Sisi hufuata mfano wa Paulo na hufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya Bwana, tukieneza injili na kumshuhudia Bwana, na tukiyalisha makanisa ya Bwana, kama vile Paulo tu: “Nimepigana vita vizuri, nimeutimiza mwendo wangu, nimeihifadhi imani” (2 Timotheo 4:7). Si huku ni kufuata mapenzi ya Mungu? Kutenda kwa njia hii kunamaanisha kuwa tunastahili kunyakuliwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni, hivyo kwa nini tunapaswa kuikubali kazi ya Mungu ya hukumu na utakaso katika siku za mwisho kabla tuweze kuletwa katika ufalme wa mbinguni?

07/06/2019

Jibu:

Swali ni la muhimu sana. Inahusisha ikiwa mtu anaweza kuletwa kwenye ufalme wa mbinguni kwa kuamini katika Bwana. Waumini wengi wa Bwana wanahisi kwamba kufuata mfano wa Paulo kwa kutumia na kutumia rasilmali na kufanya kazi kwa ajili ya Bwana ni sawa na kufuata njia ya Bwana na kustahili kuingia kwenye ufalme wa mbinguni wakati Bwana atakaporudi. Hii imekuwa dhana ya watu wengi. Je, dhana hii ina msingi katika neno la Bwana? Je, inafurahisha moyo wa Bwana tukifuatilia kwa njia hii? Je, kwa kweli tunafuatilia njia ya Bwana kwa kumtumikia Bwana kama Paulo? Je, tutakuwa na sifa zinazostahili ufalme wa mbinguni? Bwana Yesu alisema, “Siye kila mmoja ambaye aliniambia, Bwana, Bwana, ataingia ufalme wa mbinguni, ila yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu ambaye yuko mbinguni. Wengi watasema kwangu siku hiyo, Bwana, Bwana, hatujatabiri kupitia jina lako? Na kutoa mapepo kupitia jina lako? Na kutenda miujiza mingi kupitia jina lako? Na hapo ndipo nitasema wazi kwao, Sikuwahi kuwajua: tokeni kwangu, ninyi ambao hutenda udhalimu(Mathayo 7:21-23). Bwana Yesu alisema waziwazi. Ni wale tu wanaofuata mapenzi ya Mungu ambao wanaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu hakusema wale wanaotoa sadaka, kugharimika, na kufanya kazi kwa ajili ya Bwana wanaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wengi wa wale wanaohubiri, kutoa pepo, na kufanya maajabu kwa jina la Bwana ni watu wanaofanya kazi. Licha ya kwamba hawasifiwi na Bwana, wanasemekana na Bwana kuwa wafanyakazi wa uovu. Paulo alisema, “Nimepigana vita vizuri, nimeutimiza mwendo wangu, nimeihifadhi imani: Kutoka sasa kuendelea taji la haki limewekwa kwangu” (2 Timotheo 4:7-8), Kauli hii inakinzana na neno la Bwana Yesu. Kimsingi hailingani na nia ya Bwana. Ili kuletwa katika ufalme wa mbinguni, kuna njia moja tu iliyothibitishwa, ambayo ni kile alichosema Bwana Yesu waziwazi: “Na kukawa na kelele saa sita ya usiku, Tazama, anakuja bwana arusi; ondokeni nje ili kumkaribisha(Mathayo 25:6), “Tazama, nimesimama mlangoni, na kupiga hodi: mtu yeyote akisikia sauti yangu, na aufungue mlango, Mimi nitaingia kwake, na nitakula na yeye, na yeye na Mimi(Ufunuo 3:20). “Kula pamoja na Bwana” kunahusu kupokea kazi ya hukumu ya Mungu katika siku za mwisho. Kwa kupokea hukumu na kuadibiwa na Mungu, tunaelewa ukweli wote na tunatakaswa na kufanywa kuwa kamili, haya ni matokeo ya kula pamoja na Bwana. Kwa hivyo tunaweza kuwa na uhakika kwamba kwa kupokea tu utakaso kutoka kwa hukumu na kuadibiwa na Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho ndiyo mtu anaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni.

Sisi waumini wa Bwana kuwa na imani katika Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo tu ndiye ukweli, njia na uzima. Hivyo jinsi mtu anavyoweza kuingia katika ufalme wa mbinguni inapaswa kuwa na msingi katika neno la Bwana Yesu kama mwisho. Paulo alikuwa tu mtume ambaye alieneza injili. Hangeweza kuzungumza kwa niaba ya Bwana. Njia aliyochagua haikuwa njia ya lazima ya kwenda hadi katika ufalme wa mbinguni kwa sababu Bwana Yesu hakushuhudia njia ya Paulo kama sahihi. Aidha, Bwana Yesu hakuwaambia watu waufuate mfano wa Paulo. Tukifuata tu neno la Paulo katika kuchagua njia yetu ya kwenda hadi katika ufalme wa mbinguni, ni rahisi kupotea. Kifungu hiki cha neno la Bwana Yesu kwamba tukisoma ni muhimu sana: “Ila yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu ambaye yuko mbinguni.” Sentensi hii inatuambia kwamba lazima tuamini katika neno la Bwana. Njia pekee ya kwenda hadi katika ufalme wa mbinguni ni kwa kufuata mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atakaporudi katika siku za mwisho kufanya kazi ya hukumu kuanzia nyumba ya Mungu, tukisikia sauti ya Mungu, tukipokea kazi ya Mungu katika siku za mwisho, na kuweza kupokea utakaso na kufanywa kuwa kamili kwa hukumu ya Mungu na kuadibiwa, tutakuwa aina ya watu wanaotii mapenzi ya Mungu na kustahili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hii bila shaka ni ya hakika. Wale wanaotegemea tu shauku ya kuhubiri kwa ajili ya Bwana, kuwatoa ibilisi na kufanya maajabu kwa jina la Bwana, hawazingatii kutenda neno la Bwana. Je, watu hawa wanaweza kumjua Bwana? Je, wao hufuata mapenzi ya Mungu? Kwa nini Bwana Yesu alisema, “Sikuwahi kuwajua: tokeni kwangu, ninyi ambao hutenda udhalimu(Mathayo 7:23)? Kifungu hiki kweli kinachochea wazo! Sisi sote tunajua kwamba wakati huo Mafarisayo wa Kiyahudi walisafiri katika kila nchi na bahari kuhubiri Injili, walivumilia dhiki nyingi na kulipa gharama nyingi. Kwa sura, walionekana kuwa waaminifu kwa Mungu, lakini kwa kweli walisisitiza tu kushiriki katika matambiko ya kidini na kufuata kanuni badala ya kutenda neno la Mungu. Hawakufuata amri za Mungu. Hata walitangua amri za Mungu. Kile walichofanya kilikinzana kabisa na mapenzi ya Mungu na walikengeuka kutoka kwa njia ya Mungu. Kwa hivyo Bwana Yesu aliwahukumu na kuwalaani: “Ole wenu nyinyi, waandishi na Mafarisayo, mlio wanafiki! Kwa maana mnazingira bahari na ardhi kwa ajili ya kumfanya mtu kubadili imani, na anapobadili, mnamfanya awe mwana wa kuzimu mara dufu zaidi kuwaliko(Mathayo 23:15). Inaweza kuonekana katika kile tunachochukulia: “Almradi mtu akifanya kazi kwa bidii kwa ajili ya Bwana, ataletwa katika ufalme wa mbinguni wakati Bwana atakapokuja.” Mtazamo huu kabisa ni dhana na mawazo ya mwanadamu ambayo haukubaliani na neno la Bwana tu. Tuko sahihi katika kutafuta wokovu na uingiaji katika ufalme wa mbinguni, lakini ni lazima tufanye hivyo kulingana na neno la Bwana Yesu kama mwisho. Tukiyapuuza maneno ya Bwana, lakini tuchukue maneno ya Paulo kama msingi na utendaji wa Paulo kama lengo la ufuatiliaji wetu, tunawezaje kujipatia sifa ya Bwana? Tukielewa vifungu hivi viwili vya maandishi, tutajua njia ya kwenda katika ufalme wa mbinguni hata hivyo.

Kwa kweli, kabla ya kupokea kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho, sote tulikuwa na aina hii ya dhana na mawazo kwamba almradi tunaunga mkono jina la Bwana, tunatumia rasilmali, tunahubiri na kumfanyia kazi, tunatenda neno la Bwana na kufuata njia Yake, na tutaletwa katika ufalme wa mbinguni wakati Bwana atakapokuja. Baadaye, nilipokea kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho na nikaona maneno Yake. Nitayasoma: “Kazi inapozungumziwa, mwanadamu anaamini kwamba kazi ni kusafiri kwenda huku na huko kwa ajili ya Mungu, akihubiri kila sehemu, na kugharimia rasilmali kwa ajili ya Mungu. Ingawa imani hii ni sahihi, ni ya kuegemea upande mmoja sana; kile ambacho Mungu anamwomba mwanadamu si kusafiri kwenda huku na huko kwa ajili ya Mungu; ni huduma zaidi na kujitoa ndani ya roho. … Kazi haimaanishi kutembea huku na huko kwa ajili ya Mungu; maana yake ni iwapo maisha ya mwanadamu na kile ambacho mwanadamu anaishi kwa kudhihirisha ni kwa ajili ya Mungu kufurahia. Kazi inamaanisha mwanadamu kutumia uaminifu alio nao kwa Mungu na maarifa aliyo nayo juu ya Mungu ili kumshuhudia Mungu na kumhudumia mwanadamu. Huu ndio wajibu wa mwanadamu, na yote ambayo mwanadamu anapaswa kutambua. Kwa maneno mengine, kuingia kwenu ni kazi yenu; mnatafuta kuingia wakati wa kazi yenu kwa ajili ya Mungu. Kupitia kazi ya Mungu hakumaanishi tu kwamba unajua jinsi ya kula na kunywa neno Lake; na muhimu zaidi, mnapaswa kuweza kumshuhudia Mungu, kumtumikia Mungu, na kumhudumia na kumkimu mwanadamu. Hii ni kazi, na pia kuingia kwenu; hiki ndicho kila mwanadamu anapaswa kukitimiza. Kuna watu wengi ambao wanatilia mkazo tu katika kusafiri huku na huko kwa ajili ya Mungu, na kuhubiri kila sehemu, lakini hawazingatii uzoefu wao binafsi na kupuuza kuingia kwao katika maisha ya kiroho. Hiki ndicho kinasababisha wale wanaomtumikia Mungu kuwa watu wanaompinga Mungu(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Kazi na Kuingia (2)). Baada ya kuona neno la Mwenyezi Mungu, niligundua kwamba matakwa ya Mungu kwa kazi ya mwanadamu hayahusu tu mateso, kukimbia mbele na nyuma, na kutumia rasilmali kwa ajili ya Mungu peke yake. Hasa yanahusu uwezo wetu wa kutenda na kupitia neno la Mungu, uwezo wetu katika kueleza kwa ufasaha ufahamu wetu wa neno la Mungu kutokana na uzoefu wa kiutendaji, na mwongozo wetu kwa ndugu kuingia katika uhalisi wa neno la Mungu. Ni aina hii tu ya kazi ambayo itayaridhisha mapenzi ya Mungu. Nikikumbuka imani yangu katika Bwana kwa miaka mingi, ingawa nimefanya kazi ya kuhubiri kila mahali kwa jina la Bwana katika dhoruba na mvua, nilivumilia dhiki kiasi na kulipa thamani fulani, sijazingatia kutenda na kupitia neno la Bwana, hivyo singeweza kuzungumza juu ya uzoefu na ushuhuda wa jinsi nilivyotenda neno la Bwana. Katika kazi yangu ya kuhubiri, ningeweza tu kuzungumza juu ya maneno yasiyo na maana na mafundisho kutoka kwa Biblia, na kuwafundisha ndugu kufuata kaida na kanuni za kidini. Je, hii ingewezaje kuwaongoza ndugu katika uhalisi wa neno la Mungu? Siyo hayo tu, wakati nilipofanya kazi ya kuhubiri, mara nyingi nilijionyesha ili kuwaruhusu watu kuniheshimu, na mara nyingi nilienda kinyume na matakwa ya Bwana kwa kufanya kulingana na mawazo yangu mwenyewe. Kwa kutoa sadaka ya kitu, kuvumilia dhiki fulani, na kulipa bei fulani kwa Bwana, nilidhani kwamba mimi ndiye niliyempenda Bwana zaidi, na nilikuwa mwaminifu zaidi kwa Bwana. Sikuwa na aibu hivi kwamba nilidai baraka ya ufalme wa mbinguni kutoka kwa Mungu huku nikijiweka juu zaidi na kuwadunisha wale ndugu ambao hawakuonyesha hisia na waliokuwa dhaifu. Kwa kuwa nililenga tu kutegemea shauku ya kufanya kazi kwa Bwana lakini sikuzingatia kutenda na kupitia neno la Bwana, baada ya kuamini katika Bwana kwa miaka mingi, niliishia kutokuwa na maarifa hata kidogo ya Bwana wala uchaji wa Mungu moyoni mwangu, licha ya mageuzi ya tabia yangu. Kwa sababu nilikuwa nimeamini katika Bwana kwa miaka mingi, na nilikuwa nikitumia rasilmali na kustahimili dhiki nyingi, Nilikuwa nazidi kuwa mwenye kiburi na mkaidi kwa mtu yeyote. Nilihusika hata katika hila na udanganyifu, nikifichua tabia ya Shetani katika kila kipengele. Nilivyojitahidi kwa kweli haikuwa na uhusiano wowote na uhalisi wa kutenda neno la Bwana na kumtii Bwana. Je, hii ingewezaje kupelekea kumwelewa Bwana? Kwa mtu kama mimi ambaye hakuwa na uhalisi wa ukweli na ufahamu wa Bwana, si kila kitu nilichofanya kilikuwa cha aibu na kumpinga Bwana? Je, hii inawezaje kuwa kumtukuza Bwana na kuwa shahidi kwa Bwana? Kama Bwana Yesu alivyosema, “Wengi watasema kwangu siku hiyo, Bwana, Bwana, hatujatabiri kupitia jina lako? Na kutoa mapepo kupitia jina lako? Na kutenda miujiza mingi kupitia jina lako? Na hapo ndipo nitasema wazi kwao, Sikuwahi kuwajua: tokeni kwangu, ninyi ambao hutenda udhalimu(Mathayo 7:22-23). Je, si wale waovu wote walioshutumiwa na Bwana Yesu walitumia rasilmali yao kwa ajili ya Bwana kwa nje? Hawakuwa wamevunja sheria yoyote wala kutenda dhambi yoyote. Kwa nini Bwana Yesu anawaita wale wanaotenda uovu? Baada ya kupitia kazi ya Mwenyezi Mungu, Niligundua kwamba bila kujali miaka mingi ambayo mtu ameamini katika Bwana, bila kujali amejitahidi kiasi gani, ikiwa hajapitia hukumu na kuadibiwa na Mungu katika siku za mwisho, haiwezekani kwake kuwa mtu anayefuata mapenzi ya Mungu na kuwa mtu ambaye anamtii na kumwabudu Mungu kwa kweli. Hii ni kweli kabisa.

Hebu tuwaangalie wachungaji na wazee hao wa kidini. Ingawa wamepoteza kila kitu ili kumtumikia Bwana, wamekuwa wakifanya kazi ya aina gani? Namna ya kazi yao ni ipi? Baada ya kuamini katika Bwana kwa miaka mingi, kamwe hawajawahi kufuatilia ukweli. Walishindwa kupokea kazi ya Roho Mtakatifu, na kutuelezea jinsi ya kutatua matatizo ya kiutendaji ya imani yetu na uingiaji katika maisha. Mara nyingi wao huzungumzia mafundisho fulani matupu katika Biblia kuwadanganya waumini, na kuchukua kila fursa ya kushuhudia jinsi walivyoenda safari ndefu katika kuhubiri kwa ajili ya Bwana, kiasi cha kazi waliyoifanya, maumivu kiasi gani waliyovumilia, wamejenga makanisa mangapi, nk, kujiweka wenyewe kwa ajili ya wengine kuabudu na kufuata. Matokeo yake, baada ya kufanya kazi kwa miaka mingi, hawajashindwa tu katika kuwaongoza ndugu kuelewa ukweli na kumjua Mungu, lakini wanaruhusu ndugu kuwaabudu na kuwafuata, kuanzisha njia ya kumwabudu mtu na kumdanganya Mungu bila kujua. Je, hawa wachungaji na wazee wanafuata njia ya Bwana kwa kufanya kazi na kutumia rasilmali kwa namna hiyo? Je, si wanafanya maovu dhidi ya Bwana? Hasa jinsi wanavyochukulia kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho, wachungaji wengi na wazee wa kanisa kweli wanatambua neno lililoonyeshwa na Mwenyezi Mungu ni ukweli, kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu ni kazi ya Roho Mtakatifu, lakini hawalitafuti wala kulisoma. Ili kulinda hadhi zao na riziki yao, wanabuni kwa hasira uvumi na kueneza kila aina ya upuuzi na udanganyifu badala yake, kumhukumu na kumpinga Mwenyezi Mungu, na kufunga jumuiya ya kidini kwa hali isiyopenya hewa wala maji. Hawamruhusu mtu yeyote kutafuta na kujifunza njia ya kweli, na wanawazuia watu kuingia kanisani ili kushuhudia kazi ya Mungu. Wao hata wanajiunga na Chama kiovu cha Kikomunisti cha China kukamata na kuwatesa wale wanaotoa ushuhuda kwa Mwenyezi Mungu. Je, si wanatenda kinyume na Mungu waziwazi? Dhambi zao dhidi ya Mungu ni mbaya kuliko dhambi za Mafarisayo dhidi ya Bwana Yesu katika siku za nyuma. Mbaya zaidi! Kulingana na ukweli huu, je, tunaweza bado kusema kwamba tunafuata mapenzi ya Mungu tunapotumia rasilmali na kujitahidi kwa jina la Bwana? Je, tunaweza bado kusema kwamba almradi tunashikilia jina la Bwana, kuzingatia njia ya Bwana, na sisi tunatembea safari ndefu na kutumia rasilmali kwa ajili ya Bwana, tutakuwa na sifa ya kuletwa katika ufalme wa mbinguni? Tutaelewa zaidi baada ya kusoma vifungu kadhaa zaidi vya neno la Mwenyezi Mungu.

Mwenyezi Mungu anasema, “Unasema umeumia ukifuata Mungu, kwamba umemfuata kwa marefu na mapana, na umeshiriki na yeye katika wakati mzuri na mbaya, lakini hujaishi kulingana na maneno yaliyosemwa na Mungu; unataka tu kukimbia huku na kule kwa ajili ya Mungu na kujitumia kwa ajili ya Mungu kila siku, na hujafikiria kuishi kwa kudhihirisha maisha yenye maana. Unasema pia, ‘Kwa vyovyote, naamini Mungu ni mwenye haki. Nimeteseka kwa ajili Yake, nikashughulika kwa ajili Yake, kujitoa kikamilifu Kwake, na nimefanya bidii ingawa sijapata kutambuliwa; Yeye hakika atanikumbuka.’ Ni ukweli kwamba Mungu ni mwenye haki, na haki hii haijatiwa doa na uchafu wowote: Haina mapenzi ya binadamu, na haijatiwa doa na mwili, ama kitendo chochote cha binadamu. Wale wote ambao ni waasi na wako kwa upinzani, na hawazingatii njia Zake wataadhibiwa; hakuna atakayesamehewa, na hakuna atakayeepuka!(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Matukio Aliyopitia Petro: Ufahamu Wake wa Adabu na Hukumu).

Ni lazima ujue aina ya watu ambao Ninataka; wale walio najisi hawakubaliki kuingia katika ufalme, wale walio najisi hawakubaliki kuchafua nchi takatifu. Ingawa unaweza kuwa umefanya kazi nyingi, na umefanya kazi kwa miaka mingi, mwishowe kama bado wewe ni mwovu kupindukia—hakuvumiliki kwa sheria ya Mbinguni kwamba wewe unataka kuingia katika ufalme wangu! Tangu mwanzo wa dunia hadi leo, kamwe Sijatoa njia rahisi ya kuingilia ufalme Wangu kwa wale wenye neema Yangu. Hii ni sheria ya Mbinguni, na hakuna awezaye kuivunja. Ni lazima utafute uzima. Leo, wale watakaofanywa wakamilifu ni wa aina sawa na Petro: ni wale ambao hutafuta mabadiliko katika tabia yao wenyewe, na wako tayari kuwa na ushuhuda kwa Mungu na kutekeleza wajibu wao kama kiumbe wa Mungu. Ni watu kama hawa pekee watakaofanywa wakamilifu. Kama wewe tu unatazamia tuzo, na hutafuti kubadilisha tabia ya maisha yako mwenyewe, basi juhudi zako zote zitakuwa za bure—na huu ni ukweli usiobadilika!(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Mafanikio au Kushindwa Kunategemea Njia Ambayo Mwanadamu Hutembea). Imesemwa wazi katika neno la Mwenyezi Mungu. Mungu ni mtakatifu na mwenye haki. Mungu anawazuia kabisa watu wenye najisi na wenye upotovu kuingia katika ufalme Wake.

Kimetoholewa kutoka katika Maswali na Majibu Bora zaidi Kuhusu Injili ya Ufalme

Watu wengi wanauliza, “Tunamfafanyia Bwana kazi kwa bidii na kushika jina na njia ya Bwana. Kwa nini tusiingie katika ufalme wa mbinguni?” Sio tu kama tunafuata mapenzi ya Mungu. Jambo muhimu zaidi ni kwamba asili yetu ya dhambi haijageuzwa. Kwa hiyo, uzoefu wa kazi ya hukumu ya Mungu katika siku za mwisho ni muhimu kwa mtu kupokea utakaso na kufanikisha mabadiliko katika tabia ya maisha na kuwa mtu anayetii mapenzi ya Baba wa mbinguni. Ni kwa njia hii tu ndiyo anaweza kustahiki kuletwa katika ufalme wa mbinguni. Sasa tunaweza kuelewa kwa nini mara nyingi tunatenda dhambi wakati wa mchana na kukiri dhambi wakati wa usiku, na kamwe kushindwa kuacha dhambi? Sababu kuu ni asili yetu ya Shetani ambayo mara nyingi hututawala na kusababisha tumpinge na kumwasi Mungu. Hata kama mara nyingi tunakiri dhambi zetu na kutubu kwa Bwana, hatuwezi kujinasua vifungo vya dhambi. Huo ndio mtanziko na hali ilivyo ya waumini wote katika Bwana. Kwa kuwa katika Enzi ya Neema, Bwana Yesu alitenda tu kazi ya ukombozi ili mwanadamu aweze kusamehewa dhambi zake na kustahili kumwomba Mungu, kuwa na mahusiano na Mungu na kufurahia neema na baraka za Mungu. Lakini kazi ya ukombozi ya Bwana Yesu ilisamehe tu dhambi zetu bila kusamehe asili yetu ya kishetani. Hata kama tungekuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa bidii kwa jina la Bwana, kuzunguka na kutumia, bado hatungeweza kujinasua kutoka katika udhibiti na vifungo vya dhambi. Hivyo Bwana Yesu alisema kwamba katika siku za mwisho Angerudi, ambapo ni kurudi kuondoa asili yetu ya dhambi na tabia ya kishetani. Katika siku za mwisho, Mwenyezi Mungu amekuja kutekeleza kazi Yake ya hukumu na utakaso wa mwanadamu kwa msingi wa kazi ya ukombozi katika Enzi ya Neema. Kwa kuonyesha ukweli, Mungu hufunua na kuhukumu asili ya mwanadamu ya kishetani, na hutakasa tabia za kishetani za mwanadamu, ili tuweze kukombolewa kikamilifu kutoka katika ushawishi wa Shetani na kuokolewa na kupatwa na Mungu. Hebu tusome maneno ya Mwenyezi Mungu: “Kabla ya mwanadamu kukombolewa, sumu nyingi ya Shetani ilikuwa imepandwa ndani yake tayari. Baada ya miaka mingi ya upotovu wa Shetani, mwanadamu tayari ana asili ndani yake inayompinga Mungu. Hivyo, mwanadamu atakapokombolewa, hakitakuwa kitu kingine ila ni ukombozi, ambapo mwanadamu ananunuliwa kwa gharama kuu, lakini asili ya sumu ndani yake haijaondolewa. Mwanadamu ambaye amechafuliwa lazima apitie mabadiliko kabla ya kuwa wa kustahili kumtumikia Mungu. Kupitia kazi hii ya kuadibu na hukumu, mwanadamu atakuja kujua hali yake kamili ya uchafu na upotovu ndani Yake, na ataweza kubadilika kabisa na kuwa msafi. Ni hivi tu ndivyo mwanadamu ataweza kustahili kurudi katika kiti cha enzi cha Mungu. Kazi yote ifanywayo siku hii ya leo ni ili mwanadamu afanywe msafi na kubadilika; kupitia hukumu na kuadibiwa na neno, na pia kutakaswa, mwanadamu anaweza kuacha nje upotovu wake na kufanywa safi. Badala ya kuichukua hatua hii ya kazi kuwa ile ya wokovu, itafaa zaidi kusema kuwa ni kazi ya utakaso. Kwa kweli hatua hii ni ile ya ushindi na pia hatua ya pili ya wokovu. Mwanadamu anatwaliwa na Mungu kupitia hukumu na kuadibu na neno; kwa kutumia neno kusafisha, hukumu na kufichua, uchafu wote, fikira, nia, na matumaini ya mtu mwenyewe katika moyo wa mwanadamu zinafuliwa(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Fumbo la Kupata Mwili (4)). “Hata ingawa Yesu Alifanya kazi nyingi miongoni mwa wanadamu, Yeye Alimaliza tu ukombozi wa wanadamu wote na akawa sadaka ya dhambi ya mwanadamu, na Hakumwondolea mwanadamu tabia yake yote ya upotovu. Kumwokoa mwanadamu kikamilifu kutokana na ushawishi wa Shetani hakukumlazimu Yesu kuchukua dhambi zote za mwanadamu kama sadaka ya dhambi tu, lakini pia kulimlazimu Mungu kufanya kazi kubwa zaidi ili kumwondolea mwanadamu tabia yake kikamilifu, ambayo imepotoshwa na Shetani. Na kwa hivyo, baada ya mwanadamu kusamehewa dhambi zake, Mungu Amerudi katika mwili kumwongoza mwanadamu katika enzi mpya, na kuanza kazi ya kuadibu na hukumu, na kazi hii imemleta mwanadamu katika ulimwengu wa juu zaidi. Wote wanaonyenyekea chini ya utawala Wake watapata kufurahia ukweli wa juu na kupata baraka nyingi mno. Wataishi katika mwanga kwa kweli, na watapata ukweli, njia na uzima(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Dibaji). Kutoka katika maneno ya Mwenyezi Mungu, tunatambua kwamba tumepotoshwa sana na Shetani. Asili ya Shetani iko ndani yetu kwa kina kirefu. Ingawa dhambi zetu zilisamehewa kwa njia ya kazi ya ukombozi wa Bwana Yesu, na tungeweza kuishi mbele ya Mungu kwa neema ya Bwana Yesu, bado tunaishi katika tabia ya kishetani na hatuwezi kutenda neno la Mungu na kuishi maisha yetu kulingana na neno la Mungu, kwa sababu asili ya Shetani iliyo ndani yetu haijatatuliwa. Hawa sio aina ya watu ambao hatimaye watapatwa na Mungu. Watu ambao Mungu atawapata ni wale ambao wametakaswa tabia zao potovu, wale ambao hawana upotovu na wanaotii mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo bado tunahitaji kazi ya hukumu ya Mwenyezi Mungu kumaliza mizizi ya dhambi zetu, yaani, tabia za kishetani ndani yetu. Tabia zetu za kishetani zinakapotakaswa, utengano wetu kutoka kwa ushawishi wa Shetani umekuwa kamili, na tunaweza kumtii na kumwabudu Mungu kwa kweli, basi tutaokolewa na kupatwa na Mungu kwa kweli, na kustahili ahadi ya Mungu ya kuingia katika ufalme Wake. Hakuna shaka juu ya hilo.

Kimetoholewa kutoka katika Maswali na Majibu Bora zaidi Kuhusu Injili ya Ufalme

Ulimwengu umezongwa na maangamizi katika siku za mwisho. Je, hili linatupa onyo lipi? Na tunawezaje kulindwa na Mungu katikati ya majanga?

Maudhui Yanayohusiana

Leave a Reply

Wasiliana nasi kupitia WhatsApp