Mungu ananuia kuangamiza ulimwengu kwa gharika, anamwagiza Nuhu kuijenga safina

Mungu ananuia kuangamiza ulimwengu kwa gharika, anamwagiza Nuhu kuijenga safina

(Mwa 6:9-14) Hivi ni vizazi vyake Nuhu: Nuhu alikuwa mtu mwenye haki na mtimilifu katika vizazi vyake, naye Nuhu alitembea na Mungu. Naye Nuhu akapata watoto watatu wa kiume, Shemu, Hamu, na Yafethi. Dunia pia ilikuwa po…

2018-07-16 01:55:29

Kuhusiana na Baraka za Mungu kwa Nuhu Baada ya Gharika

Kuhusiana na Baraka za Mungu kwa Nuhu Baada ya Gharika

(Mwa 9:1-6) Naye Mungu akawabariki Nuhu na wana wake, na akasema kwao, Ninyi Zaeni, na muongezeke, na muijaze tena dunia. Na wanyama wote wa dunia watawaogopa na kuwa na hofu nanyi, na ndege wote wa angani, na vyote vite…

2018-07-16 02:05:25

Mungu Atumia upinde wa mvua kuasisi agano na mwanadamu

Mungu Atumia upinde wa mvua kuasisi agano na mwanadamu

(Mwa 9:11-13) Na nitaweka agano langu na ninyi, wala miili yote haitaondolewa tena na maji ya gharika; wala hakutakuwa na gharika tena kuiharibu dunia. Naye Mungu akasema, Hii ni alama ya agano ambayo naifanya kati ya Mi…

2018-07-16 02:20:30