Tunawakaribisha wote wanaotafuta ukweli wawasiliane nasi.

Mfuateni Mwanakondoo na Kuimba Nyimbo Mpya

1Mwana wa Adamu Ashuka Duniani
2Mwana wa Adamu Ameonekana
3Mwenyezi Mungu, wa Kwanza na wa Mwisho
4Mwenyezi Mungu, Kristo wa Siku za Mwisho
5Mwenyezi Mungu Ameonekana Mashariki ya Dunia
6Kristo wa Siku za Mwisho, Wokovu wa Mwanadamu
7Ufalme Mtakatifu Umeonekana
8Ufalme Wenye Haki wa Kristo Umetimia
9Ufalme wa Kristo Umeshuka Duniani
10Ufalme wa Mungu Umekuja Duniani
11Ufalme Wa Kristo Unapatikana Miongoni mwa Wanadamu
12Mungu Anawaleta Binadamu Katika Mwangaza
13Mungu Mmoja wa Kweli Ameonekana katika Mwili
14Kristo wa Siku za Mwisho Anaonekana Mashariki
15Mandhari ya Ufalme ni Kama Mapya Daima
16Mungu Mwenye Haki, Uweza na wa Utendaji
17Mataifa Yote Njooni kwa Mwangaza Wenu
18Mwenyezi Mungu, Mfalme wa Utukufu
19Mungu Yuko Kwenye Kiti cha Enzi
20Wito wa Tarumbeta ya Hukumu Umesikika
21Kukusanyika katika Sayuni
22Watu Wote wa Mungu Wamsifu Kikamilifu
23Tunakusanyika kwa Furaha Kumsifu Mungu
24Ufalme
25Maneno ya Mungu Yafanya Miujiza
26Shukrani na Sifa kwa Mwenyezi Mungu
27Ee Mwenyezi Mungu, Wewe ni Mtukufu Sana
28Msifu Mungu Kwa Moyo Mmoja
29Furaha Kubwa Zaidi ni Kumpenda Mungu Kweli
30Ona Anayemtolea Mungu Ushuhuda Mzuri
31Kazi ya Mungu Hakika ni ya Ajabu
32Sifu Ushindi wa Mwenyezi Mungu
33Tunamsifu na Kumwimbia Mungu
34Sifa kwa Mwenyezi Mungu Haitakoma Kamwe
35Sifu Kukamilika kwa Kazi Kuu ya Mungu
36Sifunini Kurejea kwa Mungu Sayuni
37Hatuwezi Kuacha Kuimba Nyimbo za Upendo kwa Mungu
38Maisha ya Kanisa Huleta Furaha Kuu
39Tunakusanyika Pamoja Kanisani
40Kuingia Katika Enzi ya Kumpenda Mungu
41Maisha yetu Ni Furaha Isiyo na Mwisho
42Ufalme Wa Kristo Ni Nyumbani Kwenye Joto
43Maisha Ya Kanisa Ni Ya Kupendeza Sana
44Anga Hapa ni Samawati Sana
45Binadamu Wote Wanakuja Kumwabudu Mungu
46Upendo wa Mungu Hutuleta Karibu Zaidi Pamoja
47Furaha Katika Nchi ya Kanaani
48Imba Sifa za Mwenyezi Mungu
49Ufalme wa Milenia U Karibu
50Ufalme wa Mungu Umetimizwa
51Chezeni Mkizunguka Kiti cha Enzi
52Yasifu Maisha Mapya
53Mtukuze Mwenyezi Mungu Kwa Sauti Kubwa
54Amkeni na Kumchezea Mungu
55Kazi Kuu ya Mungu Imekamilishwa
56Msifuni Mungu kwa Kupata Utukufu
57Ulimwengu Unatoa Sauti ya Sifa kwa Mungu
58Mwimbie Mungu Nyimbo za Sifa Milele
59Ni Mwenyezi Mungu Anayetuokoa
60Nitaukaribisha Uso Wako Unaotabasamu Utakapoonekana Mbele Yangu
61Nashukuru kwa Upendo wa Mungu
62Imani Katika Mungu ni ya Furaha Kweli
63Wakati
64Mwenyezi Mungu, Anayependeza Zaidi
65Mazungumzo ya Dhati na Mungu
66Nisingekuwa Nimeokolewa na Mungu
67Ee Mpendwa Wangu, Nakutafuta Wewe
68Mpenzi Wangu, Tafadhali Nisubiri
69Matamanio ya Moyo Wangu
70Upendo wa Mungu Unaenea Duniani Kote
71Ni Vizuri Sana Kwamba Mwenyezi Mungu Amekuja
72Ni Mungu Mwenyezi Anipendaye
73Mpendwa Wetu
74Mwenyezi Mungu, Mpendwa Wetu
75Upendo wa Mungu Unasambaa Duniani
76Mwenyezi Mungu, Moyo Wangu ni Wako
77Upendo wa Kweli
78Furaha Yetu kwa Wokovu wa Mungu
79Wimbo wa Upendo Mtamu
80Wimbo wa Upendo wa Dhati
81Tuna Bahati Kukutana na Kuja kwa Mungu
82Kwa Ajili ya Upendo
83Upendo wa Mungu Unauzingira Moyo Wangu
84Nina Furaha Kuu Kupata Upendo wa Mungu
85Kuenda Nyumbani
86Maisha ya Mwanadamu Mpya
87Kutembea kwenye Njia Sahihi ya Maisha ya Binadamu
88Natembea Katika Njia ya Kwenda kwa Ufalme
89Matamko Rasmi Juu ya Imani Katika Mungu
90Nitalithamini Neno La Mungu
91Kumrudia Mungu ni Furaha ya Kweli
92Kujituliza Mbele za Mungu
93Tunapaswa Kukimya Mbele za Mungu Daima
94Sala ya Watu wa Mungu
95Nataka Kupenda Mungu Zaidi
96Ee Mungu, Wajua Jinsi Ninavyokutamani Sana?
97Upendo Wangu kwa Mungu Hautabadilika Kamwe
98Ni Furaha Kuu Sana Kuwa Mtu Mwaminifu
99Wale Wanaompenda Mungu kwa Dhati Wote ni Watu Waaminifu
100Mfano wa Mtu Ampendaye Mungu
101Mpende Mungu Uishi Katika Nuru
102Wale Wanaompenda Mungu Wana Furaha Kweli
103Mungu Huwabariki Wale Wampendao
104Wale Wampendao Mungu Wanaishi Katika Nuru
105Upendo wa Mungu Utakuwa Kati Yetu Daima
106Nimeuona Upendo wa Mungu
107Upendo wa Mungu Huuamsha Moyo Wangu
108Nitalipa Upendo wa Mungu
109Ukweli wa Maneno ya Mungu ni wa Thamani Sana
110Mungu Yuko Kati Yetu
111Kumpenda Mungu ni Tamanio la Moyo Wangu
112Kulipiza Upendo wa Mungu na Kuwa Shahidi Wake
113Ee Mungu! Siwezi Kuwa Bila Wewe
114Ili Kuishi Mtu Lazima Awe na Ukweli
115Mfuate Mungu Daima
116Nimeamua Kumfuata Mungu
117Fuata Mfano wa Petro na Utafute Kumpenda Mungu
118Tunakamilisha Misheni Yetu
119Kutafuta kwa Ajili ya Upendo
120Lazima Tuchague Njia Yetu Wenyewe
121Naishi Katika Uwepo wa Mungu
122Nampa Mungu Upendo Wangu
123Tuweze Kujua Uzuri wa Mungu
124Mungu na Aguse Roho Zetu Mara Nyingine Tena
125Nina Furaha Sana Kuishi Mbele za Mungu
126Naomba tu Nimpende Mungu Maisha Yangu Yote
127Kufuatilia Ukweli Tu Ndiko Kunaweza Kuleta Uzima
128Nimeamua Kujitolea Kabisa Kwa Mungu
129Kukimbia Kuelekea Njia ya Mwanga
130Nitatii Mipango ya Mungu katika Kila Jambo
131Maneno Katika Mioyo ya Wakristo
132Naahidi Maisha Yangu Kumfuata Kristo
133Watakatifu Katika Enzi Zote Wanazaliwa Upya
134Kuna Kundi Kama Hili la Watu
135Ni Nani Anayeufikiria Moyo wa Mungu?
136Nikiwa na Upendo wa Mungu, Sitaogopa
137Kupitia Katika Upepo na Mvua
138Kuinuka Katikati ya Giza na Dhuluma
139Chaguo Lisilo na Majuto
140Ninaahidi Maisha Yangu Kumfuata Mungu Kwa Uaminifu
141Wito wa Nafsi
142Nimeamua Mumfuata Mungu
143Azimio Langu Huimarishwa Kupitia Mateso
144Umo Moyoni Mwangu
145Mfuate Mungu kwa Karibu
146Wakati wa Kuachana
147Pamoja Kupitia Katika Upepo na Mvua Uaminifu Mpaka Kifo
148Sisi ni Mashahidi wa Kristo wa Siku za Mwisho
149Ushuhuda wa Maisha
150Kutembea kwenye Njia ya Kumpenda Mungu
151Watakatifu Ni Washindi
152Ninatamani Kuona Siku ya Utukufu wa Mungu
153Kusubiri Habari Njema za Mungu
154Kufuatilia Ukweli Kuna Maana Sana
155Sitapumzika Mpaka Nipate Ukweli
156Mungu Amekuwa Akifanya Kazi Hadi Sasa, Lakini Kwa Nini Bado Huelewi?
157Toba
158Tambua Kuwa Kristo Ni Ukweli Milele
159Kuna Maumivu Ndani ya Moyo Wangu
160Upendo wa Kweli wa Mungu
161Rudi
162Nimeona Uzuri wa Mungu
163Suala la Kufa na Kupona
164Ningechukia Kurudi Katika Njia Zangu za Zamani na Kumwumiza Mungu Tena
165Ee Mungu, Siwezi Kukuacha
166Ni Bahati Yetu Nzuri Kumhudumia Mungu
167Moyo wa Mungu Haujaliwazwa Bado
168Kufanya Upya Kiapo Changu cha Kumpenda Mungu
169Wewe ni Maisha Yangu ya Kweli
170Wimbo Wa Kurudi kwa Mwana Mpotevu
171Ninajuta Sana
172Majuto Kutokana na Kupitia Hukumu
173Kuwa Mtu Mpya
174Matamanio ya Dhati ya Kutubu
175Jinsi ya Kurudisha Wokovu Uliopotea
176Nimekusudia Kumridhisha Mungu kwa Uaminifu
177Wimbo wa Onyo Jema
178Pingu
179Sifa kwa Mungu Kutoka kwa Kizazi cha Moabu
180Eh Mungu! Sistahili Upendo Wako Kweli
181Elewa Ukweli na Uwe Huru
182Kukubali Ukweli ni Kuwa Mwanamwali Mwenye Busara
183Ninapoamka Katika Ukungu
184Hukumu ya Mungu Imeniokoa
185Kuzinduka kwa Barakala
186Toba ya Dhati
187Neno la Mungu ni Nuru
188Natamani Kusimama Tena
189Sitaacha Majuto Moyoni Mwangu
190Hukumu ya Mungu ni Baraka
191Sitawahi Tena Kujitenga na Mungu
192Yaliyopita Yananichoma Kama Upanga
193Kujitafakari Hunipa Njia ya Kufuata
194Kile Ambacho Waumini Katika Mungu Wanapaswa Kutafuta
195Kupata Ukweli Kupitia Imani kwa Mungu Kuna Thamani Sana
196Kuona Upendo wa Mungu Ndani ya Hukumu Yake
197Kutafakari Ninaposoma Maneno ya Mungu
198Baada ya Hukumu Hatimaye Ninajijua
199Napaswa Kuufikiria Moyo wa Mungu
200Kugutuka Kupitia Hukumu
201Hukumu Iliuzindua Moyo Wangu
202Kubadilishwa kwa Hukumu
203Maneno ya Mungu Yaliuzindua Moyo Wangu
204Hukumu ya Mungu Huniokoa Kutokana na Dhambi
205Kutakaswa na Maneno ya Mungu
206Rehema ya Mungu Ilinihuisha Tena
207Hukumu Huninitakasa
208Napata Mengi Sana Kutoka kwa Hukumu na Kuadibu kwa Mungu
209Ni Mungu Ambaye Ameniokoa
210Nimeiona Haki ya Mungu
211Siwezi Kumudu Bila Hukumu na Kuadibu kwa Mungu
212Natamani Kutoa Maisha Yangu Yote kwa Mungu
213Thamini Sana Nyakati za Mwisho
214Mimi ni Kiumbe Mdogo Sana tu Aliyeumbwa
215Hukumu ya Mungu Iliufanya Moyo Wangu Umpendao Mungu Uwe Safi Zaidi
216Upendo wa Mungu Waniruhusu Kupata Wokovu
217Niko Tayari Kutii Kazi ya Mungu
218Bila Kufuatilia Ukweli, Kutofaulu Hakuwezi Kuepukika
219Nimeona Jinsi Ukweli Ulivyo wa Thamani
220Nampenda Mungu Zaidi Baada ya Kupitia Hukumu Yake
221Sasa Nimeamka
222Ni Watu Waaminifu Pekee Walio na Mfano wa Binadamu
223Niliona Upendo wa Mungu katika Kuadibu na Hukumu
224Kutoenda Mbali na Maneno ya Mungu
225Mwishowe Naishi Kwa Kudhihirisha Mfano wa Bibinadamu
226Moyo Mwaminifu kwa Mungu
227Wokovu wa Mungu kwa Mwanadamu Ni Halisi Sana
228Kuwa Mtu Mpya na Uuliwaze Moyo wa Mungu
229Amua Kuwa Mtu Mwaminifu
230Kutubu na Kuanza Upya
231Hukumu Inafichua Haki ya Mungu
232Nimemwona Mungu
233Upendo wa Mungu
234Kutiwa Moyo na Upendo wa Mungu
235Upendo wa Mungu Daima Unabaki Moyoni Mwangu
236Nimefurahia Upendo Mwingi wa Mungu
237Mungu Amengoja Kwa Muda Mrefu Sana
238Tunakuabudu, Mwenyezi Mungu Mwenye Mwili
239Nimeamua Kumpenda Mungu
240Natafuta tu Kumpenda Mungu Moyoni Mwangu
241Moyo Wangu Hauhitaji Chochote Kingine
242Uzuri wa Mungu Daima Uko Mawazoni Mwangu
243Hakuna Majuto wala Malalamiko katika Kumpenda Mungu
244Kumtamani Sana Mwenyezi Mungu
245Nitauweka Upendo wa Mungu Mawazoni Mwangu Siku Zote
246Ee Mungu, Moyo Wangu Utakupenda Daima
247Njia Yote Pamoja na Wewe
248Mbona Upendo Wa Kweli Ni Mgumu Sana Kupatikana Duniani
249Nimeona Moyo wa Mungu Ndio Unaopendeza na Karimu Zaidi
250Ee Mungu, Moyo Wangu Tayari ni Wako
251Mwishowe Naweza Kumpenda Mungu
252Naomba Niwe na Mungu Milele
253Nitampenda Mungu Milele
254Upendo wa Mungu Ni Halisi Kweli
255Upendo wa Mwenyezi Mungu Ndio Safi Zaidi
256Kujitolea Kwa Upendo
257Ee Mungu, Nakukosa
258Mungu Anatupenda Sana
259Upendo wa Mungu Umeuyeyusha Moyo Wangu
260Mungu Pekee Ndiye Bora Zaidi
261Mungu Amelipa Gharama Kubwa Mno
262Upendo wa Mungu Utukuke Milele na Milele
263Upendo wa Kweli Miongoni mwa Binadamu
264Upendo Hukesha
265Mungu Bado Anatupenda Leo
266Upendo wa Mungu Hukaa Milele Miongoni mwa Wanadamu
267Neema ya Mungu ni ya Kina Kama Bahari
268Wewe Tu Unaweza Kuniokoa Mimi
269Hakuna Moyo Ulio Bora Kuliko wa Mungu
270Siwezi Kusema Yote Yaliyo Moyoni Mwangu
271Sauti ya Moyo ya Kiumbe Aliyeumbwa
272Upendo wa Mungu kwa Binadamu
273Mungu Daima Amemlinda Mwanadamu
274Kutafuta Wandani
275Watu wa Ufalme wa Mbingu
276Kilio kwa Dunia ya Mikasa
277Thamini Fursa ya Kumpenda Mungu
278Mungu Amenipa Upendo Mwingi Sana
279Naomba Ukae Moyoni Mwangu Daima
280Maisha ni ya Thamani
281Nataka Kuwa Mwandani wa Mungu
282Nitainuka Tena kwa Nguvu
283Kuwa Jasiri Katika Njia ya Kumpenda Mungu
284Wimbo wa Kumpenda Mungu Bila Majuto
285Ninaomba tu Kwamba Mungu Aridhike
286Nampa Mungu Moyo Wangu Mwaminifu
287Daima Natamani Sana Upendo wa Mungu
288Mwenyezi Mungu Wetu Mpendwa
289Niliumbwa na Wewe, Mimi ni Wako
290Kuachana kwa Hisia
291Lazima Tukutane Tena Siku Moja
292Natamani Ningekuwa na Mungu Kila Siku
293Kumtamani Sana Mungu
294Kutamani kwa Milele
295Kumtamani Mungu
296Popote Uendapo Nitaambatana na Wewe
297Nampenda Mungu Sana
298Njia Za Mungu Haziwezi Kueleweka
299Sifa kwa Maisha Mapya katika Ufalme
300Imba na Kucheza katika Sifa kwa Mungu