Madhumuni ya hatua tatu za kazi ya usimamizi wa Mungu wa wanadamu

Lengo la hatua tatu za kazi ni wokovu wa wanadamu wote—ambayo inamaanisha wokovu kamili wa mwanadamu kutoka kwa miliki ya Shetani. Ingawa kila moja ya hatua ya kazi ina madhumuni na umuhimu, kila moja ni sehemu ya kazi y…

2020-04-11 16:40:15

Madhumuni na Umuhimu wa Kila Moja ya Hatua Tatu za Kazi ya Mungu

Wakati huu, umuhimu, kusudi na awamu za kazi ya Yehova huko Israeli zilikuwa kuanzisha kazi Yake katika dunia nzima, ambayo, ikichukua Israeli kama kituo chake, ilienea polepole hadi kwa mataifa yasiyo ya Kiyahudi. Hii n…

2020-04-11 16:43:27

Uhusiano Kati ya Kila Moja ya Hatua Tatu za Kazi ya Mungu

Hatua tatu za kazi zilifanywa na Mungu mmoja; haya ndiyo maono makubwa zaidi, na ndiyo njia ya pekee ya kumjua Mungu. Hatua tatu za kazi zingefanywa tu na Mungu Mwenyewe, na hapana mwanadamu yeyote ambaye angeweza kufany…

2020-04-11 16:45:44

Ni jinsi gani hatua tatu za kazi ya Mungu kwa pole pole huongeza uketo ili watu waokolewe na kukamilishwa?

Usimamizi mzima wa Mungu umegawika katika hatua tatu, na katika kila hatua, mahitaji yanayofaa yanatakiwa kutoka kwa mwanadamu. Aidha, kadri enzi zinavyopita na kuendelea, mahitaji ya Mungu kwa wanadamu wote huwa ya juu …

2020-04-11 16:48:42

Ni Lazima Mtu Ajue Kwamba ni Hatua Tatu Tu za Kazi ya Mungu ambazo Ni Kazi Yake Kamili ya Kumuokoa Mwanadamu

Mazungumzo ya Mungu ya Hatua tatu za kazi Yake yanatosha kikamilifu kwetu kuona wazi kuwa zimejengwa Hatua kwa Hatua, na kila Hatua inahusiana kwa karibu na inayofuata. Kila Hatua ya kazi Yake ni ya utendaji na ya maana …

2019-10-03 03:12:27

Ni jinsi gani hatua tatu za kazi ya Mungu kwa pole pole huongeza uketo ili watu waokolewe na kukamilishwa?

Maneno Husika ya Mungu: Kazi ya usimamizi wa Mungu ilianza Alipoumba ulimwengu, na mwanadamu ni kiini cha kazi Yake. Uumbaji wa Mungu wa kila kitu, unaweza kusemwa, ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa sababu Kazi ya usimam…

2019-10-02 16:45:52

Uhusiano Kati ya Kila Moja ya Hatua Tatu za Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Kazi inayofanywa kwa sasa imesukuma mbele kazi ya Enzi ya Neema; yaani, kazi katika mpango mzima wa usimamizi wa miaka elfu sita imesonga mbele. Ingawa Enzi ya Neema imeisha, kazi ya Mungu imee…

2019-10-02 16:37:48

Kwa Nini Mungu Alipata Mwili ili Kufanya Kazi Yake Nchini China katika Enzi ya Ufalme?

Aya za Biblia za Kurejelea: “Kwa kuwa kuanzia kuchomoka kwa jua hadi hata kutua kwake jina langu litakuwa kubwa miongoni mwa Mataifa” (Malaki 1:11). “Kwa kuwa kama umeme unavyotokea mashariki, na kumulika pia maghari…

2019-10-02 16:30:28

Tabia Anayoonyesha Mungu Katika Enzi ya Ufalme Ni Ipi?

Maneno Husika ya Mungu: Ingawa Yehova, Yesu, na Masihi yote yanawakilisha Roho Wangu, majina haya yanaashiria tu enzi tofauti katika mpango Wangu wa usimamizi, nayo hayaniwakilishi katika ukamilifu Wangu. Majina wanay…

2019-10-02 15:09:30

Kwa nini Mungu Huchukua Jina la Mwenyezi Mungu Katika Enzi ya Ufalme?

Watu wengi hawaelewi ni kwa nini, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni kurudi kwa Bwana Yesu katika siku za mwisho, Bwana Yesu anaitwa Mwenyezi Mungu wakati Anapokuja kufanya kazi ya hukumu katika siku za mwisho. Kwa nini haendele…

2019-10-02 10:42:24

Kwa Nini Inasemekana Kwamba Enzi ya Ufalme Ni Enzi ya Neno?

Maneno Husika ya Mungu: Katika Enzi ya Ufalme, Mungu anatumia neno ili kukaribisha enzi mpya, ili kubadilisha mbinu za kazi Yake, na kuweza kufanya kazi katika enzi nzima. Hii ndiyo kanuni ambayo kwayo Mungu hufanya k…

2019-10-02 10:30:31

Maarifa Yanayohitajika ya Kazi ya Mungu katika Enzi ya Ufalme

Baada ya kuyasoma maneno kuhusu umuhimu wa Kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho, iwapo unaweza kuyatafakari kwa moyo, hakika utaweza kupata maarifa na ufahamu fulani kwa kazi Yake katika siku za mwisho. Iwapo bas…

2019-10-02 04:42:14

Enzi ya Ufalme: Maudhui na Matokeo ya Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Katika Enzi ya Ufalme, Mungu anatumia neno ili kukaribisha enzi mpya, ili kubadilisha mbinu za kazi Yake, na kuweza kufanya kazi katika enzi nzima. Hii ndiyo kanuni ambayo kwayo Mungu hufanya k…

2019-10-02 04:12:38

Enzi ya Ufalme: Lengo na Umuhimu wa Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Yesu Alipokuja katika ulimwengu wa mwanadamu, Alileta Enzi ya Neema na Akatamatisha Enzi ya Sheria. Wakati wa siku za mwisho, Mungu kwa mara nyingine Alipata mwili, na Alipopata mwili mara hii,…

2019-10-02 03:49:44

Kwa Nini Mungu Alipata Mwili ili Kufanya Kazi Yake Katika Enzi ya Neema?

Mungu Asipokuwa mwili, Atabaki kama Roho bila kuonekana au kuguswa na mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe wa mwili, na mwanadamu na Mungu ni wa dunia mbili tofauti na ni tofauti kwa asili. Roho wa Mungu hana uwiano na mwili w…

2019-10-01 11:24:32

Kwa Nini Mungu alifanya kazi Yudea katika Enzi ya Neema?

Mara ya kwanza Nilipokuja miongoni mwa binadamu ilikuwa katika Enzi ya Ukombozi. Bila shaka Nilikuja miongoni mwa jamii ya Wayahudi; kwa hivyo watu wa kwanza kumwona Mungu Akija ulimwenguni walikuwa Wayahudi. Sababu Yang…

2019-10-01 11:01:12

Tabia Aliyoonyesha Mungu Katika Enzi ya Neema

Katika kazi ya Enzi ya Neema, Yesu Alikuwa Mungu ambaye Alimwokoa mwanadamu. Alichokuwa nacho na Aliyekuwa ni neema, upendo, huruma, uvumilivu, subira, unyenyekevu, huduma, na stahamala, na nyingi ya kazi ambayo Alifanya…

2019-10-01 10:57:41

Kwa Nini Mungu Alijipatia Jina Yesu katika Enzi ya Neema?

Wakati Yesu Alianza kufanya huduma Yake, Roho Mtakatifu Alianza kutoa ushuhuda kwa jina la Yesu, na jina la Yehova halikuzungumziwa tena, na badala yake Roho Mtakatifu Alianza kazi mpya hasa kwa jina la Yesu. Ushuhuda wa…

2019-10-01 10:54:30

Kwa Nini Mungu Aliita Enzi ya Pili Enzi ya Neema?

Yesu Anawakilisha kazi yote ya Enzi ya Neema; Alipata mwili na kusulubiwa, na pia Akazindua Enzi ya Neema. Alisulubiwa ili kukamilisha kazi ya ukombozi, ili kumaliza Enzi ya Sheria na kuanzisha Enzi ya Neema, na hivyo Ye…

2019-10-01 10:49:43

Maarifa Yanayohitajika ya Kazi ya Mungu katika Enzi ya Neema

Iwapo tunaweza kuyatafakari kwa dhati maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo hufichua umuhimu na asili ya kazi ya Mungu katika Enzi ya Neema, tutaweza kutambua kikamilifu kuwa kazi ya Bwana Yesu Kristo katika Enzi ya Neema ilik…

2019-10-01 10:38:16

Enzi ya Neema: Maudhui na Matokeo ya Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Katika Enzi ya Neema, Yesu alikuja kuwakomboa wanadamu wote walioanguka (sio Waisraeli pekee). Alionyesha rehema na wema kwa mwanadamu. Yesu ambaye mwanadamu alimwona katika Enzi ya Neema Aliku…

2019-10-01 10:31:31

Enzi ya Neema: Lengo na Umuhimu wa Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Katika Enzi ya Neema mwanadamu alikuwa amepotoshwa tayari na Shetani, na hivyo kazi ya ukombozi wa wanadamu wote ulihitaji neema nyingi, ustahimili na uvumilivu usio na mwisho, na hata zaidi, s…

2019-09-30 20:49:43

Kwa Nini Mungu Alifanya Kazi Kupitia Roho katika Enzi ya Sheria?

Kazi ya awali ya hatua tatu za kazi ya Mungu ilifanywa moja kwa moja na Roho, na wala si mwili. Hata hivyo, kazi ya mwisho ya hatua tatu za kazi ya Mungu, inafanywa na Mungu mwenye mwili, na wala haifanywi moja kwa moja …

2019-09-30 19:34:10

Kwa Nini Mungu Alifanya Kazi huko Israeli katika Enzi ya Sheria?

"Kazi ambayo Yehova alifanya kwa Waisraeli ilianzisha mahali pa Mungu pa asili miongoni mwa binadamu, ambapo pia palikuwa pahali patakatifu ambapo Alikuwapo. Aliwekea kazi Yake mipaka kwa watu wa Israeli. Mwanzoni, Hakuf…

2019-09-30 19:23:19

Jina la Mungu Lilikuwa Yehova katika Enzi ya Sheria

“Yehova” ni jina Nililolichukua wakati wa kazi Yangu kule Uyahudi, nalo linamaanisha Mungu wa Wayahudi (Wateule wa Mungu) Anayeweza kumhurumia mwanadamu, kumlaani mwanadamu, na kuyaongoza maisha ya mwanadamu. Linamaanish…

2019-09-30 19:18:00

Kwa Nini Mungu Aliita Enzi ya Kwanza Enzi ya Sheria?

Katika Enzi ya Sheria, Yehova aliweka amri nyingi za Musa kupitisha kwa Waisraeli waliomfuata kutoka Misri. Amri hizi walipewa Waisraeli na Yehova, na hazikuwa na uhusiano kwa Wamisri: zilinuiwa kuwazuia Waisraeli. Yeye …

2019-09-30 19:10:32

Ufahamu Unaohitajika kwa Kazi ya Mungu katika Enzi ya Sheria

Iwapo tunaweza kuyatafakari kwa dhati maneno ya Mwenyezi Mungu yakifichua umuhimu na asili ya kazi Yake katika Enzi ya Sheria, tutaweza kutambua kikamilifu kuwa kazi ya Mungu katika Enzi ya Sheria ilikuwa kazi Yake ya mw…

2019-09-30 18:34:42

Enzi ya Sheria: Maudhui na Matokeo ya Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Baada ya uumbaji wa mwanadamu hapo mwanzoni, Waisraeli ndio waliokuwa kielelezo cha kazi, na Israeli nzima ilikuwa ngome ya kazi ya Yehova duniani. Kazi ya Yehova ilikuwa imwongoze mwanadamu mo…

2019-09-30 18:32:16

Enzi ya Sheria: Lengo na Umuhimu wa Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Umuhimu, kusudi na awamu za kazi ya Yehova huko Israeli zilikuwa kuanzisha kazi Yake katika dunia nzima, ambayo, ikichukua Israeli kama kituo chake, ilienea polepole hadi kwa mataifa yasiyo ya …

2019-09-30 18:16:54

Kujua Madhumuni ya Hatua Tatu za Kazi ya Usimamizi wa Mungu wa Wanadamu

Maneno Husika ya Mungu: Mpango Wangu mzima wa usimamizi, mpango ambao una urefu wa miaka elfu sita, unashirikisha hatua tatu, au enzi tatu: Enzi ya Sheria mwanzoni; Enzi ya Neema (ambayo pia ni Enzi ya Ukombozi); na k…

2019-09-30 17:26:38

Kwa Nini Mungu Anataka Kuwaokoa Wanadamu?

Maneno Husika ya Mungu: Mwanzoni, Mungu alikuwa anapumzika. Hakukuwa na binadamu ama kitu chochote kingine duniani wakati huo, na Mungu hakuwa amefanya kazi yoyote ile. Mungu alianza tu kazi Yake ya usimamizi baada ya…

2019-09-30 16:32:26

Madhumuni ya hatua tatu za kazi ya usimamizi wa Mungu wa wanadamu

Lengo la hatua tatu za kazi ni wokovu wa wanadamu wote—ambayo inamaanisha wokovu kamili wa mwanadamu kutoka kwa miliki ya Shetani. Ingawa kila moja ya hatua ya kazi ina madhumuni na umuhimu, kila moja ni sehemu ya kazi y…

2020-04-11 16:40:15

Madhumuni na Umuhimu wa Kila Moja ya Hatua Tatu za Kazi ya Mungu

Wakati huu, umuhimu, kusudi na awamu za kazi ya Yehova huko Israeli zilikuwa kuanzisha kazi Yake katika dunia nzima, ambayo, ikichukua Israeli kama kituo chake, ilienea polepole hadi kwa mataifa yasiyo ya Kiyahudi. Hii n…

2020-04-11 16:43:27

Uhusiano Kati ya Kila Moja ya Hatua Tatu za Kazi ya Mungu

Hatua tatu za kazi zilifanywa na Mungu mmoja; haya ndiyo maono makubwa zaidi, na ndiyo njia ya pekee ya kumjua Mungu. Hatua tatu za kazi zingefanywa tu na Mungu Mwenyewe, na hapana mwanadamu yeyote ambaye angeweza kufany…

2020-04-11 16:45:44

Ni jinsi gani hatua tatu za kazi ya Mungu kwa pole pole huongeza uketo ili watu waokolewe na kukamilishwa?

Usimamizi mzima wa Mungu umegawika katika hatua tatu, na katika kila hatua, mahitaji yanayofaa yanatakiwa kutoka kwa mwanadamu. Aidha, kadri enzi zinavyopita na kuendelea, mahitaji ya Mungu kwa wanadamu wote huwa ya juu …

2020-04-11 16:48:42

Ni Lazima Mtu Ajue Kwamba ni Hatua Tatu Tu za Kazi ya Mungu ambazo Ni Kazi Yake Kamili ya Kumuokoa Mwanadamu

Mazungumzo ya Mungu ya Hatua tatu za kazi Yake yanatosha kikamilifu kwetu kuona wazi kuwa zimejengwa Hatua kwa Hatua, na kila Hatua inahusiana kwa karibu na inayofuata. Kila Hatua ya kazi Yake ni ya utendaji na ya maana …

2019-10-03 03:12:27

Ni jinsi gani hatua tatu za kazi ya Mungu kwa pole pole huongeza uketo ili watu waokolewe na kukamilishwa?

Maneno Husika ya Mungu: Kazi ya usimamizi wa Mungu ilianza Alipoumba ulimwengu, na mwanadamu ni kiini cha kazi Yake. Uumbaji wa Mungu wa kila kitu, unaweza kusemwa, ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa sababu Kazi ya usimam…

2019-10-02 16:45:52

Uhusiano Kati ya Kila Moja ya Hatua Tatu za Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Kazi inayofanywa kwa sasa imesukuma mbele kazi ya Enzi ya Neema; yaani, kazi katika mpango mzima wa usimamizi wa miaka elfu sita imesonga mbele. Ingawa Enzi ya Neema imeisha, kazi ya Mungu imee…

2019-10-02 16:37:48

Kwa Nini Mungu Alipata Mwili ili Kufanya Kazi Yake Nchini China katika Enzi ya Ufalme?

Aya za Biblia za Kurejelea: “Kwa kuwa kuanzia kuchomoka kwa jua hadi hata kutua kwake jina langu litakuwa kubwa miongoni mwa Mataifa” (Malaki 1:11). “Kwa kuwa kama umeme unavyotokea mashariki, na kumulika pia maghari…

2019-10-02 16:30:28

Tabia Anayoonyesha Mungu Katika Enzi ya Ufalme Ni Ipi?

Maneno Husika ya Mungu: Ingawa Yehova, Yesu, na Masihi yote yanawakilisha Roho Wangu, majina haya yanaashiria tu enzi tofauti katika mpango Wangu wa usimamizi, nayo hayaniwakilishi katika ukamilifu Wangu. Majina wanay…

2019-10-02 15:09:30

Kwa nini Mungu Huchukua Jina la Mwenyezi Mungu Katika Enzi ya Ufalme?

Watu wengi hawaelewi ni kwa nini, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni kurudi kwa Bwana Yesu katika siku za mwisho, Bwana Yesu anaitwa Mwenyezi Mungu wakati Anapokuja kufanya kazi ya hukumu katika siku za mwisho. Kwa nini haendele…

2019-10-02 10:42:24

Kwa Nini Inasemekana Kwamba Enzi ya Ufalme Ni Enzi ya Neno?

Maneno Husika ya Mungu: Katika Enzi ya Ufalme, Mungu anatumia neno ili kukaribisha enzi mpya, ili kubadilisha mbinu za kazi Yake, na kuweza kufanya kazi katika enzi nzima. Hii ndiyo kanuni ambayo kwayo Mungu hufanya k…

2019-10-02 10:30:31

Maarifa Yanayohitajika ya Kazi ya Mungu katika Enzi ya Ufalme

Baada ya kuyasoma maneno kuhusu umuhimu wa Kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho, iwapo unaweza kuyatafakari kwa moyo, hakika utaweza kupata maarifa na ufahamu fulani kwa kazi Yake katika siku za mwisho. Iwapo bas…

2019-10-02 04:42:14

Enzi ya Ufalme: Maudhui na Matokeo ya Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Katika Enzi ya Ufalme, Mungu anatumia neno ili kukaribisha enzi mpya, ili kubadilisha mbinu za kazi Yake, na kuweza kufanya kazi katika enzi nzima. Hii ndiyo kanuni ambayo kwayo Mungu hufanya k…

2019-10-02 04:12:38

Enzi ya Ufalme: Lengo na Umuhimu wa Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Yesu Alipokuja katika ulimwengu wa mwanadamu, Alileta Enzi ya Neema na Akatamatisha Enzi ya Sheria. Wakati wa siku za mwisho, Mungu kwa mara nyingine Alipata mwili, na Alipopata mwili mara hii,…

2019-10-02 03:49:44

Kwa Nini Mungu Alipata Mwili ili Kufanya Kazi Yake Katika Enzi ya Neema?

Mungu Asipokuwa mwili, Atabaki kama Roho bila kuonekana au kuguswa na mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe wa mwili, na mwanadamu na Mungu ni wa dunia mbili tofauti na ni tofauti kwa asili. Roho wa Mungu hana uwiano na mwili w…

2019-10-01 11:24:32

Kwa Nini Mungu alifanya kazi Yudea katika Enzi ya Neema?

Mara ya kwanza Nilipokuja miongoni mwa binadamu ilikuwa katika Enzi ya Ukombozi. Bila shaka Nilikuja miongoni mwa jamii ya Wayahudi; kwa hivyo watu wa kwanza kumwona Mungu Akija ulimwenguni walikuwa Wayahudi. Sababu Yang…

2019-10-01 11:01:12

Tabia Aliyoonyesha Mungu Katika Enzi ya Neema

Katika kazi ya Enzi ya Neema, Yesu Alikuwa Mungu ambaye Alimwokoa mwanadamu. Alichokuwa nacho na Aliyekuwa ni neema, upendo, huruma, uvumilivu, subira, unyenyekevu, huduma, na stahamala, na nyingi ya kazi ambayo Alifanya…

2019-10-01 10:57:41

Kwa Nini Mungu Alijipatia Jina Yesu katika Enzi ya Neema?

Wakati Yesu Alianza kufanya huduma Yake, Roho Mtakatifu Alianza kutoa ushuhuda kwa jina la Yesu, na jina la Yehova halikuzungumziwa tena, na badala yake Roho Mtakatifu Alianza kazi mpya hasa kwa jina la Yesu. Ushuhuda wa…

2019-10-01 10:54:30

Kwa Nini Mungu Aliita Enzi ya Pili Enzi ya Neema?

Yesu Anawakilisha kazi yote ya Enzi ya Neema; Alipata mwili na kusulubiwa, na pia Akazindua Enzi ya Neema. Alisulubiwa ili kukamilisha kazi ya ukombozi, ili kumaliza Enzi ya Sheria na kuanzisha Enzi ya Neema, na hivyo Ye…

2019-10-01 10:49:43

Maarifa Yanayohitajika ya Kazi ya Mungu katika Enzi ya Neema

Iwapo tunaweza kuyatafakari kwa dhati maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo hufichua umuhimu na asili ya kazi ya Mungu katika Enzi ya Neema, tutaweza kutambua kikamilifu kuwa kazi ya Bwana Yesu Kristo katika Enzi ya Neema ilik…

2019-10-01 10:38:16

Enzi ya Neema: Maudhui na Matokeo ya Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Katika Enzi ya Neema, Yesu alikuja kuwakomboa wanadamu wote walioanguka (sio Waisraeli pekee). Alionyesha rehema na wema kwa mwanadamu. Yesu ambaye mwanadamu alimwona katika Enzi ya Neema Aliku…

2019-10-01 10:31:31

Enzi ya Neema: Lengo na Umuhimu wa Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Katika Enzi ya Neema mwanadamu alikuwa amepotoshwa tayari na Shetani, na hivyo kazi ya ukombozi wa wanadamu wote ulihitaji neema nyingi, ustahimili na uvumilivu usio na mwisho, na hata zaidi, s…

2019-09-30 20:49:43

Kwa Nini Mungu Alifanya Kazi Kupitia Roho katika Enzi ya Sheria?

Kazi ya awali ya hatua tatu za kazi ya Mungu ilifanywa moja kwa moja na Roho, na wala si mwili. Hata hivyo, kazi ya mwisho ya hatua tatu za kazi ya Mungu, inafanywa na Mungu mwenye mwili, na wala haifanywi moja kwa moja …

2019-09-30 19:34:10

Kwa Nini Mungu Alifanya Kazi huko Israeli katika Enzi ya Sheria?

"Kazi ambayo Yehova alifanya kwa Waisraeli ilianzisha mahali pa Mungu pa asili miongoni mwa binadamu, ambapo pia palikuwa pahali patakatifu ambapo Alikuwapo. Aliwekea kazi Yake mipaka kwa watu wa Israeli. Mwanzoni, Hakuf…

2019-09-30 19:23:19

Jina la Mungu Lilikuwa Yehova katika Enzi ya Sheria

“Yehova” ni jina Nililolichukua wakati wa kazi Yangu kule Uyahudi, nalo linamaanisha Mungu wa Wayahudi (Wateule wa Mungu) Anayeweza kumhurumia mwanadamu, kumlaani mwanadamu, na kuyaongoza maisha ya mwanadamu. Linamaanish…

2019-09-30 19:18:00

Kwa Nini Mungu Aliita Enzi ya Kwanza Enzi ya Sheria?

Katika Enzi ya Sheria, Yehova aliweka amri nyingi za Musa kupitisha kwa Waisraeli waliomfuata kutoka Misri. Amri hizi walipewa Waisraeli na Yehova, na hazikuwa na uhusiano kwa Wamisri: zilinuiwa kuwazuia Waisraeli. Yeye …

2019-09-30 19:10:32

Ufahamu Unaohitajika kwa Kazi ya Mungu katika Enzi ya Sheria

Iwapo tunaweza kuyatafakari kwa dhati maneno ya Mwenyezi Mungu yakifichua umuhimu na asili ya kazi Yake katika Enzi ya Sheria, tutaweza kutambua kikamilifu kuwa kazi ya Mungu katika Enzi ya Sheria ilikuwa kazi Yake ya mw…

2019-09-30 18:34:42

Enzi ya Sheria: Maudhui na Matokeo ya Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Baada ya uumbaji wa mwanadamu hapo mwanzoni, Waisraeli ndio waliokuwa kielelezo cha kazi, na Israeli nzima ilikuwa ngome ya kazi ya Yehova duniani. Kazi ya Yehova ilikuwa imwongoze mwanadamu mo…

2019-09-30 18:32:16

Enzi ya Sheria: Lengo na Umuhimu wa Kazi ya Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Umuhimu, kusudi na awamu za kazi ya Yehova huko Israeli zilikuwa kuanzisha kazi Yake katika dunia nzima, ambayo, ikichukua Israeli kama kituo chake, ilienea polepole hadi kwa mataifa yasiyo ya …

2019-09-30 18:16:54

Kujua Madhumuni ya Hatua Tatu za Kazi ya Usimamizi wa Mungu wa Wanadamu

Maneno Husika ya Mungu: Mpango Wangu mzima wa usimamizi, mpango ambao una urefu wa miaka elfu sita, unashirikisha hatua tatu, au enzi tatu: Enzi ya Sheria mwanzoni; Enzi ya Neema (ambayo pia ni Enzi ya Ukombozi); na k…

2019-09-30 17:26:38

Kwa Nini Mungu Anataka Kuwaokoa Wanadamu?

Maneno Husika ya Mungu: Mwanzoni, Mungu alikuwa anapumzika. Hakukuwa na binadamu ama kitu chochote kingine duniani wakati huo, na Mungu hakuwa amefanya kazi yoyote ile. Mungu alianza tu kazi Yake ya usimamizi baada ya…

2019-09-30 16:32:26