya maisha, tunapa…

2018-01-13 19:04:54

Katikati ya Maafa Niliona Ulinzi wa Mungu

Kwamba neno la Mungu huahidi watu kwamba Mungu hutunza na hulinda, kwamba Mungu hutawala vyote, kamwe halitakuwa tena fungu la maneno tu kwangu. Katikati ya maafa haya nilipata nuru kwa wingi. Nilipata uzoefu kwamba tuki…

2018-01-13 20:04:54

Upendo wa Mungu ni wa Kweli Kabisa

Katika siku za nyuma sikuweza kufungua kinywa changu kuhubiri, sikuthubutu kuzungumza. Kwa njia ya uzoefu huu mimi sitarudi nyuma tena; niko tayari kuweka jitihada zote kuchukua uzoefu wangu na kushuhudia. Kwa kuwa nilio…

2018-01-13 21:04:54

Kupitia Utunzaji wa Uangalifu wa Mungu wa Wokovu wa Mwanadamu katika Maafa

Kwa njia ya uzoefu huu nilielewa kweli kwamba Mungu hushusha maafa sio kuwaangamiza wanadamu lakini kuathiri wokovu wao. Kwa upande mmoja, Yeye hutupa tahadhari, watoto tulio vipofu na waasi ambao humwamini Yeye lakini b…

2018-01-13 22:04:54

Wakati wa Uzoefu Mmoja Niliona Ulinzi wa Mungu

Kweli, wakati wa uzoefu huu, niliona kwa kweli Mungu akitutunza na kutulinda. Baada ya nyumba yetu kuchomeka, kama si kwa Mungu kuwahamasisha watu kadhaa kuja na kuuzima moto huo, basi kuitegemea nguvu za familia yetu pe…

2018-01-13 23:04:54

Safina ya Siku za Mwisho | "Siku za Nuhu Zimekuja" Swahili Gospel Video

Safina ya Siku za Mwisho | "Siku za Nuhu Zimekuja" Swahili Gospel Video


Hebu tumwangalie mwanadamu wakati wa enzi ya Nuhu. Mtu alishiriki katika kila aina ya utendaji wa maovu akikosa kufikiria toba. Hakuna …

2018-01-08 16:22:06

Muujiza katika Msiba | Video ya Injili "Mungu Abariki"

Watu mara nyingi husema kwamba "Dhoruba hukusanyika bila tahadhari na balaa huwafika watu kwa ghafula sana." Katika enzi yetu iliyopo ya kupanua kwa haraka kwa sayansi, uchukuzi wa kisasa na utajiri wa mali, maafa yanayo…

2018-01-01 02:47:00

Mwenyezi Mungu Amenipa Fursa ya Pili Katika Maisha

Na hivyo ilikuwa kwamba tulikuwa kwa mvua kwa masaa matano mfululizo. Kwa kweli, kufikia wakati huo waokozi wachache walikuwa tayari wametuona, lakini kwa kuona jinsi mkondo wa maji ulivyokuwa na nguvu, walihofia kusombw…

2018-01-13 14:04:54

Bila Ya Wokovu wa Mungu, Singeweza Kuwa Hapa Leo

Mimi ni dada mzee mwenye miguu miwili yenye kasoro. Hata wakati hali ya hewa ni nzuri nje, nina shida kutembea, lakini wakati maji ya mafuriko yalipokuwa karibu kunimeza, Mungu aliniruhusu kutoroka hatari kimiujiza.

2018-01-13 15:04:54

Tabia ya Mungu ni Haki na, Hata Zaidi, Upendo

Tabia ya Mungu ni haki na, hata zaidi, upendo. Bila kujali Yeye hufanya nini, ni wokovu kwangu; ni kuniruhusu kumjua Yeye, kumtii Yeye, na kumpenda. Sasa, baada ya kupata uzoefu wa kazi ya Mungu na kufurahia ukarimu Wake…

2018-01-13 16:04:54

Moto Ulioshtua Taifa katika Wilaya ya Ji, Mji wa Tianjin

Nguvu za Mungu ziko kila mahali; hekima ya Mungu haiwezi kueleweka na kiumbe yeyote. Ingawa mara nyingi sisi humsahau Mungu katika maisha yetu ya kila siku, Mungu hututunza daima, akitulinda, akiwa kwa upande wetu, bila …

2018-01-13 17:04:54

Katikati ya Maafa Niliiona Tabia ya Haki ya Mungu

Tungependa kuusema ukweli huu ulioshuhudiwa na macho yetu kwa kila mtu: Mungu ndiye msingi wa pekee wa kuwepo kwetu. Utukufu wote, utajiri, umaarufu na bahati katika dunia ni wa kupita kama mawingu ya muda mfupi. Wakati …

2018-01-13 18:04:54

Mungu Aliilinda Familia Yetu Wakati wa Maafa

Kwa kweli tuliona upendo na wokovu wa Mungu. Kama haingekuwa Mungu kutuchunga na kutulinda hakuna hata mmoja wetu angeweza kuishi. Familia nzima ilimshukuru Mungu kwa dhati. Ni Mungu aliyetupa fursa hii ya maisha, tunapa…

2018-01-13 19:04:54

Katikati ya Maafa Niliona Ulinzi wa Mungu

Kwamba neno la Mungu huahidi watu kwamba Mungu hutunza na hulinda, kwamba Mungu hutawala vyote, kamwe halitakuwa tena fungu la maneno tu kwangu. Katikati ya maafa haya nilipata nuru kwa wingi. Nilipata uzoefu kwamba tuki…

2018-01-13 20:04:54

Upendo wa Mungu ni wa Kweli Kabisa

Katika siku za nyuma sikuweza kufungua kinywa changu kuhubiri, sikuthubutu kuzungumza. Kwa njia ya uzoefu huu mimi sitarudi nyuma tena; niko tayari kuweka jitihada zote kuchukua uzoefu wangu na kushuhudia. Kwa kuwa nilio…

2018-01-13 21:04:54

Kupitia Utunzaji wa Uangalifu wa Mungu wa Wokovu wa Mwanadamu katika Maafa

Kwa njia ya uzoefu huu nilielewa kweli kwamba Mungu hushusha maafa sio kuwaangamiza wanadamu lakini kuathiri wokovu wao. Kwa upande mmoja, Yeye hutupa tahadhari, watoto tulio vipofu na waasi ambao humwamini Yeye lakini b…

2018-01-13 22:04:54

Wakati wa Uzoefu Mmoja Niliona Ulinzi wa Mungu

Kweli, wakati wa uzoefu huu, niliona kwa kweli Mungu akitutunza na kutulinda. Baada ya nyumba yetu kuchomeka, kama si kwa Mungu kuwahamasisha watu kadhaa kuja na kuuzima moto huo, basi kuitegemea nguvu za familia yetu pe…

2018-01-13 23:04:54

Safina ya Siku za Mwisho | "Siku za Nuhu Zimekuja" Swahili Gospel Video

Safina ya Siku za Mwisho | "Siku za Nuhu Zimekuja" Swahili Gospel Video


Hebu tumwangalie mwanadamu wakati wa enzi ya Nuhu. Mtu alishiriki katika kila aina ya utendaji wa maovu akikosa kufikiria toba. Hakuna …

2018-01-08 16:22:06

Muujiza katika Msiba | Video ya Injili "Mungu Abariki"

Watu mara nyingi husema kwamba "Dhoruba hukusanyika bila tahadhari na balaa huwafika watu kwa ghafula sana." Katika enzi yetu iliyopo ya kupanua kwa haraka kwa sayansi, uchukuzi wa kisasa na utajiri wa mali, maafa yanayo…

2018-01-01 02:47:00