Siku Hiyo Anga Ilikuwa Angavu Hasa na Jua Liliangaza

24/12/2019

Na Tian Ying, China

Nilikuwa mwumini katika Kanisa la Nafsi Tatu nchini China. Nilipoanza kushiriki katika mikusanyiko hapo mwanzoni, wachungaji mara kwa mara wangetuambia: “Ndugu, imeandikwa katika Biblia kwamba: ‘Kwani mwanadamu husadiki moyoni ili kupata haki; na kwa mdomo hukubali hadi apate wokovu’ (Warumi 10:10). Tumehesabiwa haki kutokana na imani yetu. Kwa kuwa tunamwamini Yesu, tumeokolewa. Ikiwa tungemwamini mwingine yeyote, basi hatungeweza kuokolewa….” Nilishikilia maneno haya ya wachungaji. Matokeo yake, nilifuatilia kwa bidii na kushiriki kikamilifu mikutano huku nikisubiri Bwana aje na kuniingiza katika ufalme wa mbinguni. Baadaye, matendo yasiyofuata sheria yalivyoendelea kutokea kanisani, yalinifanya nichoke na mikutano huko. Kwanza, miongoni mwa wachungaji walikuwa na migawanyiko na pande, kila mmoja akijaribu kujiweka juu ya kikundi na kuanzisha falme za kujitegemea. Pili, mahubiri kutoka kwa wachungaji yalihitaji kutii Idara ya Kazi ya Umoja wa Mbele (UFWD). Ilikuwa ni juu yao kuamua nini kinachoweza kuzungumziwa, na hakuna mtu aliyethubutu kwenda kinyume na wao. UFWD haikuwawezesha kuzungumzia Kitabu cha Ufunuo kwa hofu ya kuwa itasumbu a hisia za watu wengi, hivyo wachungaji hawakuhubiri. Wachungaji mara nyingi walihubiri juu ya mchango, wakisema kuwa kadiri mtu alivyochanga ndivyo alivyopokea zaidi kutoka kwa Mungu…. Kwa hiyo nilipoona kwamba hizi ndizo zilikuwa hali kanisani nilihisi mwenye kuchanganyikiwa sana: Kwa nini kanisa lilibadilika kuwa katika hali hii ya sasa? Je, wachungaji hawaamini katika Bwana? Kwa nini hawamwogopi Bwana? Kwa nini hawafuati neno la Bwana? Kutoka wakati huo sikutaka tena kwenda kwenye mikutano katika Kanisa la Nafsi Tatu, kwani nilihisi kuwa hawakumwamini Mungu kweli, kwamba walitenda kwa jina la kumwamini Mungu ili kupata pesa kutoka wa ndugu walizopata kwa ugumu.

Katika nusu ya pili ya 1995, nililiacha kanisa hilo bila kusita na kujiunga na kanisa la nyumbani (wafuasi wa imani pekee). Mwanzoni nilihisi kwamba mahubiri yao hayakuwa chini ya vikwazo vya serikali ya kitaifa, na hata waliunganisha Kitabu cha Ufunuo na kujadili siku za mwisho na kurudi kwa Bwana. Pia walijitosa kwa kina katika mada nyingine ambazo walihubiri kuhusu ikilinganishwa na Kanisa la Nafsi Tatu, na nilihisi kuwa kuna furaha zaidi ya kupata kwa kukusanyika hapa ikilinganishwa na kukusanyika katika Kanisa la Nafsi Tatu, ambalo lilinifurahisha sana. Lakini baada ya muda, nilitambua kuwa hapa pia kati ya wafanyakazi wenza kulikuwa na baadhi ambao walikuwa na wivu, walipinga mambo na walitaka kulivunja kundi. Hakuna ndugu waliokuwa wakiishi kwa kudhihirisha mahitaji ya Bwana, hawakuwa na upendo ambao walikuwa nao katika siku za nyuma…. Nilipoona kuwa kanisa hili halikuwa na tofauti halisi na Kanisa la Nafsi Tatu nilihisi masikitiko sana, lakini pia sikujua kule ningeweza kwenda kugundua kanisa ambalo lilikuwa na kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa kukosa chaguo bora, yote niliyoweza kufanya ni kukaa na wafuasi hawa wa fadhila ya imani pekee. Kama mbeleni, nilijikaza na kuhudhuria mikutano kwa sababu wachungaji na wahubiri wote walisema “kuokolewa mara moja ni kuokolewa milele” na “mradi tu uwe na uvumilivu mpaka mwisho, umfanyie Mungu kazi na kuilinda njia ya Bwana basi utaweza kuingia ufalme wa mbinguni.” Niliendelea kufikiria mwenyewe wakati huo: Bila kujali jinsi watu wengine walivyo, mradi tu naendelea katika imani yangu kwa Bwana Yesu na siondoki kwa njia ya Bwana, basi Bwana atakaporudi nitakuwa na nafasi ya kunyakuliwa hadi katika ufalme wa mbinguni.

Kufumba na kufumbua ilikuwa tayari nusu ya pili ya 1997, na injili ya Mungu ya ufalme tayari ilikuwa imeenea pale tulipokuwa, na kanisa lilikuwa limegeuka kuwa eneo la machafuko. Kiongozi Li alituambia: “Siku hizi kundi limejitokeza ambalo linaeneza Umeme wa Mashariki, wanaenda kila mahali wakiiba kondoo kutoka kwa makundi mbalimbali, na wanasema kuwa Bwana Yesu tayari amerudi na kwamba Anafanya hatua mpya ya kazi. Bwana Yesu alitundikwa msalabani kwa ajili yetu, Amekwishalipa gharama ya maisha Yake ili kutukomboa. Tumeshaokolewa, tunahitaji tu kusubiri kwa uvumilivu mpaka mwisho, na Bwana atakaporudi sisi hakika tutanyakuliwa kwenda katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo, lazima tuzingatie na hatuwezi kabisa kuwapokea watu hawa wa Umeme wa Mashariki. Yeyote anayewapokea atafukuzwa kutoka kanisani! Pia, lazima uhakikishe kwamba husikilizi kile wanachosema, na lazima uhakikishe husomi kitabu chao….” Ilionekana kuwa wafanyakazi wenzai katika kila kiwango walikuwa wakiongea juu ya mambo haya katika kila mkutano. Baada ya kuwasikiliza, nilihisi mawazo yaliyokinzana yakitokea ndani yangu kuhusu Umeme wa Mashariki bila kujua. Nilihisi nilihitaji kujilinda dhidi yao na kutahadhari sana, kwa sababu niliogopa kwamba ningeibiwa na Umeme wa Mashariki na kupoteza nafasi yangu ya kuingia katika ufalme wa mbinguni.

Hata hivyo, mwaka mpya ulikuwa tu umeanza mnamo mwaka 1998 wakati ambapo siku moja bila kutarajia nilikutana na mtu kutoka kwa Kanisa la Mwenyezi Mungu na nikawa na fursa ya kusikiliza njia ya Umeme wa Mashariki kwa mara ya kwanza. Siku hiyo, dada yangu mkubwa alinipigia simu na akanialika nyumbani kwake. Alikuwa amemwalika Dada Hu kutoka kijiji chake aje pia, na alipoponiona alitabasamu na kusema: “Oo ni vizuri umekuja, jamaa yangu wa mbali ambaye ni mwumini amenitembelea, njoo, hebu tukusanyike pamoja.” Nilijibu kwa furaha: “Sawa, mwache naye aje pia.” Kabla ya muda mrefu, Dada Hu alirudi na jamaa yake. Dada huyo alipotuona alitusalimu na shauku. Ingawa sikuwa nimewahi kukutana naye kabla nilihisi aina ya ukaribu na yeye. Baada ya sisi sote kukaa chini, dada huyo alianza kuzungumza. Alisema: “Kuna ukiwa mkubwa katika kanisa siku hizi. Wahubiri hawana chochote kipya ambacho wanaweza kuhubiri kuhusu, na katika kila mkutano wakati hawajazungumzi kuhusu jinsi ya kupinga Umeme wa Mashariki, wanasikiliza tu kanda na kuimba nyimbo. Hii ndiyo mikutano. Wafanyakazi wenza huwa na wivu kwa kila mmoja na kuingia katika migogoro, wanaungana na kula njama, wote ni wenye kujidai kupindukia na kila mtu anakataa kumtii mtu mwingine yeyote; ndugu ni hasi na dhaifu, na hawana imani na upendo. Wengi wamemwacha Bwana kurudi ulimwenguni pesa.” Ndani ndani yangu nilihisi vile vile, na nikitikisa kichwa changu nikamwambia dada: “Hivi ndivyo ilivyo kule ninakohudhuria pia. Kabla tungekuwa na watu 20-30 katika mikutano yetu ya kila mwezi, lakini sasa kuna wazee wachache tu, hata wahubiri wameingia katika ulimwengu kuchuma pesa! Hakuna furaha ya kuwa nayo katika mikutano.” Dada huyo alitikisa kichwa chake akasema: “Hali ya aina hii haiko katika makanisa fulani tu tena, ni jambo lililoenea katika ulimwengu mzima wa dini. Hii inaonyesha kwamba kazi ya Roho Mtakatifu haipatikani ndani ya kanisa tena, hivyo matendo yasiyo ya sheria yatakuendelea kutokea. Hii ni ishara ya kurudi kwa Bwana. Ni kama tu mwisho wa Enzi ya Sheria, wakati ambapo hekalu liligeuka kuwa mahali pa kuuza mifugo na kubadilisha fedha. Ni kwa sababu Mungu alikuwa ameacha kufanya kazi Yake hekaluni. Badala yake, Mungu alikuwa amepata mwili kama Bwana Yesu ili kutekeleza hatua mpya ya kazi nje ya hekalu.” Nilisikiliza kwa makini na kutikisa kichwa mara kwa mara. Dada huyo aliendelea kuzungumza: “Dada, katika Luka 17:24-26: ‘Kwani kama umeme, unavyomulika chini ya mbingu kutoka sehemu moja, huangaza hadi sehemu nyingine chini ya mbingu; vivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakuwa katika siku yake. Bali kwanza lazima apitie mambo mengi, na akataliwe na kizazi hiki. Na jinsi ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo ndivyo itakavyokuwa pia katika siku za Mwana wa Adamu.’ Je, unaifafanuaje mistari hii kutoka kwa Maandiko?” Niliwaza kuihusu kwa uzito kwa muda, na kwa tabasamu ya kufedhehesha nikasema: “Dada, si mistari hii kutoka kwa Maandiko inazungumza juu ya kuja kwa Bwana?” Dada huyo akajibu, akisema: “Mistari hii kutoka kwa Maandiko inajadili kuja kwa Bwana, hata hivyo, haizungumzi kuhusu Bwana Yesu ambaye alikuja wakati huo. Badala yake, inataja kuja kwa Bwana wa siku za mwisho. Dada, hivi sasa imani ya waumini katika kanisa imekuwa ekuwa hasi na dhaifu. Hii ni kwa sababu Mungu amekuwa mwili mara nyingine tena kutekeleza hatua mpya ya kazi. Kazi ya Mungu inaendelea mbele, na kila mtu asiyefuata kazi mpya ya Mungu atapoteza kazi ya Roho Mtakatifu….” Mara tu niliposikia dada huyo akisema kuwa Bwana Yesu amekwisha rudi mara moja nilidhani kwamba alikuwa wa Umeme wa Mashariki, na moyo wangu mara moja ukazama. Tabasamu usoni mwangu pia ilipotea wakati ambapo maneno kutoka kwa viongozi wangu waliofunga kanisa mara moja yalianza kuzunguka kichwani mwangu: “Kumwamini Yesu ni kuokolewa, kuokolewa mara moja ni kuokolewa milele! … Usipokee wale wanaotoka Umeme wa Mashariki! …” Nilivyofikiri kuhusu maneno haya kutoka kwa viongozi wangu nilitaka kukimbilia nyumbani. Lakini wakati wazo hili liliponijia akilini mwangu Bwana alinipa nuru kwa kunikumbusha mstari kutoka kwenye wimbo: “Yesu ni kimbilio letu, wakati ambapo una shida jifiche Kwake, wakati ambapo Bwana na wewe mko pamoja ni kipi utakachoogopa?” Hasa! Nikiwa na Bwana upande wangu basi kuna nini cha kuogopa? Mambo ambayo ninaogopa hayatoki kwa Mungu, yanatoka kwa Shetani. Wakati huu, dada huyo alisema: “Ikiwa mtu yeyote ana maswali yoyote, yashiriki, neno la Mungu litaweza kutatua matatizo yote na shida tulizo nazo.” Niliposikia dada akisema hayo, nilifikiri: Natumaini hutatatizwa na maswali yangu! Leo ningependa kusikia kuhusu kile ambacho kweli kimehubiriwa katika Umeme wa Mashariki, ambacho kinaweza kuwaiba wengi wa “kondoo wazuri.”

Nilipofikiri juu ya hili nilianza kuuliza: “Viongozi wetu daima wanasema kwamba Bwana Yesu alitundikwa msalabani kwa ajili yetu, na kwamba tayari Amelipa gharama ya maisha Yake ili kutukomboa, kwa hivyo tumeshaokolewa. Kama ilivyoandikwa katika Maandiko: ‘Kwani mwanadamu husadiki moyoni ili kupata haki; na kwa mdomo hukubali hadi apate wokovu’ (Warumi 10:10). Kwa kuwa tumeokolewa mara moja tumeokolewa milele, mradi tunakuwa na uvumilivu mpaka mwisho na kungoja kurudi kwa Bwana, basi hakika tutanyakuliwa kwenda katika ufalme wa mbinguni. Hii ndiyo ahadi ambayo Bwana ametupa. Kwa hiyo, hatuhitaji kukubali kazi yoyote mpya inayofanywa na Mungu.”

Baada ya kusikia nikisema haya, dada akatabasamu na kuniambia: “Waumini wengi wanafikiri kwamba Bwana Yesu tayari ametundikwa msalabani kwa ajili yao, na kwa kuwa Amelipa gharama ya uhai Wake wamekombolewa na wameokolewa. Wanafikiri kuwa kuokolewa mara moja ni kuokolewa milele, kwamba kile wanachopaswa kufanya ni kuwa na uvumilivu hadi mwisho, kusubiri kurudi kwa Bwana wakati wao bila shaka watanyakuliwa kwenda katika ufalme wa mbinguni, na kwamba hawana haja kukubali kazi yoyote mpya inayofanywa na Mungu. Lakini njia hii ya kufikiri ni sahihi au la? Je, kweli inalingana na mapenzi ya Bwana? Kwa kweli, wazo hili kwamba 'kuokolewa mara moja ni kuokolewa milele, na wakati Bwana atakaporudi tutanyakuliwa kwenda katika ufalme wa mbinguni' ni wazo la mwanadamu tu na mawazo yake, halipatani na neno la Bwana. Bwana Yesu kamwe hakusema kwamba ‘wale ambao wameokolewa kwa imani yao wanaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni,’ bali alisema, ‘Ila yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu ambaye yuko mbinguni(Mathayo 7:21). ‘Kuokolewa’ na ‘kufanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni’ sio kitu kimoja. Tunapozungumza juu ya ‘kuokolewa kwa ajili ya imani yako,’ huku ‘kuokolewa’ kunamaanisha kusamehewa kwa ajili ya dhambi zako. Hiyo ni kusema, kama mtu angepaswa kuuawa kwa mujibu wa sheria, lakini alikuja mbele ya Bwana na kutubu, akipokea neema ya Bwana na Bwana kumsamehe kwa ajili ya dhambi zao, basi mtu huyu angejinasua kutokana na hukumu ya sheria, hangeuawa tena kulingana na sheria. Hii ndiyo maana halisi ya ‘kuokolewa.’ Lakini kuokolewa haimaanishi kwamba mtu amejinasua kutoka kwa dhambi na ametakaswa. Sisi sote tunatambua hili kuwa kweli kabisa kupitia uzoefu. Ingawa tumemwamini Bwana kwa miaka mingi, mara nyingi tunakiri dhambi zetu kwa Bwana na kutubu, na pia kufurahia usalama wa kusamehewa dhambi zetu, bado mara kwa mara tunatenda dhambi bila kutaka, tunafungwa na dhambi zetu. Huu ni ukweli. Kwa mfano: Kiburi chetu, udanganyifu, ubinafsi, tamaa, uovu na sehemu nyingine za tabia yetu potovu bado huendelea kuwepo; bado tunafurahia kufuata mienendo ya dunia, na utajiri na umaarufu, na raha za mwili. Tunashikilia raha za dhambi, tusiweze kujiweka huru. Ili kulinda maslahi ya kibinafsi tunaweza pia kusema uongo mara kwa mara na kuwadanganya wengine. Hivyo, ‘kuokolewa’ hakumaanishi kwamba mtu amepata wokovu kamili. Huo ni ukweli Kama Mungu anavyosema: ‘Kuweni watakatifu; kwani mimi ni mtakatifu(Walawi 1:16). Mungu ni mtakatifu, lakini Anaweza kuwaruhusu wale ambao mara kwa mara hufanya dhambi na kumpinga Mungu kuingia katika ufalme wa mbinguni? Ikiwa unaamini kwamba wale ambao wameokolewa na imani yao wanaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni, basi kwa nini Bwana Yesu pia anasema maneno yafuatayo? ‘Siye kila mmoja ambaye aliniambia, Bwana, Bwana, ataingia ufalme wa mbinguni, ila yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu ambaye yuko mbinguni. Wengi watasema kwangu siku hiyo, Bwana, Bwana, hatujatabiri kupitia jina lako? Na kutoa mapepo kupitia jina lako? Na kutenda miujiza mingi kupitia jina lako? Na hapo ndipo nitasema wazi kwao, Sikuwahi kuwajua: tokeni kwangu, ninyi ambao hutenda udhalimu(Mathayo 7:21-23). Kwa nini inasemekana kwamba Bwana atakaporudi Atawatenganisha mbuzi kutoka kondoo na ngano kutoka kwa magugu? Tunaamini kwamba ni batili kabisa kusema kwamba ‘wale ambao wameokolewa kwa imani yao wanaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni!’ Inakengeuka kabisa kutoka kwa maneno ya Bwana Yesu! Haya ni maneno ambayo yanayakataa yale ya Bwana! Kwa hivyo, tusipopokea na kuamini neno la Bwana, lakini tuendelee kushikilia udanganyifu unaoenezwa na wachungaji na wazee wa kanisa, tukitegemea dhana na mawazo yetu katika imani yetu kwa Mungu, basi hatutaweza kamwe kufikia mahitaji ya Mungu, na hatatuwezi kamwe kunyakuliwa kwenda katika ufalme wa mbinguni.”

Nilitafakari juu ya maneno ya dada huyo na nikahisi kwamba kile alichosema kilikuwa na maana sana, hivyo nikakaa pale nikisikiliza kwa kimya. Dada huyo aliendelea kuzungumza: “Neno la Mwenyezi Mungu tayari limefungua fumbo la ‘kuokolewa’ na ‘kupata wokovu kamili,’ basi hebu tuangalie neno la Mwenyezi Mungu na tuone kile Anachosema kuhusu hili. Mwenyezi Mungu anasema: ‘Wakati huo kazi ya Yesu ilikuwa ni ukombozi wa wanadamu wote. Dhambi za wote ambao walimwamini zilisamehewa; ilimradi wewe ulimwamini, Angeweza kukukomboa wewe; kama wewe ulimwamini Yeye, wewe hukuwa tena mwenye dhambi, wewe ulikuwa umeondolewa dhambi zako. Hii ndiyo ilikuwa maana ya kuokolewa, na kuhesabiwa haki kwa imani. Hata hivyo, kati ya wale walioamini, kulibaki na kitu ambacho kilikuwa na uasi na pingamizi kwa Mungu, na ambacho kilibidi kiondolewe polepole. Wokovu haukuwa na maana kuwa mwanadamu alikuwa amepatwa na Yesu kabisa, lakini ni kuwa mwanadamu hakuwa tena mwenye dhambi, na kuwa alikuwa amesamehewa dhambi zake; mradi tu uliamini, wewe kamwe hungekuwa mwenye dhambi(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Maono ya Kazi ya Mungu (2)). ‘Kabla ya mwanadamu kukombolewa, sumu nyingi ya Shetani ilikuwa imepandwa ndani yake tayari. Baada ya miaka mingi ya upotovu wa Shetani, mwanadamu tayari ana asili ndani yake inayompinga Mungu. Hivyo, mwanadamu atakapokombolewa, hakitakuwa kitu kingine ila ni ukombozi, ambapo mwanadamu ananunuliwa kwa gharama kuu, lakini asili ya sumu ndani yake haijaondolewa. Mwanadamu ambaye amechafuliwa lazima apitie mabadiliko kabla ya kuwa wa kustahili kumtumikia Mungu. Kupitia kazi hii ya kuadibu na hukumu, mwanadamu atakuja kujua hali yake kamili ya uchafu na upotovu ndani Yake, na ataweza kubadilika kabisa na kuwa msafi. Ni hivi tu ndivyo mwanadamu ataweza kustahili kurudi katika kiti cha enzi cha Mungu. … Ingawa mwanadamu amekombolewa na kusamehewa dhambi zake, inachukuliwa kuwa Mungu hakumbuki makosa ya mwanadamu na kutomtendea mwanadamu kulingana na makosa yake. Hata hivyo, mwanadamu anapoishi katika mwili na hajaachiliwa huru kutoka kwa dhambi, ataendelea tu kutenda dhambi, akiendelea kufunua tabia yake potovu ya kishetani. Haya ndiyo maisha ambayo mwanadamu anaishi, mzunguko usiokoma wa dhambi na msamaha. Wengi wa wanadamu wanatenda dhambi mchana kisha wanakiri jioni. Hivi, hata ingawa sadaka ya dhambi ni ya manufaa kwa binadamu milele, haitaweza kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye dhambi. Ni nusu tu ya kazi ya wokovu ndiyo imemalizika, kwani mwanadamu bado yuko na tabia potovu. … Unaingia ndani zaidi kuliko dhambi, ulipandwa na Shetani na umekita mizizi ndani zaidi ya mwanadamu. Sio rahisi kwa mwanadamu kuzifahamu dhambi zake; mwanadamu hawezi kufahamu asili yake iliyokita mizizi. Ni kupitia tu katika hukumu na neno ndipo mabadiliko haya yatatokea. Hapo tu ndipo mwanadamu ataendelea kubadilika kutoka hatua hiyo kuendelea(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Fumbo la Kupata Mwili (4)). ‘Unajua tu kuwa Yesu atashuka siku za mwisho, lakini atashuka jinsi gani hasa? Mwenye dhambi kama wewe, aliyetoka tu kukombolewa, na hajabadilishwa bado, ama kukamilishwa na Mungu, unaweza kuufuata roho wa Mungu? Kwa wewe, wewe ambaye ni wa nafsi yako ya zamani, ni kweli kuwa uliokolewa na Yesu, na kwamba huhesabiwi kama mwenye dhambi kwa sababu ya wokovu wa Mungu, lakini hii haithibitishi kwamba wewe si mwenye dhambi, na si mchafu. Unawezaje kuwa mtakatifu kama haujabadilishwa? Ndani, umezingirwa na uchafu, ubinafsi na ukatili, na bado unatamani kushuka na Yesu—huwezi kuwa na bahati namna hiyo! Umepitwa na hatua moja katika imani yako kwa Mungu: umekombolewa tu, lakini haujabadilishwa. Ili uipendeze nafsi ya Mungu, lazima Mungu Mwenyewe afanye kazi ya kukubadilisha na kukutakasa; ikiwa umekombolewa tu, hautakuwa na uwezo wa kufikia utakatifu. Kwa njia hii hautahitimu kushiriki katika baraka nzuri za Mungu, kwani umepitwa na hatua kwa kazi ya Mungu ya kusimamia mwanadamu, ambayo ni hatua muhimu ya kubadilisha na kukamilisha. Na basi wewe, mwenye dhambi aliyetoka tu kukombolewa, huna uwezo wa kurithi urithi wa Mungu moja kwa moja(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Kuhusu Majina na Utambulisho).”

Dada huyo aliendelea kushiriki: “Kutoka kwa neno la Mwenyezi Mungu tunaweza kuona kwamba kila hatua ya kazi iliyofanywa na Mungu inafanywa kulingana na mahitaji ya jamii ya binadamu iliyopotoka. Mwishoni mwa Enzi ya Sheria, mwanadamu alikuwa akipotoshwa kwa kina zaidi na Shetani na alikuwa akitenda dhambi zaidi. Mwanadamu alikuwa amezikosea sheria za Yehova na alikabiliwa na hatari za kupigwa mawe hadi kufa na kuchomwa na moto wa mbinguni. Mungu anawapenda wanadamu. Alijipa mwili Mwenyewe kuwa mfano wa mwili wa dhambi, na Yeye alipigwa misumari msalabani kumwokoa mwanadamu kutoka kwa dhambi. Kwa hiyo, mradi tu tunamwamini Bwana Yesu basi tutaokolewa. Bwana hakumbuki tena dhambi zetu. Tunaweza kuja moja kwa moja mbele za Mungu na kumwomba, na kufurahia wingi wa neema iliyotolewa na Yeye. Lakini ingawa tumeokolewa, hiyo haithibitishi kuwa hatuna dhambi. Sisi, kama jamii ya wanadamu, tumepotoshwa na Shetani kwa maelfu ya miaka. Sumu ya Shetani imechukua mizizi ndani yetu, imekuwa maisha yetu; imekuwa asili yetu. Tunadhibitiwa na asili zetu za kishetani, zikiwemo majivuno na kiburi, udanganyifu na kukosa unyoofu, ubinafsi na dharau, na tamaa na uovu. Tunaweza bado kusema uongo mara kwa mara, kudanganya na kutenda dhambi katika kumpinga Mungu. Huu ndio mzizi wa maisha yetu ya mzunguko wa kufanya dhambi mara kwa mara na kisha kukiri. Kwa hiyo, Mungu, kulingana na mahitaji ya jamii potovu ya binadamu na mpango wa usimamizi wa Mungu wa kuokoa jamii ya binadamu, Amekuja kutekeleza hatua mpya ya kazi katika siku za mwisho kuhukumu na kumwadibu mwanadamu ili kumtakaza na kubadilisha tabia yake potovu, ili mwishowe wanadamu ambao wamepata wokovu na ambao wamekamilishwa wanaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Ikiwa bado sasa tunashikilia wazo kwamba ‘kuokolewa mara moja ni kuokolewa milele,’ basi tunakataa kukubali kazi ya Mungu ya hukumu katika siku za mwisho. Ikiwa ndivyo ilivyo, basi sumu ya Shetani iliyo katika damu yetu haitatakaswa kamwe, na hatuwezi kamwe kupata wokovu wa Mungu, sembuse kuletwa katika ufalme wa mbinguni. Matokeo haya ni mazito sana. Kwa hiyo, sasa, katika siku hizi za mwisho, mtu anaweza tu kwenda mbali na Enzi ya Neema na kukubali kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho. Ni hapo tu ndipo mwanadamu atatakaswa kabisa, atapata wokovu wa Mungu na kwenda katika hatima nzuri.”

Niliposikiliza ushirika wa dada, nilifikiri: “Ndiyo, maneno ya Mwenyezi Mungu yamezungumzwa kwa utendaji sana, kwa kweli tumesamehewa tu dhambi zetu, lakini asili yetu ya dhambi bado ipo.” Tabia hii potovu haijatatuliwa, kwa hiyo ndiyo maana katika miaka hii kadhaa iliyopita nimeishi maisha ambapo ninafanya dhambi wakati wa mchana na kisha kuzikiri usiku. Maneno ya Mwenyezi Mungu yamefungua masuala haya katika mawazo yangu ambayo yamenilemea kwa uzito kwa miaka mingi. Maneno ya Mwenyezi Mungu kweli yana ukweli kwayo ambao unaweza kutafutwa. Inawezekana kwamba Mwenyezi Mungu kweli ni kurudi kwa Bwana? Kwa kweli ninahitaji kuchunguza hili vizuri …

Nilikuwa nikiondoa hatua kwa hatua ulinzi niliokuwa nimeweka dhidi ya dada huyo, lakini nilivyokuwa nikifikiri kuhusu kutazama mambo tuliyojadili, sauti kubwa na ya haraka ya kugonga ilitokea mlangoni mara moja. Dada Hu alikimbia kufungua mlango, na kumruhusu mchungaji aliyeingia ndani ya chumba kwa fujo. Alinitazama, kisha akamtazama dada ambaye alikuwa akieneza injili ya ufalme wa Mwenyezi Mungu, kisha akaniambia kwa sauti ya mshangao na hasira: “Unafanya nini hapa? Je, sikukuambia usiende kila mahali mkiwasikiliza wageni wakihubiri? Unawezaje bado kukimbia hapa na kuwasikiliza? Nenda nyumbani mara moja, usiwasikilize tena au utadanganywa na itakuwa umechelewa sana kutubu!” Baada ya mchungaji kumaliza kunikaripia aligeuka kumtishia yule dada: “Na ninyi watu mnaoeneza Umeme wa Mashariki, hamfanyi lingine lolote bali kuja katika kanisa letu na kuwaiba kondoo! Ondoka mara moja, usipoenda sitakuwa mpole sana!” Nikishuhudia mchungaji akimtendea dada kwa namna hii kulinifanya nihisi chukizo sana, hivyo nikamwambia: “Mchungaji, dada huyu alikuwa tu na mambo mazuri ya kusema, na yanalingana na Biblia. Ninahisi kwamba inawezekana kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ni kurudi kwa Bwana. Mbona usisikilize tu, na kisha tunaweza kuamua. Mbali na hilo, Biblia inasema kuwa sisi ‘Msisahau kuwakaribisha wageni, kwani kwa jinsi hiyo baadhi wamewakaribisha malaika bila kujua’ (Waebrania 13:2)? Ambao tunamwamini Bwana tunapaswa kuwa na upendo, hatuwezi kuwatendea watu kwa njia hii. Kumfukuza dada huyu namna hii, je, si hilo linaenda kinyume na mafundisho ya Bwana?” Baada ya mchungaji kunisikia nikisema hivi alinipazia sauti: “Wewe unaelewa nini? Sisi ambao tunaamini katika Yesu tayari tumeokolewa, hatuna haja ya kuokolewa tena! Wamekuja hapa kuiba kondoo, usiwapokee!” Wakati huu dada ambaye alikuwa akieneza injili akatabasamu na kusema: “Sisi sote tunasubiri kurudi kwa Bwana, kwa nini hatuwezi kuketi na kuwa na mazungumzo? Tukiikosa fursa tutakuwa na majuto sana….” Bila kungoja dada huyo amalize kuzungumza, mchungaji alianza kumsukuma nje, akisema: “Usizungumze, hata kama ungekuwa na mambo mazuri ya kusema bado siwezi kuyasikiliza! Ondoka mara moja!” Na hivyo tu, mchungaji alienda kiasi cha kumsukuma, kumvuta na kumkaripia dada huyo ili kumwondoa nje ya nyumba. Baada ya dada huyo kuondoka, mchungaji akarudi kunitisha: “Harakisha urudi nyumbani. Kutoka sasa huruhusiwi kuwasiliana na watu kutoka Umeme wa Mashariki. Vinginevyo utafukuzwa kutoka kanisani, na hili likitokea hutakuwa kamwe na fursa ya kupokea sifa ya Mungu na kuingia katika ufalme wa mbinguni….” Wakati huo nilikuwa tayari nimesikia ushirika wa dada huyo, nilielewa kuwa kazi ya Bwana Yesu ilikuwa hiyo ya ukombozi, lakini siyo ya kumtakasa mwanadamu, na kwamba ni wakati tu Bwana atakaporudi kufanya kazi Yake ya hukumu katika siku za mwisho ndiyo Atamtakasa na kumwokoa mwanadamu kikamilifu. Bila kupokea kazi ya hukumu ya Mungu katika siku za mwisho, tabia potovu ya mwanadamu haitabadilishwa, wala hataweza kupata wokovu wa Mungu. Hivyo, maneno ya mchungaji hayakuwa na athari nyingi kwangu, nilihitaji tu kukabiliana na kile kilichotokea na kutikisa kichwa changu, na baadaye nikarudi nyumbani.

Baada ya kurudi nyumbani, niliendelea kufikiri juu ya ushirika uliofanywa na dada huyo, na nilifikiri mwenyewe: Dada huyo mdogo leo alikuwa mwenye upendo sana, yeye hakuwa kama mchungaji alivyosema alikuwa. Pia, yale aliyokuwa akisema kweli yalikuwa ukweli, yote yamo katika Biblia. Kwa kweli ilikuwa ni bila msingi mimi nilipoamini hapo awali kwamba “kuokolewa mara moja ni kuokolewa milele.” Nilidhani nyuma kwa miaka yote niliyomwamini Mungu na kutambua kwamba nilikuwa nikiishi katika hali ambapo ningetenda dhambi na kisha kuzikiri, lakini wakati huo wote sikuweza kutatua hili, na mimi binafsi nilipitia mateso mengi sana. Hii kweli siyo njia ya kupata sifa za Mungu. Inaonekana kwamba nikitaka kupata wokovu na kuingia katika ufalme wa mbinguni, basi ni lazima nipate kupokea kazi yote iliyofanyika katika kurudi kwa Bwana Yesu ambayo inamhukumu na kumtakasa mwanadamu. Kwa hiyo basi, kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho kwa kweli ni gani? Kazi ya Mwenyezi Mungu ya hukumu humtakasaje na kumbadilisha mwanadamu? … Nilipokuwa nikifikiria mambo haya nilikuwa nikisoma Biblia juujuu mpaka nilipoona kifungu ambapo Bwana Yesu anasema: “Bado ningali nayo mengi ya kuwaambieni, lakini hivi sasa hamwezi kuyavumilia. Hata hivyo, wakati yeye, Roho wa ukweli, atakapokuja, atawaongoza hadi kwenye ukweli wote: kwa maana hatazungumza juu yake mwenyewe; bali chochote atakachosikia, atakinena: na atawaonyesha mambo yajayo(Yohana 16:12-13). Pia niliona Biblia ikisema: “Kwa maana muda umekuja ambao lazima hukumu ianze katika nyumba ya Mungu(1 Petro 4:17). “Yeye ambaye ana sikio, na asikie yale ambayo makanisa yaliambiwa na Roho(Ufunuo 2:7). Niliposoma haya nilihisi kama hatimaye nilikuwa nimeamka kutoka ndotoni: Kama ilivyo Bwana Yesu alikuwa ametabiri kitambo kwamba siku za mwisho Mungu ataonyesha ukweli zaidi na kufanya hatua mpya ya kazi. Je, huyu si Mwenyezi Mungu akija kufanya kazi ya kumhukumu na kumtakasa mwanadamu? Ole! Kama mchungaji hangeingia na kunisumbua leo ningeweza kusikiliza kwa makini zaidi kuhusu njia ya Mwenyezi Mungu. Daima nilikuwa nimesikiliza maneno ya wachungaji na wazee wa kanisa, lakini sikuwahi kuwa na moyo wa kutafuta kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho, nilisikiliza tu kile ambacho wachungaji na wazee walizungumza kuhusu. Haikuwa mpaka leo ndiyo nilitambua kuwa hili lilikuwa kosa kubwa zaidi nililofanya katika imani yangu kwa Bwana! Wale kati yetu wanaomwamini Bwana lazima tujitahidi kufuata hatua za Mungu, ni kwa njia hii tu ndiyo tutakuwa tunapatana na mapenzi ya Mungu. Leo niliona kwamba vitendo vya mchungaji havikupatana na mapenzi ya Mungu. Siwezi tena kusikiliza bila kufikiri kile wanachosema, ni lazima nitafute na kuchunguza njia ya Mwenyezi Mungu.

Jambo la kwanza asubuhi ya siku iliyofuata, niliamua kwenda nyumbani kwa Dada Hu na kumtafuta dada aliyekuwa ameeneza injili ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kuendelea kushirikiana. Nani angeweza kufikiria, kabla ya hata kwenda nje mlango Dada Hu alikuwa tayari amemletea dada huyo nyumbani kwangu. Wakati huo nakumbuka nikihisi kuwa Bwana alikuwa amewaongoza wao kufanya hivi. Baada ya dada kuja, kwanza aliniuliza kwa wasiwasi kama nilikuwa nimesumbuliwa na mchungaji jana. Nilisema wazi sana: “Hapana, baada ya ushirika wa jana, nilirudi hapa na kufikiria kwa makini kila kitu, na nilitambua kwamba hatuwezi kutakaswa tu kwa kumwamini Bwana Yesu, uchafu wetu na uovu bado utakuwepo, na pamoja na hivyo hatutaweza kupata wokovu wa Mungu. Zaidi ya hayo, nilisoma pia kifungu cha Biblia ambacho kilitabiri kweli kwamba Bwana atarudi kutekeleza kazi Yake ya hukumu katika siku za mwisho. Jambo ambalo nataka sasa kujua kuhusu zaidi ni: Kazi ya hukumu ambayo Mwenyezi Mungu atafanya katika siku za mwisho ni nini kwa kweli? Kazi ya Mwenyezi Mungu ya hukumu itamsafishaje na kumbadilisha mwanadamu?”

Dada huyo alisema kwa furaha: “Shukrani ziwe kwa Mungu! Swali hili ulilouliza ni la muhimu sana, kwa maana linahusiana na mada muhimu ya jinsi imani yetu katika Mungu kweli itatuwezesha kupata wokovu na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hebu tuangalie kwanza jinsi hili linavyosemwa katika neno la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema: ‘Mungu Anapopata mwili mara hii, kazi Yake ni kuonyesha tabia Yake, kimsingi kupitia kuadibu na hukumu. Akitumia haya kama msingi, Analeta ukweli zaidi kwa mwanadamu, kuonyesha njia zaidi za matendo, na hivyo Hufikia lengo Lake la kumshinda mwanadamu na kumwokoa mwanadamu kutokana na tabia yake potovu. Hili ndilo liko katika kazi ya Mungu katika Enzi ya Ufalme(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Dibaji). ‘Ikifika kwa neno “hukumu,” utawaza juu ya maneno ambayo Yehova alizungumza kila mahali na pia maneno ya kukaripia ambayo Yesu aliwaambia Mafarisayo. Ingawa maneno haya ni yenye ukali, sio hukumu ya Mungu kwa mwanadamu; maneno tu ambayo yamezungumzwa na Mungu katika mazingira tofauti, yaani, mandhari tofauti, maneno haya ni tofauti kabisa na yale maneno anayonena Kristo wakati Anamhukumu mwanadamu siku za mwisho. Katika siku za mwisho, Kristo anatumia ukweli tofauti kumfunza mwanadamu, kufichua kiini cha mwanadamu, na kuchangua maneno na matendo yake. Maneno haya yanajumuisha ukweli mbalimbali, kama vile wajibu wa mwanadamu, jinsi mwanadamu anavyofaa kumtii Mungu, jinsi mwanadamu anavyopaswa kuwa mwaminifu kwa Mungu, jinsi mwanadamu anavyostahili kuishi kwa kudhihirisha ubinadamu wa kawaida, na pia hekima na tabia ya Mungu, na kadhalika. Maneno haya yote yanalenga nafsi ya mwanadamu na tabia yake potovu. Hasa, maneno hayo yanayofichua vile mwanadamu humkataa Mungu kwa dharau yanazungumzwa kuhusiana na vile mwanadamu alivyo mfano halisi wa Shetani na nguvu ya adui dhidi ya Mungu. Mungu anapofanya kazi Yake ya hukumu, Haiweki wazi asili ya mwanadamu kwa maneno machache tu; Anafunua, kushughulikia na kupogoa kwa muda mrefu. Mbinu hizi za ufunuo, kushughulika, na kupogoa haziwezi kubadilishwa na maneno ya kawaida, ila kwa ukweli ambao mwanadamu hana hata kidogo. Mbinu kama hizi pekee ndizo huchukuliwa kama hukumu; ni kwa kupitia kwa hukumu ya aina hii pekee ndio mwanadamu anaweza kutiishwa na kushawishiwa kabisa kujisalimisha kwa Mungu, na zaidi ya hayo kupata ufahamu kamili wa Mungu. Kile ambacho kazi ya hukumu humletea mwanadamu ni ufahamu wa uso halisi wa Mungu na ukweli kuhusu uasi wake mwenyewe. Kazi ya hukumu humruhusu mwanadamu kupata ufahamu zaidi wa mapenzi ya Mungu, wa makusudi ya kazi ya Mungu, na wa mafumbo yasiyoweza kueleweka kwa mwanadamu. Pia inamruhusu mwanadamu kutambua na kujua asili yake potovu na asili ya upotovu wake, na pia kugundua ubaya wa mwanadamu. Matokeo haya yote huletwa na kazi ya hukumu, kwa maana asili ya kazi ya aina hii hasa ni kazi ya kuweka wazi ukweli, njia, na uhai wa Mungu kwa wale wote walio na imani ndani Mwake. Kazi hii ni kazi ya hukumu inayofanywa na Mungu(Neno, Vol. 1. Kuonekana na Kazi ya Mungu. Kristo Hufanya Kazi ya Hukumu kwa Ukweli).”

Baada ya kusoma neno la Mungu, dada huyo aliendelea kushiriki: “Kupitia neno la Mungu tunaelewa kwamba wakati wa kazi ya hukumu katika siku za mwisho, Mwenyezi Mungu hutumia vipengele vingi vya ukweli ili kumfunua mwanadamu na kumchanganua mwanadamu. Anatumia maneno kufichua kiini cha upotovu cha mwanadamu na ukweli kuhusu upotovu wa mwanadamu, kuhukumu asili ya mwanadamu ya kishetani ambayo inampinga Mungu na kumsaliti Mungu, na kutakasa kila aina ya upotovu ulio ndani yetu, kama vile kuwa na mawazo mengi na dhana juu ya kazi ya Mungu, au kuchukulia mawazo yetu wenyewe kama ukweli katika uchunguzi wetu wa kazi ya Mungu, kwamba tunamhukumu Mungu, kumshutumu Mungu na kumpinga Mungu kama tunavyopenda; ingawa tunamwamini Mungu sisi sio tofauti na wasioamini, sisi sote tunafuatilia umaarufu na mali, tukiwa radhi kulipa gharama yoyote kwa ajili ya hivyo, lakini hakuna mtu hata mmoja anayeishi ili kumridhisha Mungu; sisi pia huangalia vitu vingi kwa mitazamo ambayo haipatani na Mungu, kama vile imani yetu kwamba mradi tu tunamwamini Bwana basi tutaokolewa, na kwamba Bwana atakapokuja tutanyakuliwa kwenda katika ufalme wa mbinguni, wakati kwa kweli Mungu anasema kwamba kwa kufuata mapenzi ya Mungu tu ndiyo mwanadamu ataweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kupitia hukumu na kuadibu kwa Mungu, tabia hizi potovu, njia zenye makosa za kufikiri na sheria za Shetani za kuishi zitatakaswa na kubadilishwa, na tutamtii Mungu kwa kweli zaidi, na wakati huo huo, kupitia hukumu ya Mungu nakuadibu, tutakuja pia kutambua kwamba tabia ya Mungu haivumilii kosa la mwanadamu, tutajua Mungu anampenda mtu wa aina gani, Mungu anamdharau mtu wa aina gani, tutakuwa na heshima kwa Mungu, tutajua jinsi ya kufanya mambo ili kupata sifa za Mungu, na tutaweza kutekeleza wajibu wetu. Kwa njia ya kupitia na kutenda maneno ya Mungu tutaelewa ukweli zaidi. Kwa mfano: Tutajua maana ya kuwa na imani kwa Mungu; tutajua maana ya kupata wokovu kweli; tutajua nini maana ya kumtii Mungu na kumpenda Mungu; tutajua nini maana ya kufuata mapenzi ya Mungu. Tabia zetu potovu zitabadilika kwa viwango tofauti, na mitazamo yetu ya maisha na mifumo ya thamani pia itabadilishwa. Hii ndiyo kazi ya hukumu na kuadibu ambayo Mungu hufanya kati yetu, unaweza pia kuiita wokovu wa Mungu wenye upendo. Kwa hiyo, ni kwa kupokea hukumu mbele ya kiti cha Kristo wa siku za mwisho tu—Mwenyezi Mungu ndiyo tutaweza kupokea ukweli, ni hapo tu ndipo tutaweza kuacha dhambi na kutakaswa na kupata wokovu. Dada, unaweza kukubali ushirika huu?”

Kupitia kusoma maneno ya Mungu na kupitia ushirika wa dada huyo, nilikuja kuelewa kazi ya Mungu na mapenzi Yake. Matokeo yake, nilitikisa kichwa changu, nikihisi mwenye kuguswa sana, na nikasema: “Shukrani ziwe kwa Mungu, kwa kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu na kupitia kwa ushirika wako, nimekuja kuelewa kwamba katika siku za mwisho Mungu anatumia ukweli wa neno Lake kutekeleza kazi ya kumhukumu na kumtakasa mwanadamu. Shughuli zangu za zamani zilikuwa zisizo dhahiri, zisizo za utendaji, lakini sasa ninaelewa kuwa ni kupitia tu kupata kazi ya Mungu ya hukumu na kuadibu katika siku za mwisho ndiyo mwanadamu ataweza kutakaswa na Mungu na kupata wokovu ili aingie katika ufalme wa mbinguni. Mwenyezi Mungu ni kurudi kwa Bwana Yesu! Mimi niko tayari kukubali kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho, kukubali hukumu ya Mungu na kuadibu ili tabia yangu potovu siku moja hivi karibuni ibadilishwe.” Aliponisikiliza nikisema hayo, dada huyo alitabasamu kwa furaha, na kuendelea kumshukuru Mungu.

Maneno ya Mwenyezi Mungu yaliniweka huru kutokana na mawazo niliyokuwa nayo katika akili yangu, na yalinionyesha njia ya kutupa tabia yangu potovu na kutakaswa. Ninahisi kuwa nina njia wazi ya kwenda katika ufuatiliaji wa kufikia wokovu, na roho yangu inahisi angavu na imara, kana kwamba imewekwa huru. Nilipotazama nje kupitia kwenye dirisha nilihisi kwamba anga siku ile ilikuwa wazi hasa na jua liliangaza. Nilianguka chini na kumwomba Mungu: “Ee Mungu, natoa shukrani zangu Kwako, kwa kuwa umenibariki kwa kuniruhusu kukutana na Wewe katika maisha yangu! Ee Mungu, nakuamini, na ninatamani kufika Kwako ili nipate kupokea wokovu Wako. Lakini mimi ni kipofu na sijui, kwa sababu niliamini uvumi ambao ulienezwa na wachungaji na wazee wa kanisa, nilishikilia dhana zangu na mawazo yangu, na karibu nipoteze wokovu wangu wa milele! Ee Mungu, mimi ni mjinga sana na mwenye ganzi! Mimi niko radhi kutubu, na ninaitunza fursa hii ya kipekee ya kupata wokovu. Mimi pia niko tayari kuwaleta ndugu hao katika uwepo Wako ambao hawajakuja mbele Yako ili waweze kupata wokovu! Amina!”

Ulimwengu umezongwa na maangamizi katika siku za mwisho. Je, hili linatupa onyo lipi? Na tunawezaje kulindwa na Mungu katikati ya majanga?

Maudhui Yanayohusiana

Kukutana na Bwana Tena

Na Jianding, AmerikaNilizaliwa katika familia ya Kikatoliki, na tangu nikiwa na umri mdogo mamangu alinifunza kusoma Biblia. Wakati huo,...

Bwana Ameonekana Mashariki

Na Qiu Zhen, ChinaSiku moja, dadangu mdogo alinipigia simu akisema kwamba alikuwa amerudi kutoka kaskazini na kwamba alikuwa na jambo...

Leave a Reply

Wasiliana nasi kupitia WhatsApp