Mungu Amwahidi Ibrahimu Mwana

Mungu Amwahidi Ibrahimu Mwana

1. Mungu Amwahidi Ibrahimu Mwana Mwa 17:15-17 Naye Mungu akasema kwake Ibrahimu, na kuhusu Sarai mke wako, hutamwita kwa jina lake la Sarai, kwa maana sara ndilo litakuwa jina lake. Na mimi nitambariki yeye, na pia ni…

2019-09-07 12:44:21

Mungu Amwamuru Ibrahimu Kumtolea Isaka

Mungu Amwamuru Ibrahimu Kumtolea Isaka

Baada ya kumpa mtoto Ibrahimu, maneno ambayo Mungu alikuwa ametamka kwa Ibrahimu yakawa yametimizwa. Hii haimaanishi kwamba mpango wa Mungu ulifikia mwisho hapa; kinyume cha mambo ni kwamba, mpango wa ajabu wa Mungu wa u…

2019-09-07 12:48:31

Ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu

Ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu

Mwa 22:16-18 Mimi nimeapa kujipitia, akasema Yehova, kwa maana umefanya jambo hili, na hujamzuilia mwana wako, mwana wako wa pekee: Kuwa katika kubariki nitakupa baraka, na katika kuzidisha uzao wako nitazidisha mithili …

2019-09-07 12:51:46