Jinsi ya Kunyakuliwa Kabla ya Dhiki

Tauni, njaa, matetemeko ya ardhi, mafuriko na maafa mengine yamekuwa matukio ya kawaida kote ulimwenguni mara nyingi, na yanazidi kuwa mabaya. Matukio ya ajabu ya mbinguni pia yameonekana. Unabii wa kurudi kwa Bwana umet…

2020-08-18 06:59:05

Hatua Tatu za Kazi ya Mungu

Maelezo ya ndani ya kazi ya Mungu ya kumwokoa mwanadamu katika Enzi ya Sheria, Enzi ya Neema, na Enzi ya Ufalme imefichuliwa hapa ili kukusaidia kujua kazi ya Mungu.

2019-10-20 14:03:53

Kuokolewa dhidi ya Kupata Wokovu Kamili

Kuokolewa ni nini? Kupata wokovu kamili ni nini? Ingawa dhambi za mwanadamu zimesamehewa, yeye bado hutenda dhambi mara kwa mara na hajatakaswa. Je, amepata wokovu kamili? Je, anaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni? S…

2019-08-15 20:16:48

Bwana Amerudi

Unabii wa Biblia wa kuja kwa mara ya pili kwa Bwana Yesu umetimia. Je, umemkaribisha Bwana? Je, unatamani kunyakuliwa kabla ya maafa?

2019-05-19 09:37:25

Kupata Mwili (2)

Ni nini kiini cha Mungu mwenye mwili? Bwana Yesu ni Mwana wa Mungu au ni Mungu Mwenyewe? Kristo wa siku za mwisho anahitimishaje enzi nzee?

2019-02-21 03:40:47

Kupata Mwili (1)

Kwa nini Bwana Yesu amekuwa mwili ili kufanya kazi katika siku za mwisho? Ni nini umuhimu wenye athari nyingi wa kupata mwili kwa Mungu? Kwa nini ni muhimu sana kwa wanadamu?

2019-02-21 02:40:47