Kupata Mwili (1)

Kwa nini Bwana Yesu amekuwa mwili ili kufanya kazi katika siku za mwisho? Ni nini umuhimu wenye athari nyingi wa kupata mwili kwa Mungu? Kwa nini ni muhimu sana kwa wanadamu?

2019-02-21 02:40:47

Kupata Mwili (2)

Ni nini kiini cha Mungu mwenye mwili? Bwana Yesu ni Mwana wa Mungu au ni Mungu Mwenyewe? Kristo wa siku za mwisho anahitimishaje enzi nzee?

2019-02-21 03:40:47

Bwana Amerudi

Unabii wa Biblia wa kuja kwa mara ya pili kwa Bwana Yesu umetimizwa. Je, umekutana na Bwana? Je, unatamani kunyakuliwa kabla ya maafa?

2019-05-19 09:37:25

Kuokolewa dhidi ya Kupata Wokovu Kamili

Kuokolewa ni nini? Kupata wokovu kamili ni nini? Ingawa dhambi za mwanadamu zimesamehewa, yeye bado hutenda dhambi mara kwa mara na hajatakaswa. Je, amepata wokovu kamili? Je, anaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni? S…

2019-08-15 20:16:48

Hatua Tatu za Kazi ya Mungu

Maelezo ya ndani ya kazi ya Mungu ya kumwokoa mwanadamu katika Enzi ya Sheria, Enzi ya Neema, na Enzi ya Ufalme imefichuliwa hapa ili kukusaidia kujua kazi ya Mungu.

2019-10-20 14:03:53