Kazi ya Mungu Ni ya Hekima Sana

14/01/2018

Shiji Jiji la Ma’anshan, Mkoa wa Anhui

Wakati wa kufanya kazi kwangu kama kiongozi katika kanisa, kiongozi wangu mara nyingi angeshirikiana mifano ya kushindwa kwa wengine ili kutumikia kama somo kwetu. Kwa mfano: Viongozi wengine walizungumza tu kuhusu elimu na mafundisho lakini walikosa kutaja upotovu wao au kuwasiliana kwa karibu kuhusiana na ufahamu wao wa jinsi ukweli unavyotumika kwa ukweli. Kama matokeo, hawakuweza kufanya kazi ya utendaji, wakigeuka kuwa viongozi wa uwongo wa kubadilishwa. Viongozi wengine wangejionyesha, kujiinua na kujishuhudia wenyewe ili kulinda hadhi yao. Mwishowe, viongozi kama hawa waliwaongoza watu mbele yao na wakawa wapinga Kristo ambao walikuwa wametenda aina zote za uovu na ambao walifukuzwa kutoka kanisani. Viongozi wengine, wakati wa kazi yao, wangeonyesha nadhari kubwa mno kwa miili yao wenyewe, wakitamani wasaa wa burudani na bila kufanya kazi yoyote halisi kamwe. Viongozi hao walikuwa kama vimelea wanaotegemea faida za hadhi ya kanisa. Hatimaye, walifichuliwa na kuondoshwa. … Baada ya kusikia visa hivi vya kushindwa, swali lilikuja katika mawazo yangu: Si Mungu ni Mwenye Uweza? Kwa kuwa viongozi hawa walikuwa wanafanya uovu, wakimpinga Mungu na kuathiri vibaya kazi ya kanisa, kwa nini Mungu hakuingilia haraka ili kuwafichua na kuwaondosha viongozi hawa wa uongo? Kwa njia hii, si maisha ya ndugu zangu wa kiume na wa kike na kazi zote za kanisa zingekuwa bila madhara? Swali hili lilibakia katika mawazo yangu bila jibu.

Mpaka siku moja, nikasoma kifungu kifuatacho katika mahubiri: “Watu wengine daima hutoa upinzani kwa viongozi wa kila ngazi na kuvurumisha maneno yasiyowajibika. Tabia ya aina hii hufichua nini katika watu hawa? Inawaonyesha wao kuwa wenye kiburi na majivuno na wasio na mantiki, na kwamba hawana ufahamu wa kazi ya Mungu hata kidogo, na kwa hivyo hawana uwozo wa kumiliki ufahamu sahihi. Ikiwa unaweza kutambua kwamba mtu huyu hana kazi ya Roho Mtakatifu na hawaongozi wateule wa Mungu katika ukweli na kazi yake, si hili linathibitisha kwamba umeingia katika ukweli? Mtu akiona kitu cha aina hii kikitokea—kama wafanyakazi wa uongo au mitume wa uongo wanaonekana—wateule wa Mungu wana wajibu gani? Wateule wa Mungu wanapaswa kushughulikia vipi hali hii? Wanapaswa kuliendea vipi suala la aina hii? Unaweza kuripoti suala hili kwa wakuu wako na kumfichua mtu anayehusika. Tumia njia zinazofaa ili wateule hata zaidi wa Mungu wawe na utambuzi na chukua hatua zinazofaa kutoa taarifa, kufichua, na kutoa mapendekezo—si tatizo kwa njia hii litatatuliwa? Hivyo, wateule wa Mungu pia wanapaswa kuwajibika na wanapaswa kujua njia sahihi ya kutatua masuala kama hayo. Kama watu wateule wa Mungu hawana ukweli, bila shaka hawatatenda ipasavyo katika kutatua masuala haya. Watu wengine wana hisia ya haki—hawatawaruhusu kabisa wasumbufu na waangamizi wa kazi ya Mungu ndani ya kanisa lao. Mara tu wanapompata mtu kama huyo, mara moja huripoti na kuwafichua. Watu wengine watapinga wasumbufu au waangamizi, huku wengine watatii kwa upofu. Watu wengine kwa upofu humwabudu na kumfuata kiongozi bila kujali yeye ni nani, wengine hutenda bila utambuzi, kusikiza na kukubali chochote anachosema yeyote. Kwa hiyo unaona, kwa njia hii kila aina tofauti za watu hufichuliwa. Wakati mambo kama haya hutokea, kwa kweli huwafichua watu, na nyuma yao kuna nia njema ya Mungu. Kama watu wateule wa Mungu wanaelewa vizuri ukweli, basi wengi wao wataweza kuwatambua, kuwapinga na kuwakataa mitume wa uongo na wafanyakazi wa uongo wanapoonekana. Hili linaonyesha nini? Hili linaonyesha kwamba maisha ya wateule wa Mungu yamekomaa na kukua, kwamba wamefikia wokovu kabisa nakwamba wamepatwa na kukamilishwa na Mungu. Kwa hivyo, nia njema za Mungu zipo nyuma ya yote yanayotokea” (“Jinsi ya Kujua Dhana za Wanadamu na Hukumu” katika Ushirika na Mahubiri Kuhusu Kuingia kwa Maisha III). Hili lilitatua kabisa mchafuko wangu. Kama ilivyoelekea, Mungu huwaruhusu mitume wa uongo na wafanyakazi wa uongo kuibuka ndani ya kanisa letu, kwa sababu hili humruhusu Mungu kufichua aina zote za watu. Humruhusu Yeye kupanda ukweli ndani ya watu na kuwapa watu utambuzi na maarifa, ili waweze kutambua ukweli na kuingia katika ukweli wa neno la Mungu. Wale wote wanaotafuta ukweli na kuwa na hisia ya haki watasimama na kutoa ripoti, kufichua, kupinga na kuachana na matendo ya mitume wa uongo na wafanyakazi wa uongo wanapofanya vitendo vya uovu na kuvuruga kazi ya kanisa, ili kulinda maslahi ya kanisa na kuwa shahidi kwa Mungu. Kwa sababu hawana utambuzi, wana uwezo tu wa kukubaliana na umma, kwa upofu kufuata na kuwaridhia wengine, wale ambao hawatafuti ukweli, lakini bila kuchagua kwa busara huwafuata wengine na kuishia kula njama na wahalifu. Kwa sababu hawapendi ukweli, bali huwaabudu na kuwafuata wengine tu, wale wa hali ya chini wanaozingatia na wanaojipendekeza kwa watu mashuhuri watalaghaiwa na mitume wa uongo na wafanyakazi wa uongo. Kwa sababu hawaitambui kazi ya Mungu, wenye kiburi na wasio na mantiki hutoa maoni tu na kuendeleza dhana kuhusu kazi ya kanisa na hata hutoa tuhuma au kupitisha hukumu kwa kazi ya Mungu. Kwa sababu ya hili, wao hufichuliwa. Kama ilivyo wazi, kazi ya Mungu ni ya busara sana! Mungu hufanya kazi kupitia vitu hivi ambavyo havikubaliani na dhana za watu za kumfichua, kumfunza na kumkamilisha mwanadamu. Wale ambao kweli humwamini Mungu na kufuatilia ukweli wana uwezo wa kutafuta ukweli, kuyaelewa mapenzi ya Mungu, kutenda ukweli, na kuwa shahidi ili kumridhisha Mungu na kupokea tiba na ukamilifu wa Mungu. Wale ambao hawatafuti ukweli huakisi maneno ya wengine tu, kuabudu kwa upofu, au kutoa hukumu kwa Mungu katika muktadha wa dhana na mawazo yao. Kwa sababu ya hili, wao hufichuliwa na kuondoshwa. Nikafikiria kifungu kifuatacho cha neno la Mungu, “Akitumia mambo mengi yasiyofaa na mabaya na kwa kutumia kila aina ya maonyesho ya Shetani—matendo yake, lawama yake, usumbufu wake na udanganyifu wake—Mungu hukuonyesha sura mbaya ya Shetani vizuri, na hivyo Anakamilisha uwezo wako wa kumbainisha Shetani, ili uweze kumchukua Shetani na uachane naye(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Wale Wanaopaswa Kukamilishwa Lazima Wapitie Usafishaji). Naam, hii ni kweli. Watu wanaweza kuangalia tukio kama mbaya au hasi, lakini Mungu anafanya kazi kupitia hali hii mbaya ili kuruhusu watu kupata ufahamu na maarifa. Anafanya kazi kupitia hali hii ili kuwafanya watu kuutambua ukweli, kutambua hekima ya Mungu, kudura na vitendo vya ajabu na kubaini hila za Shetani za kumtelekeza Shetani na kumrudia Mungu. Hii ndiyo maana ya Mungu kufanya kazi kupitia kile ambacho hakikubaliani na dhana za watu ili kumkamilisha mwanadamu. Kama Mungu angekuwa amewafichua na kuwaondosha viongozi wa uongo na wafanyakazi wa uongo mara tu walipotokeza, watu wangelaghaiwa na sadaka za juujuu na vitega uchumi vya viongozi hao na wafanyakazi, kwa sababu ya kutoweza kwao kutambua ukweli na sababu ya kutoweza kwao kutambua na kuona asili halisi ya wengine. Wao, kwa sababu hiyo, wangeendeleza dhana na hukumu za kazi ya Mungu, kutoa malalamiko na hata kuja kutetea uliodhaniwa kuwa udhalimu wa hawa viongozi wa uongo au wafanyakazi wa uongo. Kwa njia hii, Mungu hangeweza kufikia lengo Lake la kumkamilisha mwanadamu. Mungu hakutelekeza kuwafichua viongozi hawa wa uongo na wafanyakazi wa uongo kwa sababu Yeye si mwenye kudura au kwa sababu hakutambua uongo wao. Badala yake, Alitaka kutoa hatua hizi hasi kama njia ya kuwafundisha watu kutambua tofauti kati ya wale ambao wana kazi ya Roho Mtakatifu na wale ambao hawana, kati ya viongozi na wafanya kazi wa kweli na wa uongo, na kati ya wale wanaosema juu ya mafundisho na wale ambao wana uhalisi wa ukweli. Alitaka kutufundisha kuona mioyo ya wale wanaotafuta ukweli na wana hisia ya haki na ya wale wasiotafuta ukweli na hawana utambuzi, na wale watu wenye kiburi wanaoshikilia daima dhana kuhusiana na kazi ya Mungu. Mara watu wote wanapoelewa ukweli, kuingia katika uhalisi wa neno la Mungu, na wamemilikiwa na Mungu, hao mitume wa uongo, viongozi wa uongo na wafanyakazi wa uongo watakuwa wametumika kwa kusudi lao. Kwa njia hii, wakati Mungu atakapowaangamiza watu hawa kabisa, sio tu kwamba watu watamwelewa Mungu visivyo, pia wataisifu haki Yake na kudura. Kama ilivyo wazi, Mungu hufanya kazi kwa njia ya matukio haya mabaya na hasi kuwaruhusu watu kuutambua ukweli, kutambua aina tofauti za watu na kuwa na ufahamu wa kweli wa kazi halisi ya Mungu.

Asante Mungu kwa nuru Yako na mwongozo, ambao umenisaidia kuelewa kwamba nia njema na hekima ya Mungu viko hapo hata katika matukio hayo ambayo hayafungamani na dhana za watu. Kama vile neno la Mungu linavyosema, “Hekima Yangu hutumika kutokana na njama za Shetani.” na “Mungu hushawishi vitu vyote ili vimhudumie” kumfichua na kumkamilisha mwanadamu kwa njia iliyo na maana sana. Katika siku zijazo, ninaapa kutumia mtazamo wangu wa binadamu wa chini ili kupima hali nzuri au mbaya. Katika mambo yote ambayo ninashiriki, ninaapa tu kutafuta ukweli, kutafuta utambuzi wa hekima ya Mungu na kudura, na tabia ya Mungu na kile Anacho na alicho ili kuuelewa ukweli na kuwa na ukweli.

Ulimwengu umezongwa na maangamizi katika siku za mwisho. Je, hili linatupa onyo lipi? Na tunawezaje kulindwa na Mungu katikati ya majanga?

Maudhui Yanayohusiana

Pambano la Kuwa Mtu Mwaminifu

Mwenyezi Mungu anasema, “Ufalme Wangu unawahitaji wale ambao ni waaminifu, wasio wanafiki, na wasio wadanganyifu. Je, si watu wenye moyo...

Wokovu wa Mungu

Na Yichen, Uchina Mwenyezi Mungu anasema: “Kila hatua ya kazi ya Mungu—kama ni maneno makali, au hukumu, au kuadibu—humfanya mwanadamu kuwa...

Uzinduzi wa Kiroho wa Mkristo

Na Lingwu, Japani Mimi ni mtoto wa miaka ya themanini, na nilizaliwa katika kaya ya kawaida ya mkulima. Kakangu mkubwa alikuwa mgonjwa na...

Leave a Reply

Wasiliana nasi kupitia WhatsApp