Taarifa Kutoka YouTube Zilinipatanisha na Bwana

02/12/2019

Na Li Lan, Korea Kusini

Maishani, wakati mwingine matukio ya bahati yanaweza kuwa na matokeo yasiyotazamiwa. Kitu kisichotarajiwa na cha kushangaza kilinifanyikia miezi michache iliyopita: Taarifa kutoka YouTube zilinipatanisha na Bwana.

Asubuhi moja mnamo Juni, niliamka mapema na kuanza kugeuza kurasa za Biblia niliyoweka karibu na mto wangu, na nikasoma kile ambacho Bwana Yesu alisema alipowakemea Mafarisayo: “Nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi; lakini mmeifanya pango la wezi” (Mathayo 21:13). Sikuweza kujizuia kuwa na wasiwasi niliposoma hili, kwani hali katika kanisa langu iligeuka kuwa sawa kabisa na ile katika hekalu mwishoni mwa Enzi ya Sheria: Kanisani mwangu, wachungaji na wazee walituhubiria mara nyingi kuwa waumini walilazimika kupendana, lakini wao wenyewe kwa kweli walikubali zawadi ndogondogo za fedha walipowaombea washirika wa mikusanyiko yao, na wakati mwingine kiasi cha fedha kingeamua muda waliomwombea aliyetoa. Kanisa lilifaa liwe mahali ambapo watu wanamwabudu Mungu, lakini sasa liligeuka kuwa mahali tu ambapo waumini walifunga ndoa. Waumini walipunguka kila siku, na wachungaji na wazee hawakuwa wakiweka juhudi kubwa katika mahubiri yao ama kutafuta jinsi ambavyo wangewaongoza kondoo wa Bwana kwa namna bora lakini badala yake walikuwa wakitafuta raha zisizoisha katika kufanya sherehe za ndoa. Sikuweza kujizuia kufikiria: “Wachungaji na wazee wamepotoka kutoka katika njia ya Bwana na kanisa sasa si tofauti na dunia ya nje. Limegeuka pango la wezi, kama tu hekalu mwishoni wa Enzi ya Sheria. Je, Bwana bado ataonekana katika kanisa kama hili Atakaporudi?”

“Bipu, bipu, bipu …” King’ora kilikatiza fikira zangu. Nilichukua simu ya rununu na kukizima king’ora, na kwa bahati niliona taarifa kwenye simu yangu iliyotumwa kutoka YouTube. Maneno niliyodhania kuyajua “Kanisa la Mwenyezi Mungu” yalivuta macho na nikahisi kana kwamba nilikuwa nimeyasikia mahali fulani awali, lakini sikuweza kufikiria ni wapi wakati huo. Nilihisi kukanganywa sana, na nikawaza: “Sijawahi kujiandikisha kupokea video za Kanisa la Mwenyezi Mungu kwenye YouTube, kwa hiyo mbona YouTube initumie taarifa kuhusu kanisa hili?” Ghafla nilikumbuka kwamba, kadiri mwezi mmoja uliopita, rafiki mmoja alinipeleka katika Kanisa la Mwenyezi Mungu kusikiliza moja ya mahubiri yao. Mahubiri yao yalikuwa mapya na ya kuangaza, yaliambatana na Biblia, na yalisikika kuwa ya kuburudisha sana kwangu. Nilikuwa nimetaka kuendelea kulichunguza lakini rafiki yangu aliniambia kwamba Kanisa la Mwenyezi Mungu lilishuhudia kwamba Bwana alikuwa amerudi tayari kama Mwenyezi Mungu mwenye mwili, na kwamba Alikuwa akitekeleza hatua mpya ya kazi katika siku za mwisho na kuonyesha ukweli mwingi. Rafiki yangu pia aliniambia kwamba waumini wote wa Kanisa la Mwenyezi Mungu walisoma maneno yaliyoonyeshwa na Mwenyezi Mungu, na siyo Biblia, na kwa hiyo niliwaza: “Wachungaji na wazee mara nyingu husema katika mikutano yetu kwamba maneno yote ya Mungu yako ndani ya Biblia, na hakuwezekani kuwa na maneno au kazi yoyote ya Mungu nje ya Biblia. Aidha, waumini wote katika enzi zote wamemwamini Bwana kupitia Biblia—kuwa na imani katika Bwana ni kuwa na imani katika Biblia, kwa hiyo mtu yeyote angewezaje kuiacha Biblia na bado amwamini Bwana?” Rafiki yangu alikuwa amenialika kuenda kusikiliza mahubiri zaidi katika Kanisa la Mwenyezi Mungu, lakini nilikataa daima. Nikiangalia taarifa hii kwenye simu yangu ya rununu, sikuweza kujizuia kushangaa: “Sijawahi kujiandikisha kupokea video zao, lakini nimepata taarifa kuhusu Kanisa la Mwenyezi Mungu. Je, inawezekana Bwana aliyapanga haya?” Hata hivyo, kwa sababu nilishikilia fikira zangu, sikufungua kiunganishi na kutazama video ya Kanisa la Mwenyezi Mungu.

Hata hivyo, nilishangaa kuwa kwa siku kadhaa baadaye nilipokea taarifa mara nyingi kutoka YouTube zikipendekeza filamu mpya na video za nyimbo zilizopakiwa na Kanisa la Mwenyezi Mungu. Nilijiwazia: “Inaweza kuwa kwamba Bwana kweli ananiongoza? Ni mapenzi ya Mungu kwamba nitazame video za Kanisa la Mwenyezi Mungu?” Na kwa hiyo, nilimwomba Mungu: “Ee Mungu, kwa nini napata taarifa kuhusu Kanisa la Mwenyezi Mungu kwenye simu yangu ya rununu? Wanashuhudia kwamba Umerudi tayari, lakini hili hakika ni kweli? Je, nitazame video hizi? Ee Bwana, tafadhali niongoze.” Baadaye, nilifikiri kuhusu maneno ya Bwana Yesu: “Wamebarikiwa wao walio maskini kiroho: kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao” (Mathayo 5:3). “Ndiyo,” niliwaza. “Kuja kwa Bwana ni muhimu sana. Sasa kwa kuwa nimesikia habari kwamba Bwana amerudi, napaswa kutafuta nikiwa tayari kupokea, nichunguze kwa ari, niwe mwenye hekima katika ubaguzi wangu, na kuona iwapo Mwenyezi Mungu kweli ndiye Bwana Yesu aliyerudi au la. Nisipotafuta au kulichunguza na itukie kwamba Bwana kweli amerudi, basi sitakuwa nimepoteza nafasi yangu ya kupatanishwa na Bwana?” Nikifikiria hili, niliamua kutazama video za Kanisa la Mwenyezi Mungu. Shukrani kwa Bwana! Nisingezitazama, singewahi kujua. Nilipotazama video hizo tu ndipo nilipogundua kwamba tovuti ya YouTube ya Kanisa la Mwenyezi Mungu ina kila kitu ambacho mtu anaweza kutamani, na iko nayo kwa wingi! Kuna filamu za injili, maigizo ya kwaya, video za muziki, nyimbo, na mengine. Nyimbo na filamu za injili zote zilinivutia mara moja, na hasa nilihisi kuguswa kwa kina na video ya muziki ya wimbo “Mpenzi Wangu, Tafadhali Nisubiri.” Nilipoitazama, sikuweza kujizuia kufikiria kuhusu uzoefu wangu katika miaka michache iliyopita, nikitafuta kila mahali kanisa lililo na kazi ya Roho Mtakatifu kwa sababu ya ukiwa katika kanisa langu mwenyewe. Nilipotazama video zaidi, ndivyo nilivyotaka kutazama zaidi. Nilihisi kurizikiwa sana, na nilitamani kuelewa na kuchunguza Kanisa la Mwenyezi Mungu hata zaidi.

Siku moja, nilitazama video fupi nzuri sana iliyoitwa Ni nini Uhusiano Kati ya Mungu na Biblia? iliyotolewa kwa filamu ya injili Bwana Wangu ni Nani. Kifungu cha maneno ya Mwenyezi Mungu katika video hii kiliniacha na wazo kubwa sana: “Wao wanaamini kuwepo Kwangu tu ndani ya eneo la Biblia. Kwa fikira zao, Mimi ni sawa na Biblia; bila Biblia Mimi sipo, na bila Mimi hakuna Biblia. Wao hawatilii maanani kuwepo Kwangu au matendo, lakini badala yake hujishughulisha na umakini mno na maalum kwa kila neno la Maandiko, na wengi wao hata huamini kwamba Mimi sipaswi kufanya jambo lolote Nipendalo kufanya ila tu kama lilitabiriwa na Maandiko. Wao hutia umuhimu mwingi sana kwa Maandiko. Inaweza kusemwa kwamba wao huona maneno na maonyesho yakiwa muhimu mno, kwa kiasi kwamba wao hutumia mistari ya Biblia kupima kila neno Ninalolisema, na kunilaani Mimi. Wanalotafuta si njia ya uwiano na Mimi, au njia ya uwiano na ukweli, lakini njia ya uwiano na maneno ya Biblia, na wanaamini kwamba chochote ambacho hakiambatani na Biblia, bila ubaguzi, si kazi Yangu. Je, si watu wa namna hiyo ni wazawa watiifu wa Mafarisayo? Mafarisayo Wayahudi walitumia sheria ya Musa kumhukumu Yesu. Hawakutafuta uwiano na Yesu wa wakati huo, bali waliifuata sheria kwa makini, kwa kiasi kwamba wao hatimaye walimpiga misumari Yesu asiye na hatia juu ya msalaba, baada ya kumshitaki Yeye kwa kukosa kufuata sheria za Agano la Kale na kutokuwa Masihi. Kiini chao kilikuwa ni nini? Haikuwa kwamba hawakutafuta njia ya uwiano na ukweli? Walitamani na kutilia maanani mawazo yao na kila neno la Maandiko, bila kuyajali mapenzi Yangu na hatua na mbinu za kazi Yangu. Hawakuwa watu waliotafuta ukweli, ila walikuwa watu walioshikilia maneno kwa ugumu; hawakuwa watu walioamini katika Mungu, bali walikuwa watu walioamini katika Biblia. Kimsingi, walikuwa walinzi wa Biblia” (“Unapaswa Kutafuta Njia ya Uwiano na Kristo” katika Neno Laonekana katika Mwili). Maneno ya Mwenyezi Mungu yalifichua mtazamo wetu kwa Biblia kwa uwazi mzuri kabisa. Moyoni mwangu, kweli niliichukulia Biblia kuwa juu ya kila kitu kingine; niliamini kwamba maneno yote ya Bwana yalikuwa ndani ya Biblia na kwamba kwa hiyo Biblia ilimwakilisha Bwana, kwamba kuwa na imani katika Bwana ilikuwa kuwa na imani katika Biblia, na kwamba kuiacha Biblia kulimaanisha hakungewezekana mtu kumwamini Bwana. Hata hivyo, kulikuwa na jambo ambalo sikuelewa: Biblia ni ushuhuda wa Bwana, unaunda msingi wa imani yetu, sisi Wakristo tumetegemeza imani yetu katika Bwana kwa Biblia kwa miaka elfu mbili, na hakuna mtu ambaye amewahi kutenganisha Biblia na imani katika Bwana—basi kwa nini maneno ya Mwenyezi Mungu yalisema kwamba Biblia haiwezi kuwa sawa na Mungu? Hili linamaanisha nini?

Niliendelea kutazama video hiyo, na baadaye, ndugu mmoja kutoka katika Kanisa la Mwenyezi Mungu alitoa ushirika, akisema, “Tutafakari pamoja: Inamaanisha nini kuamini katika Bwana? Inaanisha nini kuamini katika Biblia? Uhusiano kati ya Biblia na Bwana ni upi? Ni kipi kilikuja kwanza, Biblia au Bwana? Basi nani anafanya kazi ya wokovu? Basi, Biblia inaweza kusimama katika nafasi ya Bwana kufanya kazi Yake? Je, Biblia inaweza kumwakilisha Bwana? Watu wakiweka imani pofu katika Biblia na kuabudu Biblia, je hii inamaanisha kuwa wanaamini na kumwabudu Mungu? Je, kushikilia Biblia ni sawa na kutenda na kupata uzoefu wa neno la Mungu? Je, kushikilia Biblia inamaanisha kuwa mtu anafuata njia ya Bwana? Kwa hivyo watu wakiweka Biblia kabla ya chochote kile, je, hii inamaanisha kuwa wanaabudu Bwana kama mkuu, kwamba wanamcha na kumtii Bwana? … Kwa maelfu ya miaka, watu wamekuwa wakiabudu kwa upofu Biblia na kuipa Biblia hali sawa na ile wanayompa Mungu. Wengine hata hutumia Biblia kuwa mbadala wa Bwana na kazi Yake, lakini hakuna anayemjua Bwana kwa kweli na kuwa mtiifu Kwake. Mafarisayo waliishikilia Biblia, ilhali walimpiga Bwana Yesu misumari msalabani. Suala lilikuwa nini? Je, kuelewa Biblia kunamaanisha kumjua Mungu? Je, kushikilia Biblia kunamaanisha kufuata njia ya Bwana? Mafarisayo walikuwa wataalam wa ufafanuzi wa kibiblia, lakini hawakumjua Mungu. Badala yake, walimpiga misumari msalabani Bwana Yesu ambaye alieleza ukweli na kufanya kazi ya ukombozi. Je, hakika tumeyasahau haya? Inamaanisha nini hasa kumjua Mungu? Je, kuweza tu kutafsiri Biblia na kuelewa maarifa ya Biblia kunastahili kuwa kumjua Mungu? Kama hiyo ndiyo hali, basi mbona Mafarisayo wamlaani na kumpinga Bwana Yesu hata walipokuwa wakiitafsiri Biblia? Msingi wa kama mtu anaweza kumjua na kumtii Mungu kweli ni kama anamjua ama hamjui na kumtii Kristo mwenye mwili.”

Nilipokuwa nikiwaza maswali ya ndugu huyo, niliyajibu mwenyewe moyoni mwangu: “Hakika Bwana alikuja kwanza na kisha Biblia, na Biblia haiwezi kutenda kazi ya kuwaokoa wanadamu. Biblia ni Biblia, na Bwana ni Bwana. Niliamini daima kwamba Bibilia ilimwakilisha Bwana, kwa hiyo sijakuwa nikichukulia Biblia kuwa ya juu kuliko Bwana?” Nilipokuwa nikifikiria hili, nilishtuka ghafla, na kuwaza: “Kwa kuwa Bwana ni Bwana na Biblia ni Biblia, je, nimekuwa nikitenda kulingana na mapenzi ya Bwana kwa kufuata kile ambacho wachungaji na wazee husema, nikiiabudu Biblia kama mungu, na kuichukulia Biblia kuwa ya juu kuliko kila kitu kingine?” Lakini tena nikafikiri: “Imani katika Bwana kweli inawezaje kuitwa imani katika Bwana mtu akiiacha Biblia? Inaweza kuwa makosa kwamba tumeishikilia Biblia katika imani yetu katika Bwana?” Hapo tu, maneno haya yaliyonenwa na Bwana Yesu yalinijia akilini: “Tafuteni katika maandiko; kwa kuwa ndani yake mnafikiri kuwa mnao uhai wa milele: na nashuhudiwa na hayo. Nanyi hamkuji kwangu, ili mpate uhai” (Yohana 5:39–40). Nikifikiria maneno haya, niligundua kwamba Biblia ilikuwa tu ushuhuda kwa Mungu, na kwamba ikiwa mtu angetaka kupata kibali cha Bwana na kupata uzima, basi alilazimika kumtafuta Bwana! “Inaonekana kana kwamba Biblia kweli haiwezi kumwakilisha Bwana,” niliwaza. “Yule anayekimu maisha yetu ni Bwana, siyo Biblia, na imani katika Biblia haimaanishi kwamba mtu ana imani katika Bwana ama kwamba mtu anamfuata Bwana. Nikiendelea tu kushikilia Biblia bila kufikiria na kuiabudu kama mungu, na nisitafute ama kutii kazi mpya ya Mungu, basi kuna uwezekano mkubwa nitaishia tu kama Mafarisayo na nitamtundika Mungu msalabani tena! Maneno ya Mwenyezi Mungu yana ukweli, na yanaweza kufumbua mawazo na mifadhaiko yangu. Lazima nichunguze na kutafuta kwa ari ili nisipoteze nafasi ya kukaribisha kuja kwa Bwana.” Nikifikiria hili, niliamua kumwomba rafiki yangu anipeleke katika Kanisa la Mwenyezi Mungu ili niweze kulichunguza.

Baada ya mimi na rafiki yangu kufika katika Kanisa la Mwenyezi Mungu, ndugu walitukaribisha kwa ukunjufu, na baadaye walishiriki kwa ustahamilivu nasi. Niliuliza, “Hivi karibuni nimepata mengi kutoka kutazama filamu na video katika tovuti ya kanisa lenu, na naona kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yana ukweli, kwamba yanaweza kutatua matatizo na mifadhaiko yangu, na kuniruhusu nielewe ukweli. Lakini kuna jambo ambalo bado sielewi. Wachungaji na wazee mara nyingi hutuambia kwamba maneno yote ya Mungu yako ndani ya Biblia, kwamba Biblia ndiyo msingi wa imani yetu katika Mungu, na kwamba waumini wa Bwana hawawezi kuiacha Biblia. Lakini mnashuhudia kwamba Bwana Yesu amerudi kama Mwenyezi Mungu, na kwamba Yeye anatenda hatua mpya ya kazi katika siku za mwisho na kuonyesha maneno mapya—haya yote yanamaanisha nini? Tafadhali mnaweza kushiriki nami kuhusu suala hili?”

Kisha Dada Zhou alijibu swali langu kwa kucheza video fupi nzuri sana iliyoitwa Je, Kazi na Maneno Yote ya Mungu Yamo katika Biblia? iliyotolewa kwa filamu Bwana Wangu ni Nani. Mchungaji katika filamu hiyo alitoa ushirika, akisema, “Wote tunafahamu, Agano Jipya na la Kale ya Biblia ni rekodi tu ya hatua mbili za kazi ya Mungu. Na kuhusu maneno na kazi ya Mungu katika Enzi ya Sheria na Enzi ya Neema, je, yeyote hapa anathubutu kusema kuwa Biblia ina rekodi kamilifu? Je, yeyote hapa anathubutu kusema kwamba maneno yote ya Mungu yaliyopeanwa kupitia manabii katika Enzi ya Sheria na maneno yote ya Bwana Yesu katika Enzi ya Neema yamerekodiwa katika Biblia? Kwa kweli, nyote mnafahamu vizuri maneno mengi ya Bwana Yesu hayajarekodiwa katika Biblia. Maneno ya Bwana Yesu ambayo yamerekodiwa katika Biblia ni ncha tu ya barafu! Mengi katika vitabu vya manabii katika Enzi ya Sheria pia hayajaongezwa katika Biblia. Hii imekubaliwa kwa kawaida! Mtasemaje kuwa maneno yote na kazi ya Mungu yamerekodiwa katika Biblia? Je, hii sio ukinzani wa wazi wa ukweli? Kwa maana hii, je, nyinyi si waongo? Bwana Yesu alitabiri mara nyingi kuwa Atakuja tena. Maneno ya Bwana Yesu aliyerejea yangeweza kurekodiwa vipi katika Biblia kabla ya wakati kutimia? Lazima tuwe wazi kabisa. Biblia ni rekodi ya kazi ya Mungu kwa wakati uliopita. Miaka mingi sana baada ya kuandikwa kwa Agano la Kale, Bwana Yesu alikuja na kufanya kazi ya ukombozi katika Enzi ya Neema. Je, hio si kweli? Niambie, maneno ya Bwana Yesu yangeweza kuandikwa chini moja kwa moja katika Biblia? Maneno ya Mungu na kazi ilibidi yakusanywe kabla yawe maandishi katika Biblia. Katika siku za mwisho, Mwenyezi Mungu amekuja kufanya kazi ya hukumu Akianza na nyumba ya Mungu, na kueleza ukweli wote kumtakasa na kumwokoa binadamu. Je, ukweli huu ungeweza kutokea katika Biblia moja kwa moja? Kanisa la Mwenyezi Mungu linakusanya ukweli wote ulioonyeshwa na Mwenyezi Mungu katika Biblia ya Enzi ya Ufalme, hiyo ni, Neno Laonekana katika Mwili. Biblia hii ya Enzi ya Ufalme ina maonyesho tu ya Mungu, hakuna maneno yoyote ya mwanadamu ndani. Ungesema. Neno Laonekana katika Mwili ni njia ya uzima ya milele iliyozawadiwa na Mungu kwa mwanadamu katika siku za mwisho. Kwa hivyo mtazamo kwamba maneno na kazi ya Mungu yote yamerekodiwa katika Biblia na kwamba maneno na kazi ya Mungu hayatatokea kwingine nje ya Biblia ni makosa, upumbavu na kikamilifu matokeo ya fikira na mawazo ya binadamu.”

Baada ya kusikiza ushirika wa mchungaji huyo, nilihisi kwamba kile alichosema kilikuwa ukweli wa mambo: Biblia inaweza kuwa kitabu cha kurejelea kwa sisi kutumia katika imani yetu katika Mungu, lakini haiwezi kumwakilisha Bwana, sembuse kuwakilisha maneno ama kazi ya Bwana. Nilijua kwamba lazima nichukue mtazamo sahihi kwa Biblia, na nisiichukulie Biblia kuwa ya hadhi sawa na Bwana, sembuse kuzuia kazi na maneno ya Mungu ndani ya kurasa za Biblia. Biblia ni rekodi ya hatua mbili za awali za kazi ya Mungu tu, na inarekodi kazi ya Mungu katika Enzi ya Sheria na Enzi ya Neema. Lakini Mungu ni mkubwa na Aliyejaa pwomoni, kwa hiyo kitabu hiki kimoja, Biblia, kinawezaje kuwa na kila kitu kumhusu Mungu? Injili ya Yohana inasema: “Na pia kuna mambo mengine mengi ambayo Yesu alifanya, ambayo, yote yakiandikwa, ninafikiri kwamba hata dunia yenyewe haingetosha vitabu hivyo ambavyo vitaandikwa” (Yohana 21:25). Sasa ilionekana kana kwamba kazi na maneno yote ya Bwana Yesu hayakurekodiwa katika Biblia, lakini nilikuwa nimefuata maelezo yaliyotolewa na wachungaji na wazee wa dunia ya dini, na nilikuwa nimeamini kwamba hakukuwa na kazi na maneno ya Mungu kando na yale yaliyo ndani ya Biblia—nilikuwa mpumbavu asiyefikiri kweli, nikishikilia mawazo na fikira za mwanadamu! Msimamo huu haungeweza kutetewa kabisa!

Niliendelea kutazama video hiyo, na mchungaji alisoma vifungu kadhaa vya maneno ya Mwenyezi Mungu: “Yote yaliyoandikwa katika Biblia ni machache na hayawezi kuwakilisha kazi yote ya Mungu. Injili Nne zina chini ya sura mia moja zote pamoja ambamo mliandikwa mambo yale yaliotendeka yanayohesabika, kwa mfano Yesu Akilaani mti wa mkuyu, Petro akimkana Bwana mara tatu, Yesu Akiwaonekania wanafunzi Wake baada ya kusulubiwa na ufufuo Wake, Akifunza kuhusu kufunga, kufunza kuhusu maombi, kufunza kuhusu talaka, kuzaliwa na kizazi cha Yesu, uteuzi wa Yesu wa wanafunzi, na mengine mengi. Hata hivyo, mwanadamu anayathamini kama hazina, hata kuthibitisha kazi ya leo kulingana nayo. Hata wanaamini kuwa Yesu Alitenda kiasi tu katika muda baada ya kuzaliwa Kwake. Ni kana kwamba wanaamini kuwa Mungu anaweza kufanya hayo tu, kwamba hakuna kazi nyingine. Je huu si upumbavu?” (“Fumbo la Kupata Mwili (1)” katika Neno Laonekana katika Mwili). “Wakati huo, Yesu alizungumza tu na wanafunzi Wake mfululizo wa mahubiri katika Enzi ya Neema, kama jinsi ya kuweka vitendoni, jinsi ya kukusanyika pamoja, jinsi ya kuuliza kwa maombi, jinsi ya kuwatendea wengine, na mengineyo. Kazi Aliyoifanya ilikuwa hiyo ya Enzi ya Neema, na alielezea tu juu ya jinsi wanafunzi na waliomfuata wanapaswa kuweka vitendoni. Alifanya tu kazi ya Enzi ya Neema na hakuna hata moja ya siku za mwisho. … Kazi ya Mungu katika kila enzi ina mipaka ya wazi; Anafanya tu kazi ya enzi ya sasa na Hatekelezi hatua ifuatayo ya kazi mapema. Kwa njia hii tu kazi Yake ya kuwakilisha ya kila enzi inaweza kuletwa mbele. Yesu alizungumzia tu ishara za siku za mwisho, kuhusu jinsi ya kuwa mtulivu na jinsi ya kuokolewa, jinsi ya kutubu na kukiri, na pia jinsi ya kubeba msalaba na kuvumilia mateso; Kamwe hakuzungumza kuhusu jinsi mwanadamu katika siku za mwisho anapaswa kuingia ndani, ama jinsi ya kutafuta kukidhi matakwa ya Mungu. Hasa, haingekuwa tendo la imani ya uwongo kutafuta ndani ya Biblia kazi ya Mungu ya siku za mwisho? Nini unaweza kupambanua tu kwa kushika Biblia kwa mikono yako? Uwe mkalimani wa Biblia ama mhubiri, nani anaweza kujua mbeleni kazi ya leo?” (“Ni Jinsi Gani Ambavyo Mwanadamu Ambaye Amemwekea Mungu Mipaka katika Fikira Zake Anaweza Kupokea Ufunuo wa Mungu?” katika Neno Laonekana katika Mwili). “Ikiwa unatamani kuiona kazi ya Enzi ya Sheria, na kuona jinsi gani Waisraeli waliifuata njia ya Yehova, basi ni lazima usome Agano la Kale; ikiwa unatamani kuelewa kazi ya Enzi ya Neema, basi ni lazima usome Agano Jipya. Lakini unawezaje kuona kazi ya siku za mwisho? Ni lazima ukubali uongozi wa Mungu wa leo, na kuingia katika kazi ya leo, maana hii ni kazi mpya na hakuna ambaye ameirekodi katika Biblia hapo nyuma. Leo, Mungu amefanyika mwili, na Amewachagua wateule wengine katika nchi ya China. Mungu anafanya kazi ndani ya watu hawa, Anaendelea na kazi Yake duniani, Anaendelea kutoka katika kazi ya Enzi ya Neema. Kazi ya leo ni njia ambayo mwanadamu hajawahi kuiendea, na njia ambayo hakuna mtu ambaye amewahi kuiona. Ni kazi ambayo haijawahi kufanywa hapo kabla—ni kazi ya Mungu ya hivi karibuni kabisa duniani. … Inawezekanaje Biblia kuwa na rekodi za wazi za kazi kama hiyo? Ni nani ambaye angeweza kurekodi kila hatua ya kazi ya leo, bila kuondoa kitu? Ni nani angeweza kurekodi kazi hii kubwa na yenye hekima ambayo inakataa maagano ya kitabu cha kale? Kazi ya leo sio historia, na kama vile, ikiwa unatamani kutembea katika njia ya leo, basi mnapaswa kutengana na Biblia, unapaswa kwenda mbele zaidi ya vitabu vya unabii au historia ya Biblia. Baada ya hapo tu ndipo utaweza kutembea njia mpya vizuri, na baada ya hapo ndipo utaweza kuingia katika ufalme mpya na kazi mpya” (“Kuhusu Biblia (1)” katika Neno Laonekana katika Mwili).

Baada ya mchungaji kumaliza kusoma maneno ya Mungu, ndugu mmoja katika filamu hiyo alitoa ushirika, akisema, “Neno la Mwenyezi Mungu liko sambamba na ukweli. Biblia ni rekodi tu ya maneno na kazi ya Mungu katika Enzi ya Sheria na Enzi ya Neema. Maneno na kazi ya Mungu katika siku za mwisho hayangeweza kuandikwa katika Biblia mbeleni. Tulikuwa tunadai kuwa maneno na kazi yote ya Mungu yangeweza kupatikana katika Biblia pekee. Lakini hii haiambatani na ukweli wa kazi ya Mungu.” Sikuweza kujizuia kukubaliana kwa kichwa changu baada ya kusikiza maneno ya Mungu na ushirika wa ndugu huyo. Nilijiwazia: “Hiyo ni kweli. Mtu yeyote angewezaje kuandika katika Biblia kuhusu kazi ambayo Mungu hajafanya bado? Ni sasa tu ndiyo naelewa sura ya 5, mstari wa 5 katika Ufunuo unaosema: ‘Na mmoja wa wazee hao aliniambia, Usitoe machozi: tazama, Simba wa kabila ya Yuda, Shina lake Daudi, ameweza kukifungua hicho kitabu, na kuzitoa muhiri saba zilizoko.’ Hapa inasema kwamba kitabu kilichofungwa kwa mihuri saba kinaweza tu kufunguliwa Bwana atakaporudi katika siku za mwisho, kwa hiyo hilo halionyeshi kwamba Bwana bado ana maneno ya kusema na kazi ya kutenda ambayo hayajarekodiwa katika Biblia?” Nikifikiria hili, nilijuta kutochunguza Kanisa la Mwenhyezi Mungu mapema zaidi. Kweli sikupasa kuwafuata wachungaji na wazee bila kufikiria na kuiwekea kazi ya Mungu mipaka kwa kutegemea fikira na mawazo yangu wenyewe!

Kisha dada Zhou alitoa ushirika, akisema, “Dada, sasa kwa kuwa tumetazama video hii, tunaelewa kwamba Biblia ni rekodi tu ya kazi ya awali ya Mungu na ushuhuda wa kazi ya Mungu, na haiwezi kuchukua nafasi ya Mungu katika kutenda kazi ya kuwaokoa wanadamu katika siku za mwisho. Kazi ya Mungu inasonga mbele daima, na leo Mwenyezi Mungu anatekeleza hatua mpya ya kazi—yaani, kazi ya kutumia maneno kuhukumu na kuadibu katika Enzi ya Ufalme—juu ya msingi wa kazi ya Bwana Yesu ya ukombozi. Hili linatimiza kikamilifu unabii wa Biblia, ‘Na iwapo mtu yeyote atayasikia maneno yangu, na asiyaamini, Mimi sitamhukumu: kwa kuwa mimi sikuja ili niihukumu dunia, bali kuiokoa dunia. Yeye ambaye ananikataa mimi, na hayakubali maneno yangu, ana yule ambaye anamhukumu: neno hilo ambalo nimelisema, ndilo hilo ambalo litamhukumu katika siku ya mwisho’ (Yohana 12:47–48). ‘Kwa maana muda umekuja ambao lazima hukumu ianze katika nyumba ya Mungu’ (1 Petro 4:17). Maneno na kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho hayakanushi Biblia, lakini badala yake yako katika kiwango cha juu zaidi, cha kina zaidi kuliko maneno na kazi ya Mungu katika Enzi ya Sheria na Enzi ya Neema, na kazi ya Mwenyezi Mungu inafaa zaidi kwa mahitaji yetu ya sasa. Maneno ya Mwenyezi Mungu yanaunda Biblia ya Enzi ya Ufalme—Neno Laonekana Katika Mwili. Maneno haya ndiyo njia ya uzima wa milele ambayo Mungu huwapa wanadamu katika siku za mwisho, yanafichua siri ya hatua tatu za kazi ya Mungu na siri ya kupata mwili kwa Mungu, na yanaonyesha tabia ya Mungu, kile Anacho na alicho, na uweza na hekima Yake. Miongoni mwa mambo mengine, pia yanatuonyesha njia ya kumtukuza Mungu, kumshuhudia Mungu, na kumtumikia Mungu, njia ya kuingia katika uhalisi wa ukweli, na njia ya kupata wokovu kamili na kukamilishwa. Ni wakati tu tunapokubali kazi ya Mwenyezi Mungu ya siku za mwisho, tunapokuwa sambamba na kazi ya Mungu, na kupata ruzuku kutoka maneno ya sasa ya Mungu, ndipo tunaweza kupata kazi ya Roho Mtakatifu. Tukishikilia Biblia daima, na tukatae kukubali kazi na matamshi ya Mungu katika siku za mwisho au kufuata nyayo za kazi ya Mungu, basi hatutaweza kupata ruzuku ya maji yaishiyo ya uzima ambayo Mungu hutupa, na tutaondolewa na kutelekezwa tu. Sasa, dini na madhehebu yote yanazidi kuwa ya ukiwa. Kwa sababu hayajakuwa sambamba na kazi ya Mungu ya siku za mwisho, na hayajapata ruzuku kutoka maneno ya sasa ya Mungu, na kwa hiyo yanajipata yamepotea mwituni bila njia ya kutoka….”

Kupitia ushirika uliotolewa na ndugu wa Kanisa la Mwenyezi Mungu, nilitambua kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu ya siku za mwisho inakubaliana kabisa na unabii wa Biblia na haipotoki kutoka Biblia hata kidogo. Badala yake, Mungu hutenda hatua ya kazi iliyo mpya zaidi, ya juu zaidi kulingana na mahitaji yetu, ili tuweze kuondoa pingu za dhambi kabisa, tutakaswe na kuokolewa na Mungu, na kupata ukweli na uzima kutoka kwa Mungu. Pia nilipata kuelewa kwa nini dunia ya dini inazidi kuwa ya ukiwa na ovu na kwa nini roho yangu ilihisi kukauka sana daima. Ni kwa sababu sisi ni wenye majivuno na wenye kujipenda na tunashikilia fikira zetu wenyewe, tukizuilia maneno na kazi ya Mungu ndani ya kurasa za Biblia, na kutotafuta au kukubali kazi mpya ya Mungu katika siku za mwisho, na kutokuwa sambamba na nyayo za Mwanakondoo. Kisha ndugu walinipa ushirika kuhusu kila aina ya ukweli, na moja baada ya jingine, maneno ya Mungu yalitatua matatizo na mifadhaiko yangu. Nilikuwa na uhakika kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Bwana Yesu aliyerudi, na moyo wangu ulijawa na shukrani kwa Bwana.

Baada ya kukubali kazi ya Mungu ya siku za mwisho, nilishiriki kwa shauku katika maisha ya kanisa, na kupitia kunyunyiziwa na kuruzukiwa na maneno ya Mungu na kushirikiana na ndugu, nilipata kuelewa ukweli na siri nyingi ambazo sikuwa nimewahi kuelewa awali, na roho yangu iliridhika. Nilihisi kana kwamba nilikuwa nikimkaribia Mungu zaidi na zaidi, moyo wangu ulikuwa ukijawa nuru zaidi na zaidi, na kila siku nilihisi amani na furaha nyingi. Wakati mwingine, nilipofikiria kuhusu jinsi nilivyokuwa nimeishikilia Biblia, kuhusu jinsi nilivyokuwa nimeyawekea maneno na kazi ya Mungu mipaka ndani ya kurasa za Biblia na kukataa kutafuta na kuchunguza kazi ya Mungu ya siku za mwisho, nilihisi majuto makubwa na mwenye deni kubwa kwa Mungu—niliona jinsi nilivyokuwa kipofu na mpumbavu kweli! Mungu asingenionyesha rehema na kuniokoa kwa kutumia YouTube kuniletea taarifa kuhusu Kanisa la Mwenyezi Mungu, hivyo kuniongoza niisikie sauti ya Mungu, bado ningekuwa nikiwafuata wachungaji na wazee bila kufikiria, na nisingetafuta ama kuchunguza kazi ya Mungu ya siku za mwisho. Kwa sababu hiyo, ningesoma Biblia kwa miaka mia moja na bado singeweza kukaribisha kurudi kwa Bwana. Kwamba leo nimeweza kupokea wokovu wa Mungu katika siku za mwisho ni kwa sababu ya uongozi na mwongozo wa Mungu kabisa, na ni wokovu wa ajabu wa Mungu. Shukrani ziwe kwa Mungu!

Ulimwengu umezongwa na maangamizi katika siku za mwisho. Je, hili linatupa onyo lipi? Na tunawezaje kulindwa na Mungu katikati ya majanga?

Maudhui Yanayohusiana

Nimekaribisha Kurudi Kwa Bwana

Na Chuanyang, Vereinigte Staaten Majira ya baridi kali ya mwaka wa 2010 huko Amerika yaliniacha nikihisi baridi sana. Kando na baridi kali...

Njia ya Utakaso

Na Christopher, Ufilipino Jina langu ni Christopher, na mimi ni mchungaji wa kanisa la nyumbani huko Ufilipino. Mnamo mwaka wa 1987,...

Nimeunganishwa Tena na Bwana

Mwenyezi Mungu anasema, “Kristo wa siku za mwisho huleta uzima, na huleta kudumu kwa njia ya kweli na ya milele. Ukweli huu ni njia ambayo...