Wokovu wa Mungu

Maudhui 7 husika

Kutembea Katika Njia Ng’avu ya Maisha

Kila siku ningekula, kunywa na kufuatilia anasa hadi nilipokuwa nimetosheka na moyo wangu ulikuwa umeridhika. Nilidhani kwamba ilikuwa tu kwa kuishi kwa njia hii ndiyo maisha yalikuwa na maana yoyote, na hiyo ni mpaka ni…

15/01/2018

Ngoma ya Kikristo | Kama Nisingeokolewa na Mungu

Kama nisingeokolewa na Mungu, ningekuwa bado nazurura ulimwenguni humu,nikipambana kwa bidii na maumivu katika dhambi; kila siku huwa ya taabu isiyo na tarajio.Kama nisingeokolewa na Mungu, bado ningekuwa nimepondwa chin…

07/06/2017