Hadithi ya 1. Mbegu, Ardhi, Mti, Mwanga wa Jua, Chiriku, na Mwanadamu

Hadithi ya 1. Mbegu, Ardhi, Mti, Mwanga wa Jua, Chiriku, na Mwanadamu

Mbegu ndogo ilidondoka ardhini. Baada ya mvua kubwa kunyesha, mbegu ilianza kuchipuka na mizizi yake ikamea taratibu kwenda ardhini. Chipuko lilirefuka kadri muda ulivyozidi kwenda, yakivumilia upepo mkali na mvua kubwa,…

2019-09-08 04:51:07

Hadithi ya 2. Mlima Mkubwa, Kijito Kidogo, Upepo Mkali, na Wimbi Kubwa

Hadithi ya 2. Mlima Mkubwa, Kijito Kidogo, Upepo Mkali, na Wimbi Kubwa

Kulikuwa na kijito kidogo kilichotiririka kwa kuzungukazunguka, hatimaye kikawasili chini ya mlima mkubwa. Mlima ulikuwa unazuia njia ya kijito hiki, hivyo kijito kikauomba mlima kwa sauti yake dhaifu na ndogo, “Tafadhal…

2019-09-08 04:52:01

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Hewa

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Hewa

Kwanza, Mungu aliumba hewa ili mwanadamu aweze kupumua. Je, “hewa” hii si hewa ya maisha ya kila siku ambayo wanadamu hukutana nayo kila mara? Je, hewa hii si kitu ambacho wanadamu hutegemea kila wakati, hata wanapolala?…

2019-09-08 04:52:50

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Halijoto

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Halijoto

Kitu cha pili ni halijoto. Kila mtu anajua halijoto ni nini. Halijoto ni kitu ambacho mazingira yanayofaa kuishi kwa wanadamu ni lazima yawe nacho. Ikiwa halijoto iko juu sana, tuseme ikiwa halijoto iko juu zaidi ya nyuz…

2019-09-08 04:53:48

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Sauti

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Sauti

Kitu cha tatu ni nini? Ni kitu ambacho mazingira ya kuishi ya kawaida ya wanadamu yanatakiwa kuwa nacho. Ni kitu ambacho Mungu alishughulikia alipoumba vitu vyote. Hiki ni kitu muhimu sana kwa Mungu na pia kwa kila mtu. …

2019-09-08 04:54:43

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Nuru

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Nuru

Kitu cha nne kinahusiana na macho ya watu—nacho ni, nuru. Hiki pia ni muhimu sana. Unapoona nuru inayong’aa, na mwangaza wa nuru hiyo ukafikia kiasi fulani, macho yako yatapofushwa. Hata hivyo, macho ya wanadamu ni macho…

2019-09-08 04:55:37

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Bubujiko la Hewa

Mazingira ya Kuishi ya Msingi Ambayo Mungu Anawaumbia Wanadamu—Bubujiko la Hewa

Kitu cha tano ni kipi? Kitu hiki kinahusiana sana na kila siku ya mwanadamu, na uhusiano huu thabiti. Ni kitu ambacho mwili wa mwanadamu hauwezi kuishi bila katika ulimwengu huu yakinifu. Kitu hiki ni bubujiko la hewa. “…

2019-09-08 04:56:25

Kuona Ugavi wa Mungu wa Wanadamu Kutoka kwa Mazingira Ya Msingi Ambayo Mungu Hutengeneza kwa ajili ya Wanadamu

Kuona Ugavi wa Mungu wa Wanadamu Kutoka kwa Mazingira Ya Msingi Ambayo Mungu Hutengeneza kwa ajili ya Wanadamu

Je, unaweza kuona, kutokana na jinsi Alishughulikia hali hizi tano za msingi za kuendelea kuishi kwa wanadamu, upeanaji wa Mungu kwa wanadamu? (Ndiyo.) Hiyo ni kusema kwamba Mungu aliumba msingi kabisa kwa ajili ya kuend…

2019-09-08 04:57:26

Aina Zote za Vyakula vya Mboga Ambazo Mungu Huandaa kwa ajili ya Wanadamu

Aina Zote za Vyakula vya Mboga Ambazo Mungu Huandaa kwa ajili ya Wanadamu

Tulikuwa tumezungumza sasa hivi kuhusu sehemu ya mazingira ya jumla, yaani, hali zilizo muhimu kwa kuendelea kuishi kwa wanadamu ambazo Mungu aliwatayarishia wanadamu tangu Alipoumba ulimwengu. Tumezungumza sasa hivi kuh…

2019-09-08 04:58:26

Nyama, Vyanzo vya Maji na Mimea ya Madawa Ambavyo Mungu Huandaa kwa ajili ya Wanadamu

Nyama, Vyanzo vya Maji na Mimea ya Madawa Ambavyo Mungu Huandaa kwa ajili ya Wanadamu

Nafaka, matunda na mboga, na kila aina ya njugu vyote ni vyakula vya wala mboga. Hata kama ni vyakula vya wala mboga, vina lishe za kutosha kuridhisha mahitaji ya mwili wa mwanadamu. Kwa hali yoyote, Mungu hakusema: “Kuw…

2019-09-08 04:59:16

Mungu Hutumia Njia Zake Zenye Uweza na Hekima Kuviruzuku Vitu Vyote na Kudumisha Kusalia kwa Wanadamu

Mungu Hutumia Njia Zake Zenye Uweza na Hekima Kuviruzuku Vitu Vyote na Kudumisha Kusalia kwa Wanadamu

Hapo mwanzo, tulizungumza kuhusu mazingira ya kuishi ya wanadamu na kile Mungu alifanya, alitayarisha, na kushughulikia kwa ajili ya mazingira haya, na vilevile mahusiano kati ya vitu vyote ambavyo Mungu aliwatayarishia …

2019-09-08 05:00:02

Mungu Huweka Mipaka kwa ajili ya Vitu Vyote ili Kuwalea Binadamu Wote

Mungu Huweka Mipaka kwa ajili ya Vitu Vyote ili Kuwalea Binadamu Wote

Leo nitazungumzia mada ya jinsi aina hizi za kanuni ambazo Mungu amezileta kwa viumbe wote hulea wanadamu wote. Hii ni mada kubwa, kwa hiyo tunaweza kuigawanya katika sehemu kadhaa na kuzijadili moja baada ya nyingine il…

2019-09-08 05:00:52

Mungu Aliwekea Mipaka Ndege na Wanyama Mbalimbali, Samaki, Wadudu, na Mimea yote

Mungu Aliwekea Mipaka Ndege na Wanyama Mbalimbali, Samaki, Wadudu, na Mimea yote

Kwa sababu ya mipaka hii ambayo Mungu ameichora, mandhari mbalimbali yamezalisha mazingira tofautitofauti kwa ajili ya binadamu kuendelea kuishi, na mazingira haya kwa ajili ya kuendelea kuishi yamekuwa na hali isiyokuwa…

2019-09-08 05:01:57

Mipaka imetengenezwa kutokana na mitindo mbalimbali ya maisha ya binadamu

Mipaka imetengenezwa kutokana na mitindo mbalimbali ya maisha ya binadamu

Mungu aliviumba viumbe vyote na akaanzisha mipaka kwa ajili yao na miongoni mwao akalea aina zote za viumbe hai. Wakati Alikuwa akilea aina zote za viumbe hai, pia Aliandaa mbinu tofauti kwa ajili ya binadamu kuendelea k…

2019-09-08 05:03:21

Mungu alichora mipaka kati ya jamii za rangi tofautitofauti

Mungu alichora mipaka kati ya jamii za rangi tofautitofauti

... Kwa nini Mungu aichore kwa namna hii? Hii ni muhimu sana kwa binadamu wote—ni muhimu sana! Mungu alichora mawanda ya kila aina ya kiumbe hai na aliweka mbinu ya kuendelea kuishi kwa kila aina ya binadamu. Pia aligawa…

2019-09-08 05:04:25

Mungu anaweka Uwiano Kati ya Vitu Vyote ili Kumpatia Binadamu Mazingira Imara kwa ajili ya Kuendelea Kuishi

Mungu anaweka Uwiano Kati ya Vitu Vyote ili Kumpatia Binadamu Mazingira Imara kwa ajili ya Kuendelea Kuishi

... Kinachofuata, tutazungumza juu ya kipengele kingine, ambacho ni njia moja ambayo Mungu ana udhibiti wa kila kitu. Hivi ndivyo, baada ya kuumba vitu vyote, Akaweka uwiano wa uhusiano kati yao. Hii pia ni mada kubwa sa…

2019-09-08 05:05:27