Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu na ardhi na vitu vyote ni mmoja au watatu?

Aya za Biblia za Kurejelea: “Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba, na hiyo itatutosha. Yesu akasema kwake, nimekuwa nanyi kwa muda mrefu, na bado hujanijua, Filipo? Yeye ambaye ameniona amemwona Baba; na unasemaje b…

2019-05-31 21:13:58

Kwa nini inasemekana kwamba “Utatu” ni kauli ya upuuzi zaidi?

Maneno Husika ya Mungu: Baada ya ukweli wa Yesu aliyepata mwili kutokea, mwanadamu aliamini hili: Si Baba pekee aliye mbinguni, bali pia Mwana, na hata Roho Mtakatifu. Hii ndiyo dhana ya kawaida aliyonayo mwanadamu, kwa…

2019-05-31 21:14:50

Kumuainisha Mungu mmoja wa kweli kama “Mungu wa utatu” ni kumkana na kumkufuru Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Hebu Niwaambie hilo, kwa hakika, Utatu Mtakatifu haupo popote katika dunia hii. Mungu hana Baba wala Mwana, vivyo hivyo hakuna dhana ya chombo kitumiwacho kwa pamoja na Baba na Mwana: Roho Mtakat…

2019-05-31 21:15:55

Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu na ardhi na vitu vyote ni mmoja au watatu?

Aya za Biblia za Kurejelea: “Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba, na hiyo itatutosha. Yesu akasema kwake, nimekuwa nanyi kwa muda mrefu, na bado hujanijua, Filipo? Yeye ambaye ameniona amemwona Baba; na unasemaje b…

2019-05-31 21:13:58

Kwa nini inasemekana kwamba “Utatu” ni kauli ya upuuzi zaidi?

Maneno Husika ya Mungu: Baada ya ukweli wa Yesu aliyepata mwili kutokea, mwanadamu aliamini hili: Si Baba pekee aliye mbinguni, bali pia Mwana, na hata Roho Mtakatifu. Hii ndiyo dhana ya kawaida aliyonayo mwanadamu, kwa…

2019-05-31 21:14:50

Kumuainisha Mungu mmoja wa kweli kama “Mungu wa utatu” ni kumkana na kumkufuru Mungu

Maneno Husika ya Mungu: Hebu Niwaambie hilo, kwa hakika, Utatu Mtakatifu haupo popote katika dunia hii. Mungu hana Baba wala Mwana, vivyo hivyo hakuna dhana ya chombo kitumiwacho kwa pamoja na Baba na Mwana: Roho Mtakat…

2019-05-31 21:15:55